Αξιολογήθηκε η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας διασύνδεσης καταγμάτων σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από τους 213 ασθενείς που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν, 97 (45.5%) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Από τους 116 που συμμετείχαν (μέση ηλικία 74.8 ± 12 έτη), 77 (66.4%) αποσύρθηκαν από τη μελέτη κάποια στιγμή στη διάρκεια της παρακολούθησης ενώ 39 ασθενείς ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση. Όλοι οι 116 ασθενείς αξιολογήθηκαν για παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση και συμμετείχαν σε εκπαίδευση που περιλάμβανε και άσκηση. Η συμμετοχή ήταν μέτρια (54.5%) και απαιτείται βελτίωση. Φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση είτε προτάθηκε είτε αναθεωρήθηκε  σε 74 από τους 116 ασθενείς που συμμετείχαν.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Makras P, Panagoulia M, Mari A, Rizou S, Lyritis GP
 • Εκδότης Springer
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Arch Osteoporos. 2017 Dec;12(1):3
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1007/s11657-016-0299-7
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Στόχος μας ήταν να ορίσουμε συγκεκριμένα αποτελεσματικά με βάση το κόστος όρια θεραπείας για την οστεοπόρωση που βασίζονται στο FRAX μεταξύ των ανθρώπων που ζουν με HIV (PLWHIV) στην Ελλάδα και να τα συγκρίνουμε με αυτά του γενικού πληθυσμού. Χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο κοόρτης Markov, για να εκτιμηθεί η αποτελεσματική με βάση το κόστος παρέμβαση για οστεοπορωτική θεραπεία μεταξύ των Ελλήνων με PLWHIV με χρήση του εργαλείου FRAX®. Ο σχετικός κίνδυνος που προέκυψε από το μοντέλο, με το οποίο παρατηρήθηκε αυξημένη σχέση κόστους / αποτελεσματικότητας 30.000 € / QALY της θεραπείας έναντι μη-παρέμβασης, πολλαπλασιάστηκε με τις μέσες 10-ετείς πιθανότητες που βασίζονται στο FRAX τόσο για οστεοπορωτικά όσο και για κατάγματα ισχίου. Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στο κόστος-όφελος μεταξύ των ασθενών με PLWHIV και του γενικού πληθυσμού. Οι απόλυτες 10-ετείς πιθανότητες για 2,5 και 10% για κατάγματα ισχίου και μείζονα οστεοπορωτικά κατάγματα, αντίστοιχα, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την έναρξη θεραπείας για PLWHIV και των δύο φύλων ηλικίας κάτω των 75 ετών. Για μεγαλύτερους ηλικιωμένους το προτεινόμενο όριο παρέμβασης αυξάνεται σε 5 και 15% 10-ετούς πιθανότητας για κάταγμα ισχίου και μείζον οστεοπορωτικό κάταγμα, αντίστοιχα. Η μελέτη μας επιβεβαιώνει τη γενική σύσταση για τη χρήση κατώτατων ορίων FRAX® για τη χώρα κατά τη διαχείριση της ευθραυστότητας των οστών εντός του PLWHIV. Σε κάθε περίπτωση, η κλινική κρίση και ο κατάλληλος έλεγχος είναι υποχρεωτικοί και αναντικατάστατοι.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Makras P, Boubouchairopoulou N, Katsarolis I, Athanasakis K
 • Εκδότης International Society of Musculoskeletal and Neuronal Interactions
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Musculoskelet Neuronal Interact. 2017 Dec 1;17(4):292-298
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η διατριβή μελετά τη δημιουργία εγχειριδίου ασκήσεων για την πρόληψη της οστεοπόρωσης κατά την μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο. Στόχος είναι η ανάλυση των δυνατοτήτων που παρέχονται σε μια ασθενή, η οποία έχει εμφανίσει οστεοπόρωση μετά την εμμηνόπαυση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γκαρδιακός Β., Καραγιάννης Κ.,
 • Εκδότης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Γκαρδιακός, Β. Α., & Καραγιάννης, Κ. Α. (2016). Δημιουργία εγχειριδίου ασκήσεων για την πρόληψη της οστεοπόρωσης κατά την μετεμμηνοπαυσιακή περίοδο.
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα συνέχισης των ενεργειών και των δράσεων που σχετίζονται με την ενεργό και υγιή γήρανση, κατέθεσε εισήγηση στο Υπουργείο Υγείας για τη συνέχιση του προγράμματος «ΗΠΙΟΝΗ», με θέμα για το έτος 2016 «Πρόληψη της Οστεοπόρωσης και των Πτώσεων»

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Σεπτεμβρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Το Υπουργείο Υγείας με τους συνεργαζόμενους φορείς διαμορφώνει το «Εθνικό Πιλοτικό Πρόγραμμα Πρόληψης και Προαγωγής της Υγείας των Ηλικιωμένων Ατόμων - Ηπιόνη»

Το Πρόγραμμα ΗΠΙΟΝΗ έχει εθνική εμβέλεια και πιλοτικό χαρακτήρα, προκειμένου να διαμορφωθούν τα δίκτυα των συνεργαζόμενων φορέων σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο και να εδραιωθούν οι διαδικασίες εκείνες που θα θεμελιώσουν την καθιέρωση και συνέχισή του για τα επόμενα έτη με διαφορετικό θέμα κάθε έτος.
Το συγκεκριμένο έντυπο βοηθάει στην παρακολούθηση των ηλικιωμένων με σακχαρώδη διαβήτη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΗΠΙΟΝΗ
 • Εκδότης ΗΠΙΟΝΗ
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 07 Ιουλίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Κύριος σκοπός της μελέτης αυτής ήταν να διερευνήσει το ρόλο της άσκησης ως μέσο δευτερογενούς πρόληψης της οστεοπόρωσης και των τραυματισμών που προκαλούνται λόγω αυτής, εξετάζοντας την επίδρασή της αφενός στην οστική μάζα και αφετέρου στη φυσική
κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας. Τα συμπεράσματα έδειξαν οτι η άσκηση είναι ο καλύτερος τρόπος διατήρησης της φυσικής κατάστασης και έμμεσα της πρόληψης των τραυματισμών στη μέση και τρίτη ηλικία: Η επίδρασή της στην οστική μάζα δεν έχει
ακόμα διευκρινιστεί επαρκώς. Χρειάζονται αρκετές μελέτες για να διαπιστωθεί εάν μπορεί να χρησιμεύσει ως μέσο δευτερογενούς πρόληψης.
.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Καφαντάρη Β., Φερεντίνος Γ., Μαυραγάνη Θ., Αντωνιάδου Ε., Αρσένη Π.,
 • Εκδότης Ιατρικά χρονικά
 • Ημερομηνία Σάββατο, 13 Δεκεμβρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Καφαντάρη, Β., Φερεντίνος, Γ., Μαυραγάνη, Θ., Αντωνιάδου, Ε., & Αρσένη, Π. (2014). Επίδραση της άσκησης στην οστική μάζα και τη φυσική κατάσταση γυναικών μέσης και τρίτης ηλικίας.
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία παρατηρείται µία αµφιθυµική στάση γύρω από τον ηλικιωµένο γενικά. Έχουµε την τάση να τους φροντίζουµε και να τους προστατεύουµε θεωρώντας το αντίθετο ως αβάσταχτη κοινωνική µοµφή. Ταυτόχρονα µέσα µας ενυπάρχει ένα αίσθηµα γεροαπόρριψης. Μια γεροντοφοβία που οφείλεται όπως πιστεύουν πολλοί
επιστήµονες στο φόβο απέναντι στο θάνατο και το γεγονός ότι ο ηλικιωµένος αντιπροσωπεύει τη θνησιµότητα. Υπάρχουν επίσης, σαφείς ενδείξεις ότι η αµφιθυµία αυτή οφείλεται και στα βάρη και τις ευθύνες που φέρει η συγκατοίκηση ηλικιωµένου και οικογένειας ειδικά όταν ο ηλικιωµένος έχει προβλήµατα µε την υγεία του.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ∆αβράδου Ε., Σαβουϊδάκης Ι., Σαρρής Α.
 • Εκδότης ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Ταξινόμηση και περιγραφή των καταγμάτων αυτής της κατηγορίας, αναφορά στις σημαντικότερες παθογενετικές αιτίες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Στάση, Σ., Παπαθανασίου, Γ.
 • Εκδότης Θέματα Φυσικοθεραπείας
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 29 Σεπτεμβρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 2010:6(3):119-134
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Τρίτη, 19 Σεπτεμβρίου 2017 16:47

Παχυσαρκία και καταγματικός κίνδυνος

Η πεποίθηση ότι η παχυσαρκία μειώνει τον καταγματικό κίνδυνο ήταν ιδιαίτερα διαδεδομένη μέχρι πρόσφατα, οπότε και άρχισε να αμφισβητείται η προστατευτική της δράση και, αντίθετα, να θεωρείται ότι ασκεί πολύπλοκες αρνητικές επιδράσεις στην οστική μάζα και ισχύ. Ο λιπώδης ιστός και τα οστά συνδέονται με πολλές οδούς, στις οποίες εμπλέκονται η λεπτίνη, η αδιπονεκτίνη, τα οιστρογόνα που παράγονται στον λιπώδη ιστό με περιφερική αρωματοποίηση των ασθενών ανδρογόνων και η ινσουλίνη/αμυλίνη, οι οποίες τελικά εξυπηρετούν τη δυνατότητα παροχής ενός κατάλληλου σκελετού για τη μάζα του λιπώδους ιστού που φέρει. Το υπερβολικό, όμως, σωματικό λίπος και ιδιαίτερα το κοιλιακό παράγει φλεγμονώδεις κυτταροκίνες, που μπορεί να διεγείρουν την οστική απορρόφηση και να μειώσουν, έτσι, την αντοχή των οστών. Η παχυσαρκία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο ενός αριθμού χρόνιων νοσημάτων, όπως ο διαβήτης, η οστεοαρθρίτιδα, η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η καρδιαγγειακή νόσος. Κύρια αιτία πρόκλησης της παχυσαρκίας, σε παιδιά και ενήλικες, θεωρείται η αύξηση της ενεργειακής πρόσληψης σε σχέση με την ενεργειακή κατανάλωση. Ο κίνδυνος κατάγματος συνδέεται με την παχυσαρκία μέσω της οστεοπόρωσης, η οποία αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου εμφάνισης κατάγματος. Οι παράγοντες κινδύνου αξιολογούνται μέσω του αλγόριθμου FRAX, ο οποίος έχει αναπτυχθεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) με βάση σχετικές μελέτες. Η παχυσαρκία οδηγεί στην οστεοπόρωση τόσο μέσω της αντίστασης στη λεπτίνη όσο και μέσω της ανεπάρκειας της βιταμίνης D. Πολλές μελέτες καταδεικνύουν τη συσχέτιση μεταξύ παχυσαρκίας και αυξημένου κινδύνου κατάγματος, κυρίως μέσω της οστεοπόρωσης, ωστόσο υπάρχουν και αρκετές ενδείξεις για θετικά οφέλη από την παχυσαρκία σε οστεοπορωτικούς ασθενείς. Συνεπώς, υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω διερεύνηση του ρόλου της παχυσαρκίας στον κίνδυνο κατάγματος, που να συνδέει τον ρόλο γονιδίων και ορμονών με την καθημερινή δραστηριότητα και την εμφάνιση κατάγματος.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Διαμάντης Ε.; Τρουπής Θ.; Φαρμάκη Π.; Διαμάντη Σ.; Σκανδαλάκης Π.
 • Εκδότης Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 18 Σεπτεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Παχυσαρκία και καταγματικός κίνδυνος, 2016, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 33(3):320-330
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η σωματική άσκηση, είναι ένα θέμα το οποίο αφορά, και πρέπει να αφορά, όλους μας. Επιβάλλεται να γίνει τρόπος ζωής ώστε αυτή να είναι πιο ποιοτική. Θεωρώ ότι όλοι πρέπει να γνωρίζουμε τα βασικά στοιχεία της άσκησης και να την ενσωματώσουμε, με οποιαδήποτε μορφή επιθυμεί ο καθένας, στην καθημερινότητά μας και αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους, ανεξαιρέτως φύλου, φυλής, κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης και ηλικίας.
Σχετικά με το τελευταίο, όντας ευαισθητοποιημένη στα άτομα της τρίτης ηλικίας, θεώρησα ενδιαφέρον και πολύ σημαντικό, να ασχοληθώ με τη σχέση μεταξύ της άσκησης και των ατόμων
περασμένης ηλικίας, μιας και τα άτομα αυτά είναι οι παππούδες και οι γιαγιάδες μας και εν πάση περιπτώσει είμαστε εμείς στο μέλλον.
Έτσι δημιούργησα αυτή την εργασία, η οποία περιέχει δεδομένα που γνωρίζοντας τα, μπορούμε να βοηθήσουμε δικούς μας, και όχι μόνο, ανθρώπους, με μια συμβουλή, με μια κατεύθυνση, ώστε να υιοθετήσουν κάποιες συνήθειες που θα βελτιώσουν τη ζωή και την ψυχολογία τους, αλλά και να βοηθηθούμε, καθώς η γνώση και η πρόληψη είναι οι καλύτερες παράμετροι για μια υγιή, ευτυχισμένη και ποιοτική διαβίωση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Καραγιάννη Γ.
 • Εκδότης ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.