Σκοπός της μελέτης ήταν να συγκρίνει την αποτελεσματικότητα του προγράμματος Πιλάτες και των ασκήσεων ενίσχυσης του κορμού στη λειτουργική αναπηρία και στη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής σε γυναίκες με χρόνια οσφυαλγία. Συνολικά 101 εθελόντριες με χρόνια οσφυαλγία παρείχαν δεδομένα με τρίμηνη παρακολούθηση. Χωρίστηκαν τυχαία σε ομάδα Πιλάτες (n= 37), ομάδα ασκήσεων ενίσχυσης του κορμού (n= 36) και ομάδα ελέγχου (n= 28), και γυμνάζονταν για 8 εβδομάδες, 3 φορές την εβδομάδα. Η ομάδα που ασκούνταν με Πιλάτες ανέφερε μεγαλύτερη βελτίωση στη λειτουργική αναπηρία και τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής συγκριτικά με την ομάδα που ακολουθούσε το πρόγραμμα ασκήσεων ενίσχυσης του κορμού και την ομάδα ελέγχου (p  0.05). Τα αποτελέσματα διατηρήθηκαν  στην ομάδα Πιλάτες ψγια 3 μήνες μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος και για μικρότερο διάστημα στην ομάδα ασκήσεων ενδυνάμωσης του κορμού.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Kofotolis N, Kellis E, Vlachopoulos SP, Gouitas I, Theodorakis Y
 • Εκδότης IOS Press
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Back Musculoskelet Rehabil. 2016 Nov 21;29(4):649-659.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.3233/BMR-160665
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η οστεοπόρωση με την έννοια της χαμηλής οστικής πυκνότητας δεν αποτελεί αιτία πόνου και ανικανότητας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες. Τα παλαιά πολλαπλά και σοβαρού βαθμού σπονδυλικά κατάγματα,καθώς και τα πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα, είναι αιτία σοβαρού πόνου και ανικανότητας. Η λειτουργική ανικανότητα φαίνεται ότι είναι το σοβαρότερο επακόλουθο των σπονδυλικών καταγμάτων. Η σκολίωση φαίνεται να σχετίζεται με χαμηλή οστική πυκνότητα στην εφηβική ηλικία και στους ηλικιωμένους. Δεν υπάρχουν στοιχεία για το εάν η σκολίωση,που παρουσιάζουν οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, είναι αιτία πόνου ή λειτουργικής ανικανότητας. Η καλσιτονίνη, αν και υπάρχουν ενδείξεις ότι έχει παυσίπονη δράση στα πρόσφατα σπονδυλικά κατάγματα, δεν φαίνεται να επηρεάζει τον πόνο και την λειτουργική ικανότητα στις οστεοπορωτικές μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες που πάσχουν από χρόνια οσφυαλγία, ανεξάρτητα αν η οσφυαλγία οφείλεται σε σπονδυλικά κατάγματα, σπονδυλoαρθροπάθεια, ή οσφυαλγία μη ειδικού τύπου. Τέλος, τα οιστρογόνα φαίνεται ότι αυξάνουν την συχνότητα εμφάνισης οσφυαλγίας στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Παπαδοκωστάκης Γ.
 • Εκδότης ΕΘΝΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΔΙΑΤΡΙΒΩΝ, Πανεπιστήμιο Κρήτης. Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Χειρουργικός. Κλινική Ορθοπαιδικής-Τραυματολογίας
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 02 Ιανουαρίου 2006
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Διεύθυνση Handle: http://hdl.handle.net/10442/hedi/16115
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Τα ερωτηματολόγια για την αναπηρία χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο για την κλινική εκτίμηση, τη μέτρηση έκβασης της θεραπείας και την μεθοδολογία της έρευνας για την οσφυαλγία. Η χρήση τους σε διαφορετικές χώρες και πολιτιστικές ομάδες πρέπει να ακολουθεί ορισμένες κατευθυντήριες γραμμές για τη μετάφραση και τη διαπολιτισμική προσαρμογή. Η μετάφραση ενός τέτοιου μέσου πρέπει να ελέγχεται για την αξιοπιστία και το κύρος του να εφαρμοστεί και να επιτρέπει τη συγκρισιμότητα των στοιχείων. Ο Δείκτης Αναπηρίας Oswestry  και το Ερωτηματολόγιο του Roland-Morris για την Αναπηρία, είναι δύο ουσιαστικά ερωτηματολόγια που αφορούν την αναπηρία και χρησιμοποιούνται πιο συχνά ως μέτρα έκβασης σε ασθενείς με οσφυαλγία. Τα δύο ερωτηματολόγια μεταφράστηκαν για χρήση με τον ελληνικό πληθυσμό, μεταφράστηκαν ξανά(από άλλον φυσικά μεταφραστή) στην αρχική γλώσσα και στη συνέχεια εξετάστηκαν, και έγινε διαθέσιμο σε μια τελική έκδοση. Οι ελληνικές εκδόσεις του Δείκτη Αναπηρίας Oswestry και το ερωτηματολόγιο του Roland-Morris για την Αναπηρία δοκιμάστηκαν σε 697 ασθενείς με οσφυαλγία. Η αξιοπιστία της εσωτερικής συνέπειας για την ελληνική μετάφραση του  Δείκτη Αναπηρίας του Oswestry και του ερωτηματολογίου Αναπηρίας του   Roland-Morris  έχουν φτάσει μία σταθερά άλφα του  Cronbach των 0.833 και 0.885 αντίστοιχα. Διασφαλίστηκαν η εγκυρότητα της όψης και του περιεχομένου αυτών των ερωτηματολογίων.  Η συντρέχουσα  εγκυρότητα αξιολογήθηκε χρησιμοποιώντας μια κλίμακα πόνου έξι σημείων ως κριτήριο. Η συσχέτιση των δύο κλιμάκων ήταν σημαντική. Η ελληνική μετάφραση αυτών των ερωτηματολογίων αναπηρίας παρέχουν αξιόπιστα και έγκυρα εργαλεία για την αξιολόγηση των ελληνόφωνων ασθενών με οσφυαλγία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Boskainos, P., J., Sapkas, G., Stilianessi, E., Prouskas, K., & Papadakis, S., A
 • Εκδότης Lippincott Williams & Wilkins, Inc.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Clinical Orthopeadics and related Research, 411, 40-53.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI DOI: 10.1097/01.blo.0000068361.47147.79
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.