Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών λιτότητας και της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ υπήρξε μεγάλη συζήτηση με θέμα τη σχετική επιτυχία της λιτότητας όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τον έλεγχο των δαπανών, ο άμεσος αντίκτυπός της στην υγεία δεν έχει διερευνηθεί τόσο ευρέως, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιώντας διεθνή δεδομένα και στοιχεία από μεμονωμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), η έκθεση αυτή καταγράφει την εξέλιξη της λιτότητας σε ολόκληρη την ήπειρο, τις μεταγενέστερες αλλαγές στα συστήματα υγείας και τα αποτελέσματα της, προτού επιδιώξει να ξεπεράσει τους συγκεκριμένους διαύλους μέσω των οποίων η λιτότητα μπορεί να επηρέασε την υγεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Franklin Β., Hochlaf D., Holley-Moore G.
  • Εκδότης A Research Report from ILC-UK
  • Ημερομηνία Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
  • Γλώσσα Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.