Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου INDEPENDENT όπως αυτα προκύπτουν απο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με το αντίκτυπο που είχαν στους χρήστες, στους παρόχους και στους επαγγελματίες φροντίδας. Επιπλέον, γίνεται και μία ανάλυση των κοινωνικών - οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν υπό το πρίσμα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και αναβάθμιση των υπαρχουσών και πέρα απο τη πιλοτική περίοδο.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Kubitschke. L., Meyer.I., Muller.S., Delaney.S
  • Εκδότης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
  • Ημερομηνία Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η παρούσα έκθεση θέτει το πλαίσο και το σχεδιάγραμμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιούνται δοκιμαστικά στα πλαίσια του Έργου INDEPENDENT.  Το σχέδιο αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους εταίρους που έχουν αναλάβει τις δοκιμές των ιστότοπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η αξιολόγηση θα παρέχει συγκρίσημα αποτελέσματα,λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς σκοπούς και τους στόχους της κάθε δοκιμής.
Παράλληλα έγινε μία εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να αναγνωριστούν οι υπάρχουσες πρακτικές, τα κυριότερα θέματα και οι προκλήσεις, που αφορούν την τηλε-πρόνοια και την τηλε-ιατρική καθώς και τρόπους αφομοίωσης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Delaney.S., Cullen.k., Dolphin.C
  • Εκδότης Work Research Centre (WRC) D7.1: Evaluation Plans for INDEPENDENT - revised
  • Ημερομηνία Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2011
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης D7.1: Evaluation Plans for INDEPENDENT - revised, Work Research Centre (WRC)
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.