"Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας" είναι μια έννοια που συζητείται συχνά και έχει λάβει σημαντική προσοχή διεθνώς. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της δημόσιας υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει λάβει μεγάλη προσοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη, η οποία καλύπτει τη δημόσια υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρακτική που βασίζεται σε τεκμήρια, παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραμελημένη περιοχή σε πολλά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα. Πολλές πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία και την εφαρμογή αυτών των εννοιών παραμένουν ανεπίλυτες, ιδίως σε χώρους όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βρίσκεται υπό ανάπτυξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη ή μεταρρύθμιση. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να μοιραστούμε τις εμπειρίες της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΠΣ) της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αυτόν τον τομέα την τελευταία δεκαετία, όσον αφορά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της έρευνας, τις προσπάθειες οικοδόμησης ικανοτήτων και την πρακτική που επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρέχουμε μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία συλλέγονται από τις πρωτοβουλίες δημιουργίας ικανοτήτων και ερευνητικές πρωτοβουλίες, μπορούν να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι πληροφορίες δείχνουν τον καλύτερο σχεδιασμό και την ταχεία δοκιμή προσεγγίσεων που βασίζονται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη λειτουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης, προσεγγίσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις προτεραιότητες δημόσιας υγείας, να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού και να υποστηρίξουν τα αποδεικτικά στοιχεία -για τη χάραξη πολιτικής, στην Ελλάδα και σε περιοχές παρόμοιες με την Ελλάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Lionis C., Petelos E.,Papadakis S., Tsiligianni I., Anastasaki M., Angelaki A., Bertsias A., Mechili E.A., Papadakaki M., Sifaki-Pistolla D., Symvoulakis E.
  • Εκδότης PUBLIC HEALTH PANORAMA
  • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Δεκεμβρίου 2018
  • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης VOLUME 4 | ISSUE 4 | DECEMBER 2018 | 491–735
  • Γλώσσα Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.