Σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνηθεί ο ρόλος και η στάση των νοσηλευτών που εργάζονται σε ΚΑΠΗ ως προς την αγωγή και προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων και να διερευνηθούν οι παράγοντες που επηρεάζουν τις πρακτικές τους.
Μέθοδος: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως πιλοτική, περιγραφική με χαρακτήρα επισκόπησης και συγχρονικό σχεδιασμό. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε προέρχεται από παρόμοια μελέτη για κοινοτικούς νοσηλευτές στην Αγγλία και έχει μεταφραστεί και σταθμιστεί και στην Ελλάδα σε πληθυσμό σχολικών νοσηλευτών. Το δείγμα της μελέτης ήταν ευκολίας και συμπεριέλαβε 33 νοσηλευτές εργαζόμενους σε ΚΑΠΗ της Αττικής. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν περιγραφική στατιστική και μη παραμετρικοί στατιστικοί έλεγχοι για τη διερεύνηση σχέσεων μεταξύ των μεταβλητών.
Αποτελέσματα: Αν και οι κοινοτικοί νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ εμφάνισαν πολύ θετική στάση ως προς την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, γεγονός που δείχνει ότι την αναγνωρίζουν ως συστατικό της εργασίας τους, το γεγονός ότι βασίζουν το σχεδιασμό στις υπάρχουσες οδηγίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες δείχνει ότι σε περίπτωση απουσίας αυτών μόνο ένα ελάχιστο ποσοστό θα συμμετείχε στο σχεδιασμό. Επιπλέον, το γεγονός ότι η πλειοψηφία θεωρεί ότι σπάνια παρέχονται ευκαιρίες για να επηρεάσουν πολιτικές που σχετίζονται με τη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων, δημιουργεί εμπόδια και έλλειψη αυτονομίας στο έργο τους.
Συμπέρασμα: Οι νοσηλευτές που εργάζονται σε ΚΑΠΗ θεωρούν ότι η προαγωγή υγείας των ηλικιωμένων είναι σημαντικό μέρος του ρόλου τους, όμως δεν  εκμεταλλεύονται επαρκώς την αυτονομία που τους παρέχει η εργασία τους στο συγκεκριμένο χώρο, ώστε να την αναπτύξουν προς όφελος των μελών των ΚΑΠΗ.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Σαρλά E, Σουρτζή Π
 • Εκδότης Νοσηλεία και Έρευνα, Εταιρεία Νοσηλευτικών Σπουδών
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Μαΐου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 36, 166-179
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου -0001 01:34

Υγιής και Ενεργός Γήρανση

Η παρούσα έκθεση παρέχει μια επιλογή από τις πολιτικές, τα προγράμματα και τις παρεμβάσεις που υφίστανται επί του παρόντος ή έχουν εφαρμοστεί στην ΕΕ και τα κράτη μέλη της, καθώς και από τον Π.Ο.Υ. και τον Καναδά, για την προαγωγή της υγείας των «νεότερων» ηλικιωμένων.
Στην έκεθεση αυτή παρέχονται στοιχεία για διάφορες πτυχές αναφορικά με την υγεία και την προαγωγή της υγείας της συγκεκριμένης πληθυσμιακής ομάδας, ενώ ταυτόχρονα, διασκορπισμένα μέσα στο κείμενο, υπάρχουν παραδείγματα βασικών πηγών που μπορούν να παρέχουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανάπτυξη αποτελεσματικών παρεμβάσεων προώθησης της υγείας για την ομάδα αυτή. Το τελευταίο μέρος της έκθεσης  περιέχει μια συλλογή 87 έργων που συμβάλλουν στην υγεία και την ευημερία των «νεότερων» ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Stegeman I., Otte-Trojel T.,Costongs C., Considine J., Altgeld T., Sinclair-Cohen J. et al.
 • Εκδότης EuroHealthNet , Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA)
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Healthy Ageing, p.77
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.