Εξειδικευμένοι διεθνείς επιστήμονες καταγράφουν τις μεθόδους και τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για τη μείωση των περιστατικών άνοιας και την καθυστερημένη εμφάνισή της. Οι προτάσεις αυτές προκύπτουν από ερευνητικά δεδομένα προερχόμενα από μεγάλες επιδημιολογικές μελέτες  βάσει των αποτελεσμάτων των οποίων θα ληφθούν νέα αποτελεσματικά μέτρα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Andrieu S, Aboderin I, Baeyens JP et al.
 • Εκδότης The Journal of Nutrition, Health & Aging
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Αυγούστου 2011
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Nutr Health Aging. 2011 Aug;15(7):562-75.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Οι εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας έχουν αποτελέσει αντικείμενο ερευνητικών και τεχνολογικών καινοτομιών για αρκετά χρόνια. Διαφορετικές συσκευές και τεχνολογίες έχουν χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του σώματος και του μυαλού των ηλικιωμένων ατόμων ή των διαφορετικών ομάδων ασθενών. Στο παρελθόν παρουσιάσαμε το Fit For All, η αποτελεσματικότητα του πρωτοκόλλου του οποίου αποδείχθηκε μέσω ευρέως διαδεδομένων (ελεγχόμενων) πιλοτικών ερευνών με περισσότερους από 116 ηλικιωμένους για περίοδο δύο μηνών. Το τρέχον κομμάτι εργασίας, επεκτείνει αυτό το θέμα και παρουσιάζει την πρώτη πραγματική πλατφόρμα εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο, η οποία βασίζεται αποκλειστικά σε HTML5 και JavaScript χωρίς απαιτήσεις προσθέτων στο πρόγραμμα περιήγησης. Η υιοθετημένη αρχιτεκτονική (πλαίσιο CAC ) συνδυάζει μια ενοποιημένη λύση για συσκευές εισόδου, όπως το MS Kinect και το Wii Balance Board, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν άψογα μέσω πρότυπων πρωτόκολλων φυσικής άσκησης (American College of Sports Medicine guidelines) και παρέχουν αρχείο καταγραφής υψηλής λεπτομέρειας. Αυτό επιτρέπει κατάλληλες πιλοτικές δοκιμές και αξιολογήσεις χρηστικότητας σε οικολογικά έγκυρα περιβάλλοντα διαδραστικών εργαστηρίων. Ο τελευταίος τύπος ρυθμίσεων χρησιμοποιείται επίσης εδώ για την αξιολόγηση της διαδικτυακής εφαρμογής με περισσότερους από δώδεκα ηλικιωμένους χρήστες ακολουθώντας ποσοτικές προσεγγίσεις.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Konstantinidis L. E., Bamparopoulos G., Bamidis D. P.,
 • Εκδότης IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Απριλίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Εφαρμογές εικονικής πραγματικότητας για ηλικιωμένους, Κινητικότητα μηχανών εικονικής πραγματικότητας στο διαδίκτυο: Η μελέτη της περίπτωσης web Fit For All στην ενεργό και υγιή γήρανση, μέσα στο περιβάλλον ενός διαδραστικού εργαστηρίου , IEEE Journal o
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Η μελέτη αυτή αξιολόγησε τις επιπτώσεις ενός υπαίθριου προγράμματος αναψυχής 12 εβδομάδων στη λειτουργική ικανότητα 45 ηλικιωμένων που έκαναν καθιστική ζωή, ηλικίας 60 έως 75 ετών. Τις μεταβλητές λειτουργικής ικανότητας αποτελούσαν η  δυναμική ισορροπία, η  μυϊκή αντοχή, η ευελιξία γενικότερα, η ευελιξία καθισμάτων και ο μυϊκός συντονισμός. Οι συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε μία ομάδα άσκησης (n = 30) και μία ομάδα ελέγχου (n = 15). Η άσκηση εκτελέστηκε για μία ώρα δύο φορές την εβδομάδα για την πειραματική ομάδα, ενώ η ομάδα ελέγχου δεν συμμετείχε σε κανένα είδος άσκησης. Οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε δοκιμασία πριν και μετά ως προς τις επιλεγμένες μεταβλητές. Σημαντικές διαφορές (p .05) βρέθηκαν μεταξύ των ομάδων άσκησης και μη άσκησης. Τα κύρια αποτελέσματα του προγράμματος κατάρτισης ήταν σημαντικά και για τις τέσσερις μεταβλητές που εξετάστηκαν, υποδεικνύοντας ότι τα άτομα που συμμετείχαν στο πρόγραμμα άσκησης είχαν σημαντικά υψηλότερο επίπεδο φυσικών ικανοτήτων από ό,τι η ομάδα ελέγχου. Τα ευρήματα συζητούνται όσον αφορά τη βελτίωση του σχεδιασμού και της μέτρησης και την ανάγκη επικέντρωσης των ερευνητικών προσπαθειών σε πολλαπλά συστατικά της ευημερίας σε σχέση με το επίπεδο φυσικής κατάστασης των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Matsouka Ou., Trigonis I., Trevlas E., Simakis S.
 • Εκδότης International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Δεκεμβρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Φυσική δραστηριότητα ηλικιωμένων, Οι επιδράσεις ενός υπαίθριου ψυχαγωγικού προγράμματος άσκησης σε επιλεγμένες φυσικές ικανότητες μεταξύ των ηλικιωμένων,Vol.2, pp.26-37, International Journal of Sport Management, Recreation & Tourism
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 17:06

H συμβολή του χορού στην πρoαγωγή υγείας

Σκοπός αυτής της έρευνας ήταν να διερευνήσει εάν οποιαδήποτε μορφή χορού μπορεί να λειτουργήσει ως πλεονέκτημα της διατήρησης ή βελτίωσης της ανθρώπινης υγείας. Ο όρος "υγεία" χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη σωματική, ψυχική και κοινωνική ευημερία των ατόμων. Μέσα από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας της τελευταίας δεκαετίας, η οποία χρησιμοποιήθηκε ως μέθοδος συλλογής δεδομένων, βρέθηκαν 24 άρθρα σχετικά με το θέμα. Παρόλο που η πλειονότητα των δειγμάτων έρευνας αποτελούνταν από γυναίκες και ηλικιωμένους, οι άνδρες, τα παιδιά και οι έφηβοι αποτελούσαν επίσης σημαντικό δείγμα πολλών ερευνών. Τέτοιες έρευνες αφορούσαν όλα τα είδη χορού και τα αποτελέσματά τους στην υγεία των χορευτών.  Είδη παραδοσιακών χορών (ελληνικά, τουρκικά, κορεατικά, νησιά της Καραϊβικής) ήταν το πεδίο αναζήτησης για εννέα έρευνες, ενώ οι κοινωνικοί χοροί (salsa, tango, waltz και rumba) αποτέλεσαν το πεδίο άλλων επτά. Αεροβική, χορός της κοιλιάς, χορός Wu Tao και τζαζ ήταν το πεδίο των υπόλοιπων από τις οκτώ έρευνες. Στις μελέτες αυτές συμμετείχαν υγιή άτομα, αλλά και άτομα που πάσχουν από διάφορες ασθένειες,. Αυτές οι ασθένειες περιλάμβαναν καρκίνο του μαστού, οστεοπόρωση, ρευματοειδή αρθρίτιδα, Πάρκινσον, παχυσαρκία, αλλά και άνοια, κατάθλιψη και  απώλεια ακοής. Από τα αποτελέσματα μελέτης των ερευνών διαπιστώθηκε ότι ο χορός βοηθά με πολλούς τρόπους στη διατήρηση και τη βελτίωση της ανθρώπινης υγείας, όσον αφορά τη σωματική υγεία καθώς διατήρησε τη φυσική κατάσταση σε καλό επίπεδο αλλά και την ψυχική υγεία με την ελαχιστοποίηση του στρες και της κατάθλιψης . Τέλος, η κοινωνική υγεία αποδείχθηκε επίσης θετικά επηρεασμένη καθώς μειώθηκαν οι παράγοντες που εμποδίζουν  την κοινωνικοποίηση ενός ατόμου.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Sivvas G., Batsiou S., Vasoglou Z., Filippou D. A.
 • Εκδότης Journal of Physical Education and Sport
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Προαγωγή υγείας και ψυχαγωγικές δραστηριότητες, H συμβολή του χορού στην πρoαγωγή υγείας, 15(3), Art 73, pp. 484 - 489,Journal of Physical Education and Sport
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Ο ευεργετικός ρόλος της άσκησης σε ηλικιωμένους έχει τεκμηριωθεί από πολλές μελέτες και συνδέεται με τη βελτίωση της ποιότητας ζωής και την αύξηση της μακροζωίας.
Σκοπός: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η εκτίμηση της σωματικής δραστηριότητας των ηλικιωμένων σε μια αστική περιοχή της ελληνικής επικράτειας.
Υλικό και Μέθοδοι: Το δείγμα περιελάμβανε 426 ηλικιωμένους ανθρώπους που ήρθαν από  Κ.Α.Π.Η. (Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων) της Αττικής. Οι συμμετέχοντες ήταν άντρες και γυναίκες, ηλικίας 65 ετών και άνω. Για την αξιολόγηση της σωματικής τους δραστηριότητας πραγματοποιήθηκε εποχιακή καταγραφή (καλοκαίρι / χειμώνας) ωρών που ασχολούνται με τις ακόλουθες δραστηριότητες ανά εβδομάδα: ορθοστασία, περπάτημα, ποδηλασία, αθλητισμός οποιουδήποτε είδους, κηπουρική, οικιακή εργασία και επισκευές στο σπίτι. Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε από το πακέτο SPSS 12.0.
Αποτελέσματα: Ένα μεγάλο ποσοστό ανδρών (58,6%) και ακόμη περισσότερες γυναίκες (62,3%) δεν ασκούνταν τακτικά. Μόνο το 38,9% των ανδρών και το 31,5% των γυναικών περπατούσαν περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα, ενώ το 6,6% των ανδρών και το 2,5% των γυναικών χρησιμοποιούσαν τακτικά ένα ποδήλατο για τη μεταφορά τους. Επιπλέον, το 76,0% των γυναικών ασχολούνται με οικιακά καθήκοντα για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους άνδρες ήταν μόνο 7,8%. Επιπλέον, το 25,7% των ανδρών και το 21,0% των γυναικών απασχολούνταν με κηπουρική και επισκευές στο σπίτι για περισσότερο από 1 ώρα την ημέρα.
Συμπεράσματα: Η παρούσα μελέτη έδειξε ότι οι συμμετέχοντες είχαν περιορισμένη σωματική δραστηριότητα γενικά και ελάχιστη συστηματική άσκηση. Η συστηματική άσκηση είναι σπάνια τόσο σε άνδρες όσο και σε γυναίκες, σε άτομα άνω των 65 ετών. Επιπλέον, κάποιο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας παρέχεται από τις απαραίτητες καθημερινές δραστηριότητες, όπως οι οικιακές εργασίες για γυναίκες και η κηπουρική και οι επισκευές στο σπίτι και για τα δύο φύλα. Λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της σωματικής άσκησης στην προαγωγή της υγείας, το παρόν ζήτημα πρέπει να είναι μία από τις σημαντικότερες προτεραιότητες της δημόσιας υγείας

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Babatsikou F., Gerogianni G., Zyga S., Koutis Ch.
 • Εκδότης Health Science Journal
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Σωματική άσκηση και δραστηριότητα ηλικιωμένων, Η φυσική δραστηριότητα σε δείγμα ηλικιωμένων Ελλήνων: μια ερευνητική μελέτη, Volume 6, Issue 3, Health Science Journal
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Published in 1.3. 4. Άσκηση

Κύριος στόχος της συγκεκριμένης πτυχιακής εργασίας είναι να αναλύσουμε ευρύτερα την έννοια της εμμηνόπαυσης στη ζωή της γυναίκας, καθώς αποτελεί μεγάλο και κρίσιμο κομμάτι αυτής, την ιδιαιτερότητα της κατάστασης καθώς και τον τρόπο αντιμετώπισης της όσο πιο ομαλά γίνεται με πολλούς και απλούς τρόπους. Επιπλέον,  στόχος είναι η ενημέρωση των νέων γυναικών ως προς το θέμα, για την προετοιμασία της επικείμενης αυτής περιόδου και συνάμα η ενημέρωση του αντρικού φύλου αλλά και του οικογενειακού κύκλου,
ώστε να έχουν υποστηρικτικό ρόλο και κατανόηση ως προς την ιδιαιτερότητα της γυναικείας φύσης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ηλιάδου Ι.
 • Εκδότης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Ημερομηνία Σάββατο, 21 Φεβρουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ηλιάδου, Ι. (2015). ΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ.
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Παρά τις πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις και τους δημόσιους υγειονομικούς φορείς στην Ελλάδα, η χώρα στερείται ολοκληρωμένης και ισχυρής μακροπρόθεσμης πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα που συνδέεται με τη θεραπευτική αγωγή παρά με τις δράσεις δημόσιας υγείας είναι ο κύριος λόγος αυτών των ελλείψεων. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε αρκετές εθνικές εκθέσεις επικεντρωμένες στο ελληνικό σύστημα υγείας και σε άλλες συγκεκριμένες πηγές της χώρας, προκειμένου να σκιαγραφήσει τις μεγάλες θεσμικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις για την προαγωγή της υγείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την προαγωγή της υγείας για τους ηλικιωμένους.
Το έγγραφο βασίζεται στη μέθοδο της αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράσεις προώθησης της υγείας των ηλικιωμένων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές και / ή στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Απαιτούνται κυβερνητικές προσπάθειες για την τόνωση συντονισμένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στα θετικά αποτελέσματα της προαγωγής της υγείας. Τα προγράμματα προώθησης της υγείας ,ου εφαρμόζονται με επιτυχία, πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη κρατική στήριξη για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Pavlova M. , Skalkidis Y. , Groot W. , Sowa A. , Golinowska S.
 • Εκδότης Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Δημόσια Υγεία, Μία ελληνική τραγωδία της εποχής μας ; Θεσμική και οικονομική διάσταση της προώθησης της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα, Τεύχος 15, αριθμός 1, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Τα προϊόντα καπνού είναι ένας από τους μεγαλύτερους παράγοντες κινδύνου για την υγεία των ηλικιωμένων που μπορούν να αποφευχθούν.
Οι Έλληνες-Αυστραλοί έχουν την υψηλότερη επικράτηση της χρήσης τσιγάρων στην Αυστραλία για τους ηλικιωμένους, αλλά υπάρχει έλλειψη γνώσης σχετικά με τις προοπτικές των Ελληνο-Αυστραλών σχετικά με την παύση του καπνίσματος. Ο σκοπός αυτής της διερευνητικής, ποιοτικής μελέτης ήταν η προαγωγή των γνώσεων σε αυτόν τον τομέα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Mohammadnezhad M., Tsourtos G., Wilson C., Ratcliffe J., Ward P.
 • Εκδότης BMC Public Health
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Mohammadnezhad et al. BMC Public Health (2015) 15:304
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1186/s12889-015-1677-6
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Εισαγωγή: H αίσθηση συνοχής (Sense Of Coherence-SOC) είναι η κεντρική ιδέα του «µοντέλου προαγωγής υγείας» του Antonovsky. Το µοντέλο προσπαθεί να εξηγήσει γιατί κάποιοι αρρωσταίνουν υπό συνθήκες στρες, ενώ άλλοι παραµένουν υγιείς. Σκοπός: Να προσδιορισθεί η αίσθηση συνοχής και η επίδρασή της στην ψυχική υγεία των ηλικιωµένων. Υλικό - µέθοδος: Έγινε συγχρονική µελέτη (cross- sectional study) σε δείγµα 100 ηλικιωµένων (n=100) στο Κ.Υ. Μεγαλόπολης. Αποκλείστηκαν ηλικιωµένοι µε άνοια, και ψυχώσεις. Χρησιµοποιήθηκαν τα ερωτηµατολόγια SCL-90-R & Sence of Coherence. Για τη στατιστική επεξεργασία χρησιµοποιήθηκε το πρόγραµµα SPSS 18.0.
Αποτελέσµατα: Μέση ηλικία δείγµατος 71,68 έτη, 70% γυναίκες, 50% έγγαµοι, 52% απόφοιτοι δηµοτικού. Μ.Ο. SOC:137± SD:26,49, Μέση βαθµολογία στο SCL-90: 66,89±6,146, Γενικός ∆είκτης Συµπτωµάτων: 0,76±0,51, ∆είκτης
Θετικών Συµπτωµάτων: 36,82±17,76, ∆είκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων: 1,56±0,51. Υπάρχει µεγάλη αρνητική συσχέτιση µεταξύ των δύο ερωτηµατολογίων, (δηλαδή όσο αυξάνει η αίσθηση συνοχής µειώνεται η ψυχοπαθολογία, r = -0,657) και µεταξύ αίσθησης συνοχής- επιµέρους δεικτών του SCL-90 (Γενικός ∆είκτης
Συµπτωµάτων r = -0,66, ∆είκτης Θετικών Συµπτωµάτων r= -0,639, ∆είκτης Ενόχλησης Θετικών Συµπτωµάτων r = - 0,63). Όλες οι υποκλίµακες του SCL-90 έχουν µέτρια ή µεγάλη αρνητική συσχέτιση µε την αίσθηση συνοχής. Μεγαλύτερη συσχέτιση υπάρχει µεταξύ SOC - κατάθλιψης (r = -0,665).Συµπεράσµατα: H αίσθηση συνοχής ενδυναµώνει την αντίσταση στο στρες και οδηγεί στην πρόληψη των ψυχολογικών προβληµάτων των ηλικιωµένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Τόγκας Κ., Γκούβα Μ., Λαχανά Ε. , Κοτρώτσιου Ε.
 • Εκδότης Ιατρική σχολή Πανεπιστημίου Θεσσαλίας
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ∆ιεπιστηµονική Φροντίδα Υγείας (2011) Τόµος 3, Τεύχος 3, 98-105
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η εξαιρετική μακροβιότητα αποτελεί ένα ιδιαίτερο πεδίο έρευνας, που μόλις τις  τελευταίες δεκαετίες, έχει αρχίσει να μελετάται συστηματικά. Η βιβλιογραφία αποκαλύπτει ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και πολυπαραγοντικό φαινόμενο  που  επηρεάζεται  από  ένα  πλήθος γενετικών, επιγεννετικών  και περιβαλλοντικών παραγόντων, ενώ σχετίζεται και με επιλογές εις ότο αφορά τον τρόπο ζωής και ψυχό-κοινωνικές μεταβλητές. Στην Ελλάδα, η προηγούμενη γνώση για τον πληθυσμό των αιωνοβίων είναι ιδιαίτερα περιορισμένη και μόλις μια ακόμη έρευνα,με αντίστοιχα μεγάλο αριθμό δείγματος έχει πραγματοποιηθεί σε πανελλαδικό επίπεδο.Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πανελλαδική, συγχρονική μελέτη σε ένα δείγμα 400 ελλήνων αιωνοβίων (σχεδόν 1/3 των αιωνοβίων στην Ελλάδα)  και έλαβε χώρα στο χρονικό διάστημα από τον Ιανουάριο του 2007 έως τον Ιανουάριο του 2010. Βασικός σκοπός της μελέτης ήταν ο εντοπισμός και η καταγραφή των αιωνοβίων στην Ελλάδα, προκειμένου να αναδειχθούν βασικά επιδημιολογικά χαρακτηριστικά, και  να  καταγραφούν  παράμετροι  που σχετίζονται με τα επίπεδα υγείας, τις ποικίλες εκφάνσεις του τρόπου ζωής και
τις εμπειρίες τους. Τα επιμέρους ερευνητικά ερωτήματα περιελάμβαναν την καταγραφή διαφυλικών διαφορών στις επιμέρους μετρήσεις της μελέτης και την ανίχνευση προσδιοριστικπών παραγόντων του δείκτη αυτόαξιολόγησης της υγείας, ως ενός βασικού δείκτη για την υγεία, ο οποίος  δεν έχει μελετηθεί ευρέως στους αιωνόβιους.Η  συλλογή  των  δεδομένων  έγινε  με  την  διεξαγωγή  ατομικών συνεντεύξεων και τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων αυτό-αναφοράς, κλινικών μετρήσεων  και  μέτρηση  των  ανθρωπομετρικών  χαρακτηριστικών  για την ακριβέστερη αποτύπωση συγκεκριμένων δεικτών. Από την βασική περιγραφική στατιστική ανάλυση, επιβεβαιώθηκαν σημαντικά ευρήματα  προηγούμενων  ερευνών  σε  αντίστοιχους  πληθυσμούς  αιωνοβίων στην  Ελλάδα  και  διεθνώς, σκιαγραφώντας  ένα  προφίλ  σχετικά  υγιών αιωνοβίων, οι οποίοι έχουν καταφέρει να διατηρήσουν σχετικά καλά επίπεδα υγείας και αυτονομίας. Παράλληλα αναδείχθηκαν υγιεινές επιλογές αναφορικά με  τον  τρόπο  ζωής, σε επίπεδο διατροφής, αποφυγής της καπνιστικής συνήθειας,αλλά και καλή ποιότητα ενδοοικογενειακών σχέσεων. Από την διαφυλική ανάλυση προέκυψαν  ευρήματα  που  επιβεβαιώνουν προηγούμενες  μελέτες αναφορικά με υπάρχουσες κοινωνικόδημογραφικές διαφορές,όπως υψηλότερα ποσοστά χηρείας στις γυναίκες και χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο,ενώ οι άνδρες αιωνόβιοι είχαν αυξημένη πιθανότητα να έχουν τουλάχιστον έναν αιωνόβιο συγγενή 1ου βαθμού. Σε επίπεδο νοσημάτων δεν  προέκυψαν  στατιστικά  σημαντικές  διαφορές,  ωστόσο  σε  επίπεδο συμπεριφορών  υγείας  οι  άνδρες  είχαν  στατιστικά  σημαντικά  περισσότερες πιθανότητες  να  είναι  καπνιστές  αλλά  είχαν και  υψηλότερο  Δείκτη  Μάζας Σώματος. Επίσης,αναδείχθηκαν διαφορετικές διαστάσεις στη μεταβλητή της προσωπικότητας μεταξύ των ανδρών και γυναικών αιωνοβίων, με τις γυναίκες να βασίζονται περισσότερο στην επιβράβευση και εμφανίζουν υψηλότερη προσαρμοστικότητα, γεγονός που δείχνει άτομα με υψηλή κοινωνικοποίηση, καλοσύνη αλλά και ευαισθησία στα προβλήματα των άλλων. Αντίστοιχα,οι άνδρες σημείωσαν υψηλότερο σκορ στην κλίμακα της αισιοδοξίας. Δεν  βρέθηκαν σημαντικές διαφυλικές διαφορές αναφορικά με το κέντρο ελέγχου της υγείας, δηλαδή το βαθμό που τα άτομα θεωρούν ότι τα ίδια ή εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην υγεία τους. Σε επίπεδο συσχετίσεων όμως μεταξύ κέντρου ελέγχου της υγείας και μεταβλητών της προσωπικότητας υπήρξε  θετική  συσχέτιση  μεταξύ  της  ατομικής  κατεύθυνσης (σχετίζεται με μεγαλύτερη αποδοχή του εαυτού, αίσθημα ευθύνης για τον εαυτό, και αυτό-αποτελεσματικότητα), της πνευματικότητας και του εσωτερικού κέντρου ελέγχου της υγείας στους  ανδρες,και  της  αισιοδοξίας και του εξωτερικού κέντρου ελέγχου της υγείας στις γυναίκες. Η ατομική κατεύθυνση στους άνδρες και η αισιοδοξία στις γυναίκες παρουσίαζε σταθερή συσχέτιση και με τις δυο κλίμακες του κέντρου ελέγχου της υγείας. Η παρούσα διαφυλική ανάλυση θα επιτρέψει στο μέλλον να υπάρξει πιο εστιασμένη ανάλυση των ψυχοκοινωνικών παραμέτρων με βάση το φύλλο και συνεπώς θα βοηθήσει να αναπτυχθούν
πιο αποτελεσματικά προγράμματα και πολιτικές που στοχεύουν στο υγιές γήρας με έμφαση στην διαφορετικότητα των δυο φύλων. Τέλος, μελετήθηκαν για πρώτη φορά στους έλληνες αιωνοβίους προσδιοριστικοί παράγοντες  του δείκτη αυτόαξιολόγησης  της  υγείας τους, ο οποίος βρέθηκε αρκετά υψηλότερος από ότι αναμενόταν. Αναλυτικότερα, το 22,4% της διακύμανσης του δείκτη αυτόαξιολόγησης της υγείας, προβλέφθηκε από παράγοντες όπως το  φύλο, ο τόπος διαμονής και με το ποιόν ζουν οι αιωνόβιοι, την ύπαρξη οικονομικών προβλημάτων,την παρουσία κάποιου νοσήματος και την αυτονομία. Μεταξύ των μεταβλητών που αφορούν στον τρόπο ζωής και των ψυχοκοινωνικών μεταβλητών, η παχυσαρκία, οι καλές σχέσεις με τα παιδιά,η έλλειψη αισθήματος μοναξιάς, η αισιοδοξία, η προσαρμοστικότητα και το εσωτερικό κέντρο ελέγχου για την υγεία συσχετίστηκαν χωριστά με την καλύτερη αυτόαξιολόγηση της υγείας. Τα  αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι ο δείκτης αυτο-αξιολόγησης των ατόμων με εξαιρετική μακροβιότητα σχετιζόταν με προσωπικούς ψυχοκοινωνικούς παράγοντες οι οποίοι συνεισφέρουν στην υγιή γήρανση και ως εκ τούτου επαληθεύουν το το βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο προαγωγής της υγείας.  Τέλος, τα συμπεράσματα της μελέτης, μπορούν να αξιοποιηθούν και ακολούθως να ενσωματωθούν σε πολιτικές υγείας που βασίζονται στον επίκαιρο στόχο της υγιούς  γήρανσης  και  πραγματώνονται  επιτυχώς  μέσα  από προγράμματα Προαγωγής της Υγείας. Οι σχεδιαζόμενες πολιτικές της προαγωγής Υγείας θα συμβάλλουν στην αύξηση του ελέγχου που έχουν τα άτομα πάνω στην υγεία τους, οδηγώντας στην πρόληψη νοσημάτων και τη μείωση της υιοθέτησης ανθυγιεινών συνηθειών ενώ ταυτόχρονα θα συμβάλλουν στην ατομική και κοινωνική ενδυνάμωση των ατόμων ανεξαρτήτου ηλικίας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Τηγάνη Ξ.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.