Το κεφάλαιο παρουσιάζει τα ευρήματα της μελέτης Age Care Research programme (1985) σε σύκριση με αυτά της μελέτης των 11 χωρών (1979-1980). Τα ευρήματα έδειξαν σημαντική πτώση στη λειτουργική ικανότητα ανδρών και γυναικών ανεξάρτητα από ηλικιακή ομάδα. Παρατηρήθηκε βελτίωση στην ευεξία, ιδιαίτερα στην ικανοποίηση από τη ζωή. Επίσης, βρέθηκε σημαντική βελτίωση στις οικιακές διευκολύνσεις για τους άνδρες και τις γυναίκες και σε όλες τις ηλικιακές ομάδς.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Triantafyllou J, Dontas A, Jokels J.
 • Εκδότης INRCA & WHO
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 1995
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Κεφάλαιο Βιβλίου
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης WHO Pendulum, pg. 167-198
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Διερεύνηση της συσχέτισης των διατροφικών συνηθειών με γνωστικές λειτουργίες μεταξύ των ηλικιωμένων (> 65 ετών). Οι πλήρεις κοινωνικοδημογραφικές, διατροφικές πληροφορίες, μετρήσεις ορού και αξιολογήσεις MMSE ήταν διαθέσιμες για 237 ηλικιωμένους άνδρες και 320 γυναίκες που κατοικούσαν στο Βελεστίνο (Ελλάδα). Όλα τα μοντέλα προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία, την εκπαίδευση, την κοινωνική δραστηριότητα, το κάπνισμα, τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (χρησιμοποιώντας τη κλίμακα κατάθλιψης Geriatric Depression), το MedDietScore (εύρος τιμών 0-55) και το μεταβολικό σύνδρομο. Περίπου 49,8% άνδρες και 66,6% γυναίκες είχαν βαθμολογίες MMSE 24, με μέση βαθμολογία MMSE 22,7 ± 4,43 και 21,1 ± 4,73 αντίστοιχα. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή ήταν μέτρια (μέση τιμή MedDietScore 34,1 ± 3,25 στους άνδρες και 35,1 ± 2,48 στις γυναίκες). Ενδεικτική γνωστική εξασθένηση (βαθμολογία MMSE 24) συνδέθηκε θετικά με την ηλικία και τη χαμηλή εκπαίδευση στις γυναίκες και με συμπτώματα κατάθλιψης, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και χαμηλή κοινωνική δραστηριότητα στους άνδρες. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε θετικά με τη βαθμολογία MMSE στους άνδρες (P = 0,02), αλλά αντιστρόφως με τις γυναίκες (P = 0,04). Όσον αφορά τις ομάδες τροφίμων που μελετήθηκαν, η πρόσληψη οσπρίων, ξηρών καρπών και σπόρων συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης MMSE 24 στους άνδρες (P = 0,04). ο Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και του MMSE δηλαδή, προστατευτική για τους άνδρες, αλλά όχι για τις γυναίκες, ενώ μεμονωμένες ομάδες τροφίμων ή θρεπτικά συστατικά δεν συσχετίστηκαν. Τα ευρήματα υποστηρίζουν το ρόλο της συνολικής διατροφής στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και υποδηλώνουν μια ερευνητική υπόθεση για αλληλεπίδραση φύλου/διατροφής στη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Katsiardanis K, Diamantaras AA, Dessypris N, Michelakos T, Anastasiou A, Katsiardani KP, Kanavidis P, Papadopoulos FC, Stefanadis C, Panagiotakos DB, Petridou ET.
 • Εκδότης Mary Ann Liebert, Inc.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Med Food. 2013 Apr;16(4):343-50
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1089/jmf.2012.0225
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΣΤΟΧΟΙ: Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της κλινικής θεραπείας σε ηλικιωμένους, αλλά τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένα στην Ελλάδα. Οι Κλίμακες για τα Εθνικά Αποτελέσματα για την Υγεία για τους ηλικιωμένους (HoNOS65 +) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αξιολόγηση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των ηλικιωμένων. Έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα αλλά δεν έχουν επικυρωθεί. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η μεταξύ κριτών αξιοπιστία, η ταυτόχρονη εγκυρότητα, η εσωτερική συνοχή και η ευαισθησία στην αλλαγή του HoNOS65 + σε ένα δείγμα Ελλήνων ηλικιωμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Adamis D, Papanikolaou V, Michailidis M, Macdonald AJ.
 • Εκδότης Routledge: Taylor & Francis Group
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Aging Ment Health. 2013;17(2):258-64
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1080/13607863.2012.732032
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η κατάθλιψη έχει συνδεθεί με μια μεγάλη και αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η κατάθλιψη είναι μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και υψηλότερα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν αναφερθεί σε άτομα με χρόνια νοσήματα (π.χ. διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις).
ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση του ρόλου της διατήρησης της μεσογειακής διατροφής (MedDiet) στην κατάθλιψη σε δείγμα ηλικιωμένων που ζουν στη λεκάνη της Μεσογείου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπες μέθοδοι για τον προσδιορισμό των κοινωνικοδημογραφικών, των τρόπων ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, καθώς και των διατροφικών συνηθειών τους, ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν με τη χρήση της Κλίμακας της Γηριατρικής Κατάθλιψης (GDS). Οι αναλύσεις πολλαπλής λογιστικής και γραμμικής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν οι συσχετισμοί μεταξύ των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και της κατάθλιψης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες που ταξινομούνται ως έχοντες ήπια ή σοβαρή κατάθλιψη είχαν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και ήταν λιγότερο σωματικά δραστήριοι, ήταν συχνότερα διαβητικοί και ανέφεραν χαμηλότερη προσκόλληση στη MedDiet. Η προσκόλληση στη MedDiet συνδέθηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,65, 0,50-0,85]. Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,51, 0,40-0,65].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μεγαλύτερη τήρηση της MedDiet και της καθημερινής κατανάλωσης τσαγιού φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στα συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Masana MF, Haro JM, Mariolis A, Piscopo S, Valacchi G, Bountziouka V, Anastasiou F, Zeimbekis A, Tyrovola D, Gotsis E, Metallinos G, Polystipioti A, Tur JA, Matalas AL, Lionis C, Polychronopoulos E, Sidossis LS, Tyrovolas S, Panagiotakos
 • Εκδότης Elsevier Science
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Exp Gerontol. 2018 Sep;110:67-72
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1016/j.exger.2018.05.012
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση των τροποποιήσιμων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακές παθήσεις (CVD) σε ηλικιωμένους ενήλικες, στη διάρκεια της γήρανσης, στην περιοχή της Μεσογείου.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Κατά την περίοδο 2005-2017, 3131 άτομα από 26 μεσογειακά νησιά από 5 χώρες, ηλικίας> 65 ετών, συμμετείχαν εθελοντικά. Τα ανθρωπομετρικά, κλινικά και κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά, οι διατροφικές συνήθειες, οι παράμετροι του τρόπου ζωής μετρήθηκαν μέσω τυποποιημένων διαδικασιών. Οι αναλύσεις πραγματοποιήθηκαν ανά έτος και σε διαδοχικές ηλικιακές ομάδες των συμμετεχόντων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Παρατηρήθηκε μείωση στην επικράτηση του παρόντος καπνίσματος (p0,001), συμμετοχή σε σωματικές δραστηριότητες (p = 0,001) και συμμετοχή σε κοινωνικές εκδηλώσεις (p = 0,001) για κάθε έτος αύξησης της ηλικίας. Η μέτρια κατανάλωση οινοπνεύματος αυξήθηκε με τη γήρανση (p = 0,008), ενώ η τήρηση της μεσογειακής διατροφής παρέμεινε σταθερή, αλλά επαρκής (p = 0,90). Η ανάλυση τάσεων αποκάλυψε επίσης ότι μια τετραγωνική (σχήμα U) συνάρτηση ερμήνευσε καλύτερα τη σχέση μεταξύ της γήρανσης και της συνολικής επιβάρυνσης των καρδιομεταβολικών παραγόντων κινδύνου (p για τάση 0,001).
ΣΥΜΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα κενά στην κατανόηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μακροζωία και την υγιή γήρανση παραμένουν. Οι αρχές δημόσιας υγείας και οι ενδιαφερόμενοι φορείς πρέπει να επικεντρωθούν στους καθοριστικούς παράγοντες της υγιούς γήρανσης και του τρόπου ζωής, που φαίνεται να αποτελεί αποτελεσματικό μέσο για τη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Foscolou A, Magriplis E, Tyrovolas S, Soulis G, Bountziouka V, Mariolis A, Piscopo S, Valacchi G, Anastasiou F, Gotsis E, Metallinos G, Tyrovola D, Polystipioti A, Polychronopoulos E, Matalas AL, Lionis C, Zeimbekis A, Tur JA, Sidossis L
 • Εκδότης Elsevier Science
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Exp Gerontol. 2018 Sep;110:35-41
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1016/j.exger.2018.05.008
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Ο κύριος σκοπός της μελέτης ήταν να διερευνήσει τη  δυνητική σχέση μεταξύ των επιπέδων της 25-hydroxyvitamin D [25(OH)D] στον ορό και του δείκτη Σύντομης Διατροφικής Αξιολόγησης {(Μini Nutritional Assessment-MNA), σε ηλικιωμένα άτομα (≥65 ετών) με ή χωρίς κάταγμα ισχίου. Δευτερογενής σκοπός της μελέτης ήταν να παράσχει εκτιμήσεις για τη διακριτική ικανότητα της στην ανίχνευση των ατόμων με χαμηλά επίπεδα της 25(OH)D (20 ng/ml). Το δείγμα αποτελούνταν από 101 ασθενείς με κάταγμα ισχίου από ένα νοσοκομείο των Αθηνών και 85 άτομα που ζούσαν στην κοινότητα χωρίς κάταγμα. Ο δείκτης MNA συσχετίστηκε στατιστικά σημαντικά με τα επίπεδα της 25(OH)D (rho=0.685, p0.001) και το εύρημα ήταν ισχυρό και στις δύο ομάδες του δείγματος ανεξάρτητα από φύλο. Ο δείκτης MNA φαίνεται να είναι ένας ικανοποιητικό υποκατάστατο για τη μέτρηση των επιπέδων της 25(OH)D l. Παρ' όλα αυτά η διακριτική ικανότητα του ΜΝΑ ως διαγνωστικού εργαλείου για την επάρκεια της 25(OH)D είναι σχετικά υποδεέστερη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tsagari A, Toulis KA, Makras P, Skagias K, Galanos A, Lyritis G.
 • Εκδότης Stuttgart, Thieme
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Horm Metab Res. 2012 Nov;44(12):896-9
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1055/s-0032-1314856
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Παρόλο που η ηλεκτρονική αφήγηση οδηγεί σε σημαντικά οφέλη για τους ηλικιωμένους χρήστες, χρειάζεται περισσότερη διερεύνηση σχετικά με τα ψυχολογικά χαρακτηριστικά τα οποία μπορεί να επηρεάζουν την τεχνολογική αποδοχή. Το Μοντέλο Αποδοχής της Τεχνολογίας (TAM) είναι ένα από τα πιο σημαντικά θεωρητικά πλαίσια του συγκεκριμένου πεδίου και από την πρώτη του εμφάνιση έχουν υπάρξει πολυάριθμες μελέτες σχετικά με τις δυνητικές του μετατροπές ανάλογα το πολιτισμικό υπόβαθρο. Βάση τριών παραγόντων, οι οποίοι απεικονίζονται εκτενώς στη βιβλιογραφία που σχετίζεται με την ηλικία (χρονολογική ηλικία, μοναξιά και αντίληψη για το μέλλον), στην συγκεκριμένη έρευνα σχεδιάστηκε μια προέκταση του TAM έτσι ώστε να διευρυνθούν οι γνώσεις σχετικά με τα στοιχεία που επηρεάζουν τις προθέσεις των Ελλήνων ηλικιωμένων να χρησιμοποιούν διαδικτυακές εφαρμογές αφήγησης. Το προτεινόμενο μοντέλο αξιολογήθηκε μέσω ποσοτικής προσέγγισης. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από 112 συμμετέχοντες. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως το TAM αποτελεί ένα ισχυρό μοντέλο. Η αντίληψη για το μέλλον φάνηκε να έχει θετική επίδραση στην αντίληψη σχετικά με την ευκολία της χρήσης, ενώ η ηλικία και η μοναξιά δεν φάνηκε να έχουν κάποια στατιστικά σημαντική επίδραση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Αλεξανδράκης Δ., Χωριανόπουλος Κ., Τσέλιος Ν.
 • Εκδότης International Journal of Human-Computer Interaction
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2020
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης International Journal of Human-Computer Interaction. 10.1080/10447318.2020.1768673.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1080/10447318.2020.1768673
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Διερεύνηση της συσχέτισης των διατροφικών συνηθειών με γνωστικές λειτουργίες μεταξύ των ηλικιωμένων (> 65 ετών). Οι πλήρεις κοινωνικοδημογραφικές, διατροφικές πληροφορίες, μετρήσεις ορού και αξιολογήσεις MMSE ήταν διαθέσιμες για 237 ηλικιωμένους άνδρες και 320 γυναίκες που κατοικούσαν στο Βελεστίνο (Ελλάδα). Όλα τα μοντέλα προσαρμόστηκαν ανάλογα με την ηλικία, την εκπαίδευση, την κοινωνική δραστηριότητα, το κάπνισμα, τη συμπτωματολογία κατάθλιψης (χρησιμοποιώντας τη κλίμακα κατάθλιψης Geriatric Depression), το MedDietScore (εύρος τιμών 0-55) και το μεταβολικό σύνδρομο. Περίπου 49,8% άνδρες και 66,6% γυναίκες είχαν βαθμολογίες MMSE 24, με μέση βαθμολογία MMSE 22,7 ± 4,43 και 21,1 ± 4,73 αντίστοιχα. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή ήταν μέτρια (μέση τιμή MedDietScore 34,1 ± 3,25 στους άνδρες και 35,1 ± 2,48 στις γυναίκες). Ενδεικτική γνωστική εξασθένηση (βαθμολογία MMSE 24) συνδέθηκε θετικά με την ηλικία και τη χαμηλή εκπαίδευση στις γυναίκες και με συμπτώματα κατάθλιψης, χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο και χαμηλή κοινωνική δραστηριότητα στους άνδρες. Η προσκόλληση στη μεσογειακή διατροφή συσχετίστηκε θετικά με τη βαθμολογία MMSE στους άνδρες (P = 0,02), αλλά αντιστρόφως με τις γυναίκες (P = 0,04). Όσον αφορά τις ομάδες τροφίμων που μελετήθηκαν, η πρόσληψη οσπρίων, ξηρών καρπών και σπόρων συσχετίστηκε με χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης MMSE 24 στους άνδρες (P = 0,04). ο Βρέθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ της μεσογειακής διατροφής και του MMSE δηλαδή, προστατευτική για τους άνδρες, αλλά όχι για τις γυναίκες, ενώ μεμονωμένες ομάδες τροφίμων ή θρεπτικά συστατικά δεν συσχετίστηκαν. Τα ευρήματα υποστηρίζουν το ρόλο της συνολικής διατροφής στην πρόληψη των ψυχικών διαταραχών και υποδηλώνουν μια ερευνητική υπόθεση για αλληλεπίδραση φύλου/διατροφής στη γνωστική λειτουργία των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Katsiardanis K, Diamantaras AA, Dessypris N, Michelakos T, Anastasiou A, Katsiardani KP, Kanavidis P, Papadopoulos FC, Stefanadis C, Panagiotakos DB, Petridou ET.
 • Εκδότης Mary Ann Liebert, Inc.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Απριλίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης J Med Food. 2013 Apr;16(4):343-50
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1089/jmf.2012.0225
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΣΤΟΧΟΙ: Υπάρχει αυξανόμενη ανάγκη για αξιολόγηση των αποτελεσμάτων των υπηρεσιών ψυχικής υγείας και της κλινικής θεραπείας σε ηλικιωμένους, αλλά τα στοιχεία για την αποτελεσματικότητα είναι περιορισμένα στην Ελλάδα. Οι Κλίμακες για τα Εθνικά Αποτελέσματα για την Υγεία για τους ηλικιωμένους (HoNOS65 +) αποτελούν σημαντικά εργαλεία για την αξιολόγηση της ψυχικής, σωματικής και κοινωνικής υγείας των ηλικιωμένων. Έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα αλλά δεν έχουν επικυρωθεί. Στόχος ήταν να αξιολογηθεί η μεταξύ κριτών αξιοπιστία, η ταυτόχρονη εγκυρότητα, η εσωτερική συνοχή και η ευαισθησία στην αλλαγή του HoNOS65 + σε ένα δείγμα Ελλήνων ηλικιωμένων με προβλήματα ψυχικής υγείας.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Χρησιμοποιήθηκαν δύο δείγματα, ένα από νοσηλευόμενους ασθενείς σε ένα ψυχιατρικό νοσοκομείο και το άλλο από ηλικιωμένους που ζούσαν στην κοινότητα. Προκειμένου να ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο η HoNOS65 + ήταν ευαίσθητη στην αλλαγή, το πρώτο δείγμα επανεξετάστηκε μετά από δύο μήνες και το δεύτερο μετά από τρεις μήνες. Για κάθε συμμετέχοντα η HoNOS65 + συμπληρώθηκε από δύο ανεξάρτητους βαθμολογητές ενώ ο κλινικός βαθμολόγησε τυφλά τον κάθε συμμετέχοντα στην Κλίμακα Γηριατρικής Αξιολόγησης και μια κλίμακα που μετρά τη συμπεριφορική, σωματική, γνωστική και συναισθηματική κατάσταση.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Και στις δύο ομάδες (νοσηλεία n = 50, κοινότητα n = 65), η αξιοπιστία μεταξύ των αξιολογητών, η συσχέτιση και η ταυτόχρονη εγκυρότητα ήταν υψηλές, αλλά η εσωτερική συνοχή συνολικά ήταν χαμηλή. Κατά την επαναξιολόγηση σε 98 συμμετέχοντες, η HoNOS65 + παρουσίασε αλλαγές συγκρίσιμες με τις βαθμολογίες του κλινικού.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η ελληνική έκδοση του HoNOS65 + μπορεί να επιτύχει υψηλά επίπεδα αξιοπιστίας, εγκυρότητας και ευαισθησίας στην αλλαγή για τη μέτρηση των αποτελεσμάτων σε ηλικιωμένα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Adamis D, Papanikolaou V, Michailidis M, Macdonald AJ.
 • Εκδότης Routledge: Taylor & Francis Group
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Μαρτίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Aging Ment Health. 2013;17(2):258-64
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1080/13607863.2012.732032
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η κατάθλιψη έχει συνδεθεί με μια μεγάλη και αυξανόμενη οικονομική και κοινωνική επιβάρυνση παγκοσμίως. Στην Ευρώπη, η κατάθλιψη είναι μια από τις συχνότερες ψυχικές διαταραχές σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, αλλά ιδιαίτερα σε άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω και υψηλότερα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν αναφερθεί σε άτομα με χρόνια νοσήματα (π.χ. διαβήτη και καρδιαγγειακές παθήσεις).
ΣΚΟΠΟΣ: Αξιολόγηση του ρόλου της διατήρησης της μεσογειακής διατροφής (MedDiet) στην κατάθλιψη σε δείγμα ηλικιωμένων που ζουν στη λεκάνη της Μεσογείου.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Χρησιμοποιήθηκαν πρότυπες μέθοδοι για τον προσδιορισμό των κοινωνικοδημογραφικών, των τρόπων ζωής και των κλινικών χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων, καθώς και των διατροφικών συνηθειών τους, ενώ τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν με τη χρήση της Κλίμακας της Γηριατρικής Κατάθλιψης (GDS). Οι αναλύσεις πολλαπλής λογιστικής και γραμμικής παλινδρόμησης πραγματοποιήθηκαν για να αξιολογηθούν οι συσχετισμοί μεταξύ των χαρακτηριστικών των συμμετεχόντων και της κατάθλιψης.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Οι συμμετέχοντες που ταξινομούνται ως έχοντες ήπια ή σοβαρή κατάθλιψη είχαν χαμηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο και ήταν λιγότερο σωματικά δραστήριοι, ήταν συχνότερα διαβητικοί και ανέφεραν χαμηλότερη προσκόλληση στη MedDiet. Η προσκόλληση στη MedDiet συνδέθηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,65, 0,50-0,85]. Επιπλέον, η καθημερινή κατανάλωση τσαγιού συσχετίστηκε με την απουσία κατάθλιψης [(OR, 95% CI): 0,51, 0,40-0,65].
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η μεγαλύτερη τήρηση της MedDiet και της καθημερινής κατανάλωσης τσαγιού φαίνεται να έχει ευεργετική επίδραση στα συμπτώματα κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ενήλικες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Masana MF, Haro JM, Mariolis A, Piscopo S, Valacchi G, Bountziouka V, Anastasiou F, Zeimbekis A, Tyrovola D, Gotsis E, Metallinos G, Polystipioti A, Tur JA, Matalas AL, Lionis C, Polychronopoulos E, Sidossis LS, Tyrovolas S, Panagiotakos
 • Εκδότης Elsevier Science
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Σεπτεμβρίου 2018
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Exp Gerontol. 2018 Sep;110:67-72
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1016/j.exger.2018.05.012
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες
Σελίδα 1 από 18

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.