Ανάλυση της συχνότητας εμφάνισης χρονίων νόσων ανά ηλικιακή ομάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Εκδότης Ελληνική Στατιστική Αρχή
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

56 ηλικιωμένοι με στεφανιαία νόσο πήραν μέρος στη μελέτη και χωρίστηκαν σε 4 ομάδες: μία συμμετείχε σε αεροβική άσκηση, μία σε άσκηση αντίστασης, μία σε συνδυαστικό πρόγραμμα αεροβικής και άσκησης αντίστασης, ενώ η τέταρτη ήταν ομάδα ελέγχου. Οι τρεις ομάδες συμμετείχαν σε 8μηνης διάρκειας πρόγραμμα άσκησης. Η μυική δύναμη μετρήθηκε και δείγματα αίματος συλλέχθηκαν στην αρχή, στον 4ο μήνα και στον 8ο μήνα της  περιόδου άσκησης καθώς και τους πρώτους 3 μήνες μετά την παύση της άσκησης.Η άσκηση αντίστασης προκάλεσε σημαντικές αυξήσεις κυρίως στην μυική δύναμη ενώ η αεροβική άσκηση προξένησε ευνοϊκές επιπτώσεις κυρίως στα λιπιδαιμικά και απολιποπρωτεινικά προφίλ. Από την άλλη πλευρά, η συνδυασμένη άσκηση προκάλεσε  σημαντικά ευμενείς επιδράσεις τόσο φυσιολογικά ( π.χ. μυική δύναμη) όσο και βιοχημικά (π.χ.  στο λιπιδαιμικό και απολιποπρωτεινικό προφίλ και στις φλεγμονές), ενώ η επιστροφή στην προηγούμενη κατάσταση, κατά την περίοδο παύσης της άσκησης, ήταν πιο αργή σε σύγκριση με άλλους τρόπους άσκησης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Theodorou AA, Panayiotou G, Volaklis KA, Douda HT, Paschalis V, Nikolaidis MG, Smilios I, Toubekis A, Kyprianou D, Papadopoulos I, Tokmakidis SP
 • Εκδότης Taylor & Francis
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Res Sports Med. 2016 Jul-Sep;24(3):171-84
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1080/15438627.2016.1191488
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η κλιμακωτή δοκιμή βάδισης (ISWT) χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της λειτουργικής ικανότητας ασθενών που ξεκινούν καρδιαγγειακή αποκατάσταση. Η ηλικία και το φύλο αποτελούν σημαντική παράμετρο στην εκτέλεση της δοκιμασίας σε υγιή άτομα αλλά δεν υπάρχουν τιμές αναφοράς για ασθενείς με καρδιαγγειακά νοσήματα. Σκοπός της μελέτης ήταν να παράξει τιμές αναφοράς για το ISWT. Συμμετείχαν 548 ασθενείς που παρακολουθούνταν σε εξωτερικό ιατρείο αποκατάστασης, οι οποίοι υποβλήθηκαν επίσης σε κλινική εξέταση και έκαναν το τεστ ISWT . Οι άνδρες βάδισαν μεγαλύτερη απόσταση από τις γυναίκες (395 ± 165 vs. 269 ± 118 m; t = 9.5, P  0.001) και γι αυτό τα δεδομένα αναλύθηκαν ξεχωριστά για κάθε φύλο. Η ηλικία σε έτη ήταν ο σημαντικότερος προγνωστικός παράγοντας για την εκτέλεση της δοκιμασίας τόσο στους άνδρες( β = -5.9; 95% CI: -7.1 to -4.6 m) όσο και στις γυναίκες (β = -4.8; 95% CI: -6.3 to 3.3). 

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Cardoso FM, Almodhy M, Pepera G, Stasinopoulos DM, Sandercock GR
 • Εκδότης Routledge
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Sports Sci. 2017 Jan;35(1):1-6
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1080/02640414.2016.1151925
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών διαιτολογικών υπηρεσιών και του επιπολασμού υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, διαβήτη και παχυσαρκίας σε δείγμα ηλικιωμένων ατόμων, (αντρών και γυναικών) άνω των 65 ετών, κατοίκων επιλεγμένων ελληνικών νησιών και της Κύπρου.
Κατά την διάρκεια του 2010, συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διαιτολογικές υπηρεσίες που παρέχονταν σε  εννέα ελληνικά νησιά και την Κύπρο, μέσω συνεντεύξεων με τους διαιτολόγους (88 στον αριθμό) που δραστηριοποιούνταν στα εν λόγω νησιά. Πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων ανακλήθηκαν από τα στοιχεία της μελέτης MEDIS.
Βάσει των αποτελεσμάτων οι κύριοι λόγοι για την επίσκεψη των ηλικιωμένων στους διαιτολόγους ήταν οι εξής: διαβήτης (79%),υπερχοληστερολαιμία(75%) και παχυσαρκία (70%). Το 90% των ηλικιωμένων επισκέφθηκε διαιτολόγο κατόπιν παραπομπής από γιατρό, ενώ το 45% αυτών ολοκλήρωσε τις συνεδρίες τους. Όσο μεγαλύτερη χρονικά  ήταν η παρουσία διαιτολόγου στο νησί, τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας , διαβήτη και παχυσαρκίας πάνω από το μέσο ποσοστό του πληθυσμού. Οι κύριες αιτίες διακοπής της διαιτολογικής παρακολούθησης ήταν οικονομικά προβλήματα και η απόσταση από το διαιτολογικό γραφείο.
Εν κατακλείδι, η ενίσχυση των διαιτολογικών υπηρεσιών στο σύστημα υγείας, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στα ηλικιωμένα άτομα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tyrovolas S, Polychronopoulos E, Tountas Y, Panagiotakos DB.
 • Εκδότης Rural and remote health
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Rural Remote Health. 2011;11(3):1776.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί, με τη χρήση δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης, η δομή των σχέσεων μεταξύ διατροφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας με τον αθροιστικό επιπολασμό των κλασσικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε ηλικιωμένα άτομα των νησιών της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009, 744 άντρες και 742 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών,από 9 ελληνικά νησιά και τη Δημοκρατία της Κύπρου συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη. Καταγράφηκαν ποικίλες κοινωνικο-δημογραφικές και κλινικές παράμετροι, καθώς και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διατροφολογικές πρακτικές και τις θρεπτικές υπηρεσίες στις οποίες υπήρχε πρόσβαση σε κάθε νησί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο οι ιατρικές όσο και οι διατροφολογικές υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα, ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν σε περιοχές, όπου υπάρχουν διαιτολογικές υπηρεσίες για τουλάχιστον 5 χρόνια και συνεργασία μεταξύ διατροφολόγων και γιατρών, μείωσαν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου κατά 42%. Αντιθέτως, σε περιοχές όπου η διαιτολογική υπηρεσία υπήρχε λιγότερο από 5 χρόνια, αλλά περισσότερο από 2, η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου συστήματος υγείας φαινόταν να περιορίζει τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου στο μέσο όρο της ομάδας μελέτης.
Καταληκτικά,το δέντρο ταξινόμησης και παλινδρόμησης έχει αποδείξει τη σημασία της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ διαιτολογικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tyrovolas S, Tountas Y, Polychronopoulos E, Panagiotakos D.
 • Εκδότης International Journal of Food Sciences and Nutrition Taylor& Francis on line
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Int J Food Sci Nutr. 2012 Aug;63(5):522-9
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της επίδρασης του Μεσογειακού τρόπου ζωής στον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακής νόσου σε ηλικιωμένο πληθυσμό. 2.749 ηλικιωμένοι (65-100 ετών) από 21 νησιά της Μεσογείου και από την περιοχή της Μάνης (Πελοπόννησος) συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη. Καταγράφηκαν οι διατροφικές συνήθειες, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, παράμετροι του τρόπου ζωής (συνήθειες ύπνου, κάπνισμα, κοινωνική ζωή και μορφωτικό επίπεδο), καθώς και παράμετροι του  κλινικού προφίλ των συμμετεχόντων.
Βάσει των αποτελεσμάτων, ο επιπολασμός των παραδοσιακών παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου ήταν 62,3% για την υπέρταση, 22,3% για τον διαβήτη τύπου 2 και 47,7% για την υπερχοληστερολαιμία. Η παρουσία σακχαρώδη διαβήτη μπορούσε να προβλεφθεί από τη γηριατρική κλίμακα κατάθλιψης και από τη διαβίωση σε αστικό περιβάλλον, λαμβάνοντας υπόψη συγχυτικούς παράγοντες. Η παρουσία υπέρτασης σχετιζόταν θετικά με αύξηση της ηλικίας, με αυξημένο Δείκτη Μάζας Σώματος, με τη συνήθεια μεσημεριανού ύπνου, ενώ σχετιζόταν αρνητικά με τη συχνότητα κοινωνικοποίησης με φίλους. Η ύπαρξη υπερχοληστερολαιμίας μπορούσε να προβλεφθεί μόνο από τη γηριατρική κλίμακα κατάθλιψης.
Εν κατακλείδι, παράμετροι του τρόπου ζωής όπως η κοινωνική ζωή, ο μεσημεριανός ύπνος (σιέστα), και ο τόπος κατοικίας σχετίζονται με την παρουσία καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στους ηλικιωμένους δεικνύοντας την ανάγκη να αποτελέσουν μέρους των ευρύτερων στρατηγικών πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Georgousopoulou EN, Mellor DD, Naumovski N, Polychronopoulos E, Tyrovolas S, Piscopo S, Valacchi G, Anastasiou F, Zeimbekis A, Bountziouka V, Gotsis E, Metallinos G, Tyrovola D, Foscolou A, Tur JA, Matalas AL, Lionis C, Sidossis L,Panagiotakos D; MEDIS
 • Εκδότης Cardiovascular Diagnosis and Therapy
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Cardiovasc Diagn Ther. 2017 Apr;7(Suppl 1):S39-S47
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η συγκεκριμένη μελέτη εστιάζει στην επίδραση του καπνίσματος και της διακοπής του στην καρδιαγγειακή θνησιμότητα, στα οξέα στεφανιαία σύνδρομα και στα εγκεφαλικά επεισόδια σε άτομα άνω των 60 ετών. Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν τα ατομικά στοιχεία των συμμετεχόντων από 25 ομάδες που συμμετείχαν στο πρόγραμμα CHANCES (ανάμεσα στις οποίες και ομάδα EPIC-ηλικιωμένοι, Ελλάδα).Συνολικά, μελετήθηκαν 503.905 άτομα, εκ των οποίων οι 37.952 πέθαναν από καρδιαγγειακή νόσο.
Σύμφωνα με τα ευρήματα,  η καρδιαγγειακή θνησιμότητα ήταν 2,07 φορές μεγαλύτερη και 1,37 φορές μεγαλύτερη στους καπνιστές και τους πρώην καπνιστές αντιστοίχως, συγκριτικά με τους μη καπνιστές. Η περίοδος κινδύνου ανερχόταν σε 5,5 χρόνια για τους καπνιστές και 2,16 χρόνια για τους πρώην καπνιστές. Ο αυξημένος κίνδυνος των καπνιστών αυξανόταν όσο αυξανόταν και η κατανάλωση τσιγάρων με δοσο-εξαρτώμενη σχέση και μειωνόταν όσο αυξανόταν ο χρόνος από τη διακοπή του καπνίσματος. Ο σχετικός κίνδυνος για τα οξέα στεφανιαία και εγκεφαλικά επεισόδια ήταν μικρότερος σε σχέση με τον κίνδυνο καρδιαγγειακής θνησιμότητας.
Εν κατακλείδι, το κάπνισμα συνιστά ισχυρό ανεξάρτητο παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων και θνησιμότητας στα ηλικιωμένα άτομα δεικνύοντας όμως, πως η διακοπή του είναι ωφέλιμη οδηγώντας σε μείωση του κινδύνου.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Mons U, Müezzinler A, Gellert C, et al.
 • Εκδότης British Journal of Medicine
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 20 Απριλίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης BMJ. 2015 Apr 20;350:h1551
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Υπάρχουν ποικίλες παράμετροι της διατροφής και του τρόπου ζωής που σχετίζονται με την αρτηριακή γήρανση, η οποία με τη σειρά της μπορεί να οδηγήσει στην ανάπτυξη και την εξέλιξη καρδιαγγειακών και άλλων νόσων. Δύο από τους πιο επιβλαβείς παράγοντες του τρόπου ζωής είναι το κάπνισμα, συμπεριλαμβανομένου και του παθητικού καπνίσματος, και το άγχος. Αναφορικά με την επίδραση των διατροφικών συνηθειών στην αρτηριακή γήρανση, η κατανάλωση αλκοόλ θεωρείται πως επηρεάζει την ενδοθηλιακή λειτουργία. Το κόκκινο κρασί και η μπύρα εμφανίζουν ευεργετικές ιδιότητες ως προς τη γήρανση των αρτηριών, αλλά σε γενικές γραμμές η κατανάλωση αλκοόλης είναι ωφέλιμη σε χαμηλές με μέτριες δόσεις, ενώ είναι επιβαρυντική σε υψηλές δόσεις μέσω μηχανισμών που σχετίζονται με το μονοξείδιο του αζώτου, την έκκριση ενδοθηλίνης 1, το οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή. Επιπροσθέτως, η ποιότητα των λιπαρών οξέων της διατροφής είναι πολύ σημαντική, καθώς τα κορεσμένα και τα μονοακόρεστα λιπαρά οξέα έχουν μελετηθεί μέσω της ανθυγιεινής  "Δυτικού τύπου" διατροφής και της προστατευτικής "Μεσογειακής" διατροφής αντιστοίχως. Επιπλέον, τα πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, είτε ως μέρος της  καθημερινής διατροφής είτε ως διατροφικά συμπληρώματα, είναι ευεργετικά στις δομικές και λειτουργικές ιδιότητες των αγγείων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Papaioannou T,Karatzi K, Psaltopoulouc T, Tousoulis D
 • Εκδότης Ageing Research Reviews
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 27 Οκτωβρίου 2016
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ageing Res Rev. 2016 Nov 9. pii: S1568-1637(16)30247-1
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ των διαιτολογικών κατευθυντήριων οδηγιών του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (Π.Ο.Υ.) και της θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο, στεφανιαία νόσο και εγκεφαλικό επεισόδιο σε ηλικιωμένους άνω των 60 ετών. Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν από 10 επιμέρους προοπτικές μελέτες (Ευρώπη και Η.Π.Α.) από ένα σύνολο 281.874 αντρών και γυναικών ελεύθερων από χρόνιες νόσους κατά την έναρξη της μελέτης. Ο Δείκτης Υγιεινής Διατροφής αποτελείτο από τα κάτωθι στοιχεία: κορεσμένα λιπαρά οξέα, πολυακόρεστα λιπαρά οξέα, μονο-και δισακχαρίτες, πρωτεΐνες, χοληστερόλη, φυτικές ίνες, φρούτα και λαχανικά.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, μια αύξηση στον Δείκτη Υγιεινής Διατροφής κατά 10 μονάδες (που ισοδυναμούσε με πλήρη συμμόρφωση σε ένα επιπρόσθετο στοιχείο των συστάσεων του Π.Ο.Υ.), δε σχετιζόταν, κατά μέσο όρο, με τη θνησιμότητα από καρδιαγγειακή νόσο, θνησιμότητα από στεφανιαία νόσο ή από εγκεφαλικό.
Εντούτοις, ύστερα από τη διαστρωμάτωση των δεδομένων βάσει γεωγραφικής περιοχής, η συμμόρφωση στις συστάσεις του Π.Ο.Υ σχετιζόταν με μειωμένη θνησιμότητα από καρδιαγγειακή νόσο στις περιοχές της Νότιας Ευρώπης (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας) και της Αμερικής.
Συμπερασματικά, μεγαλύτερη συμμόρφωση στις διατροφικές συστάσεις του Π.Ο.Υ. δε σχετίσθηκε σημαντικά με μείωση της θνησιμότητας από καρδιαγγειακή νόσο όμως η γεωγραφική περιοχή παίζει έναν σημαντικό ρόλο, από τη στιγμή που έχουν παρατηρηθεί αντίθετες συσχετίσεις στους ηλικιωμένους πληθυσμούς της Νότιας Ευρώπης και των Ηνωμένων Πολιτειών.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Jankovic N, Geelen A, Streppel MT, et al.
 • Εκδότης American Journal of Clinical Nutrition
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 09 Σεπτεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Am J Clin Nutr. 2015 Oct;102(4):745-56.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Η άνοια όπως και η καρδιαγγειακή νόσος αποτελούν καταστάσεις με αυξημένο επιπολασμό στην τρίτη ηλικία. Δεδομένα, που όλο και συσσωρεύονται στη βιβλιογραφία, δίνουν ενδείξεις για εμπλοκή της καρδιαγγειακής νόσου και των παραγόντων κινδύνου της, όχι μόνο στην αγγειακού τύπου άνοια, αλλά και στην άνοια τύπου Alzheimer.  
Ο σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να αξιολογήσει το βαθμό συνύπαρξης
της άνοιας με την καρδιαγγειακή νόσο και τους παράγοντες κινδύνου της σε
άτομα άνω των 65 ετών.Η έρευνα που σχεδιάστηκε είναι μια μελέτη ασθενών
- ομάδας ελέγχου  (case-control  study), ενώ οι συμμετέχοντες προέρχονται
από ένα Γηριατρικό Εξωτερικό Ιατρείο νοσοκομείου της Θεσσαλονίκης.
Συμμετείχαν 85 ασθενείς με άνοια και 109  ηλικιωμένοι χωρίς άνοια.Η
έρευνα έδωσε ενδείξεις για εκείνους τους παράγοντες που υποδεικνύουν τα
καρδιαγγειακά χαρακτηριστικά των ασθενών που είναι σε μεγαλύτερο κίνδυνο
να αναπτύξουν άνοια, υποβοηθώντας την υποψία των μη ειδικών στην άνοια
ιατρών που παρακολουθούν ηλικιωμένους για καρδιαγγειακή συμπτωματολογία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΚΟΤΣΑΝΗ M.
 • Εκδότης ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.