∆ιερευνούνται οι παράγοντες και τα ερεθίσµατα που ωθούν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας ώστε να είναι ενεργά άτοµα ή άτοµα σε αδράνεια. Παρουσιάζονται όλοι οι φορείς προστασίας των ηλικιωµένων και ερευνάται το κατά πόσο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες των ηλικιωµένων. Ιδίως αν τα Κ.Α.Π.Η. ασκούν στο έπακρο τον κοινωνικοποιητικό και βοηθητικό τους ρόλο προς ψυχαγωγία και παροχή πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης, ώστε να παραµένουν οι ηλικιωµένοι υγιή, αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Λαζαρίδου, Β., Μαριδάκη, Μ., Μουσικάκη, Β.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η συνύπαρξη ηλικιωµένων και παιδιών στο πλαίσιο των ∆Ο.Κ.Α.Π.Η. και το παράδειγµα του Προγράµµατος ΄΄Γέφυρα επικοινωνίας γενεών, ανταλλαγή συναισθηµάτων, σκέψεων, εµπειριών…΄΄, αποτέλεσαν µια πρώτη προσπάθεια επαφής ηλικιωµένων και παιδιών µέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν σε θέµατα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τόσο για τους ηλικιωµένους όσο και για τα παιδιά. Κύριος σκοπός της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση των αποτελεσµάτων της λειτουργίας του προγράµµατος, ¨Γέφυρα επικοινωνίας Γενεών Ανταλλαγή συναισθηµάτων, εµπειριών, σκέψεων¨, µέσα από την πραγµατοποίηση της διαδικασίας της αναλυτικής περιγραφής και εκτίµησής του και κατ΄ επέκταση η αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων που αφορούν στην επικοινωνία και στη συνεργασία µεταξύ ηλικιωµένων και παιδιών. 

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ανδρεοπούλη Μ., Κανελλοπούλου Κ., Χαμαλάκη Ε.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η παρούσα Πτυχιακή Εργασία θίγει ορισμένα καίρια ζητήματα, που αφορούν στην Τρίτη ηλικία και κατά συνέπεια στα ηλικιωμένα άτομα του Κ.Α.Π.Η ΓΩΝΙΩΝ του Δήμου Μαλεβιζίου στο Νομό Ηρακλείου Κρήτης. Ειδικότερα, πραγματεύεται το θέμα «Τάσεις και Προοπτικές – Η Διερεύνηση των αναγκών των ηλικιωμένων μελών» του συγκεκριμένου Κ.Α.Π.Η.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Καλομοίρη, Ο., Χουστουλάκη, Σ.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιουνίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η δομή της παρούσας εργασίας αποτελείται από 12 κεφάλαια. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση του φαινομένου της γήρανσης ενώ στο επόμενο κεφάλαιο καταγράφονται τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας, χωρισμένα σε 3 μεγάλες κατηγορίες, τα κοινωνικο- οικονομικά, τα προβλήματα υγείας και τα ψυχολογικά προβλήματα. Στο επόμενο κεφάλαιο γίνεται παρουσίαση της Άνοιας, της κλινικής της εικόνας καθώς και των κατηγοριών της. Στη συνέχεια επιχειρούμε μια συσχέτιση της Άνοιας με την κατάθλιψη, καθώς αυτές οι δύο νόσοι πολύ πιθανόν να εμφανιστούν παράλληλα σε κάποιον ασθενή. Στην πορεία παρουσιάζονται οι φαρμακευτικές και οι μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις για την Άνοια.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μούλου, Ι., Παπαγεωργίου, Φ., Χάραμη, Ε.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 28 Φεβρουαρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Οι αγχώδεις και οι καταθλιπτικές διαταραχές αποτελούν σοβαρό πρόβληµα στην Τρίτη Ηλικία, το οποίο συχνά υποεκτιµάται. Σκοπός της παρούσας µελέτης ήταν να διερευνηθεί η συχνότητα του άγχους και της κατάθλιψης σε µία οµάδα υπερηλίκων ασθενών που επισκέπτονται τα ΚΑΠΗ επαρχιακής πόλης. Σε 165 ηλικιωµένους επισκέπτες των ΚΑΠΗ, 20 γυναίκες και 121 άνδρες, και σε 20 ακόµα άτοµα που αρνήθηκαν να συµπληρώσουν φύλο και ηλικία, διανεµήθηκε το ερωτηµατολόγιο των Bedford & Foulds για το άγχος και την κατάθλιψη. Συνολικά, 4 άτοµα αρνήθηκαν να λάβουν µέρος στη µελέτη. Ο µέσος όρος ηλικίας των ασθενών ήταν τα 75, 59 +/-6,29 έτη. Τα αποτελέσµατα έδειξαν υψηλή συχνότητα και των δύο διαταραχών, σε ποσοστό σηµαντικά υψηλότερο του γενικού πληθυσµού. Υπήρξε ελαφρά υπεροχή των γυναικών στη σοβαρότητα της διαταραχής, όχι όµως στατιστικά σηµαντική. Επισηµαίνεται η αυξηµένη ανάγκη για παρέµβαση στους υπερήλικες σε σχέση µε τις ψυχικές διαταραχές.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ρούπα Ζ., Τάτσιου Ι., Τσικληταρά Ά., Κουλούρη Α.,Νίκας Μ., Μπισκίνη Ι., Σωτηροπούλου Π..
 • Εκδότης Διεπιστημονική φροντίδα υγείας
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η τρίτη ηλικία αποτελεί μια μεγάλη μερίδα του πληθυσμού της Ελλάδας, της οποίας το ποσοστό αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια. Η συγκεκριμένη αυτή πληθυσμιακή ομάδα παρουσιάζει διάφορα χαρακτηριστικά, ανάγκες, προβλήματα κ.α. που την συνοδεύουν.
Ο σκοπός της παρούσας μελέτης, ήταν να εντοπιστούν οι ανάγκες των δομών και των προγραμμάτων κοινωνικής προστασίας για την Τρίτη Ηλικία στο Δήμο Γοργολαϊνη.
Επίσης, να διερευνηθούν οι αντιλήψεις των ατόμων της Τρίτης Ηλικίας που είναι χρήστες των προγραμμάτων για τις υπάρχουσες δομές.
Στην έρευνα συμμετείχαν άνδρες και γυναίκες μέλη του Κ.Α.Π.Η., Βοήθεια στο Σπίτι και Κοινωνική Μέριμνα του Δήμου Γοργολαϊνη, ηλικίας 60-75 ετών. Το δείγμα μας αποτέλεσαν 200 άτομα μέλη των παραπάνω υπηρεσιών, 62% γυναίκες και 38% άνδρες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΒΑΡΔΑΚΗ Ε., ΜΑΝΩΛΙΤΣΑΚΗ Μ.
 • Εκδότης Α.Τ.Ε.Ι. ΚΡΗΤΗ ΣΧΟΛΉ Σ.Ε.Υ.Π. Κοινωνική εργασία
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Διερεύνηση του συστήματος κοινοτικής νοσηλευτικής στα ελληνικά δεδομένα μέσα από τις απόψεις ηλικιωμένων ατόμων-μέλη ΚΑΠΗ ως προς τις παρεχόμενες υπηρεσίες κατ' οίκον φροντίδας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γεμελιάρη, Γ., Μπόγρη, Μ.
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη της Ελληνικής έκδοσης και η στάθμιση τoυ ερωτηματολογίου αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων OARS.Η μελέτη έγινε σε 300 ηλικιωμένους πάνω από 65 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συλλογή δεδομένων έγινε με συνέντευξη με χρήση του ερωτηματολογίου OMFAQ. Τα ευρήματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά φύλο και γεωγραφική προέλευση, π.χ. οι ηλικιωμένοι από την Αθήνα είχαν περισσότερους κοινωνικούς δεσμούς σε σύγκριση με του συνομηλίκους τους από τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Προύσκας Κ
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2000
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

   Η αύξηση του γηράσκοντος πληθυσμού που παρατηρείται τόσο στη χώρα μας όσο και στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια, αποτελεί ένα αναμφισβήτητο γεγονός. Οι συνέπειες της δημογραφικής γήρανσης, οι δημογραφικές και κοινωνικο - οικονομικές μεταβολές, οι αλλαγές στη δομή της οικογένειας και στο μέγεθος των νοικοκυριών, καθώς και η συρρίκνωση του κράτους πρόνοιας, επηρέασαν τον τρόπο ζωής των ηλικιωμένων και τις κοινωνικές τους σχέσεις. Υπό την τρέχουσα διαμόρφωση των συγκεκριμένων καταστάσεων δημιουργήθηκε ο θεσμός των ΚΑΠΗ (Κέντρα Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων).Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η διερεύνηση της συχνότητας συμμετοχής των ηλικιωμένων στις δραστηριότητες των ΚΑΠΗ, καθώς και των αιτιών μη συμμετοχής τους σε αυτές τις δραστηριότητες.

Περισσότερα Στοιχεία

Η κατάθλιψη στους ηλικιωμένους αποτελεί σημαντικό ζήτημα δημόσιας υγείας, καθώς είναι η πιο κοινή ψυχική διαταραχή των ηλικιωμένων, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ευημερία και την ποιότητα ζωής τους και προκαλεί υψηλές δαπάνες και μεγάλη ζήτηση υπηρεσιών υγείας.
Σκοπός: Η εκτίμηση της συχνότητας της κατάθλιψης σε αστικό κοινοτικό πληθυσμό ηλικιωμένων και η διερεύνηση των επιβαρυντικών και προστατευτικών παραγόντων.
Υλικό και μέθοδος: Τον πληθυσμό στόχο αποτέλεσαν 360 ηλικιωμένα άτομα, 218 γυναίκες και 142 άνδρες, ηλικίας άνω των 60 ετών, μέλη των τεσσάρων Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Αγίων Αναργύρων, Αττικής. Για τη συλλογή των πρωτογενών στοιχείων χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο καταγραφής δημογραφικών δεδομένων και ψυχοκοινωνικών παραγόντων και η τυποποιημένη και σταθμισμένη σε Ελληνικό γεροντικό πληθυσμό κλίμακα για τη γεροντική κατάθλιψη, GDS-15.
Αποτελέσματα: Καταθλιπτικά συμπτώματα εμφάνισε 30,28% του δείγματος (22,22% «μέτρια» και 8,06% «σοβαρή» κλινικού τύπου κατάθλιψη). Από τους στατιστικούς ελέγχους προέκυψε ότι οι γυναίκες παρουσίασαν κατάθλιψη (70,6%) σε ποσοστό μεγαλύτερο από το διπλάσιο, έναντι των ανδρών (29,4%). Επίσης, σημαντικά υψηλότερη καταθλιπτική συμπτωματολογία παρουσίασαν οι χήροι/ες, τα μοναχικά άτομα, τα άτομα με πολλαπλή παθολογία και οι άτυποι «φροντιστές». Τέλος, σημαντικά χαμηλότερη καταθλιπτική συμπτωματολογία παρουσίασαν όσοι ασχολούνταν με τη
φροντίδα των εγγονιών ή συμμετείχαν σε κοινωνικές δραστηριότητες.
Συμπεράσματα: Η διαπίστωση σημαντικού ποσοστού επικράτησης καταθλιπτικών συμπτωμάτων στον ηλικιωμένο πληθυσμό επιβεβαιώνει την αναγκαιότητα δημιουργίας ενός ισχυρού ψυχοκοινωνικού-υποστηρικτικού δικτύου, αποσκοπώντας στην πρόληψη της γεροντικής κατάθλιψης και στην προαγωγή της υγείας των ηλικιωμένων, στα πλαίσια της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Στυλιανοπούλου Χρ., Κουλιεράκης Γ., Καραγιάννη Β., Μπαμπάτσικου Φ., Κουτής Χ.
 • Εκδότης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Οκτωβρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 2010, 9 (4), 490-504
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Σελίδα 1 από 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.