Σκοπός η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο οι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με τη σωματική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Βαρελτζή, Β.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιουνίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η υποστήριξη του ρόλου των άτυπων φροντιστών (οικογενειών και φίλων που παρέχουν ως επί το πλείστον αμισθί περίθαλψη σε αδύναμους ηλικιωμένους) είναι σημαντική για την παροχή επαρκούς συνεχούς φροντίδας μεταξύ ανεπίσημης και επίσημης περίθαλψης. Ενώ η παροχή φροντίδας μπορεί να είναι επωφελής για τους φροντιστές όσον αφορά την αυτοεκτίμησή τους, μπορεί να είναι δύσκολο για τους φροντιστές που βρίσκονται σε ηλικία εργασίας να συνδυάζουν αμειβόμενη εργασία με καθήκοντα φροντίδας και μπορεί να επιλέξουν είτε να εγκαταλείψουν την αμειβόμενη εργασία, είτε να μειώσουν τις ώρες εργασίας. Αυτό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο τη μελλοντική τους ικανότητα απασχόλησης και να οδηγήσει σε οριστική εγκατάλειψη της αγοράς εργασίας.
Η φροντίδα μπορεί επίσης να προκαλέσει εξάντληση και στρες, ενδεχομένως να οδηγήσει σε επιδείνωση της σωματικής και ψυχικής υγείας των οικογενειακών φροντιστών. Το παρόν κεφάλαιο παρέχει μια γενική εικόνα των χαρακτηριστικών των οικογενειακών φροντιστών και των επιπτώσεων της φροντίδας των ευπαθών ηλικιωμένων στην αγορά εργασίας καθώς και στην υγεία των ίδιων των φροντιστών. Δίνονται πληροφορίες για το πώς θα διαμορφωθούν οι πολιτικές μεταρρυθμίσεις με στόχο 1) να βοηθηθούν οι φροντιστές συνδυάζοντας τις ευθύνες φροντίδας με την αμειβόμενη εργασία, και 2) να βελτιώσουν τη σωματική και πνευματική ευεξία των φροντιστών μειώνοντας τα προβλήματα ψυχικής υγείας. Οι χώρες που επιθυμούν να διατηρήσουν ή να αυξήσουν την εξάρτηση από τους φροντιστές της οικογένειας θα πρέπει να ανακουφίσουν το βάρος αυτών των φροντιστών και να μειώσουν το οικονομικό κόστος που συνδέεται με τις ευθύνες φροντίδας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας OECD
 • Εκδότης OECD
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 18 Μαΐου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Κεφάλαιο Βιβλίου
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης The Impact of Caring on Family Carers, 2011, OECD, Chapter 3, p. 36
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Μελέτη των επιπτώσεων της φροντίδας ανοϊκού ασθενούς στους φροντιστές του.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μπαξεβανίδη, Χ., Νικολοπούλου, Α.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου INDEPENDENT όπως αυτα προκύπτουν απο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με το αντίκτυπο που είχαν στους χρήστες, στους παρόχους και στους επαγγελματίες φροντίδας. Επιπλέον, γίνεται και μία ανάλυση των κοινωνικών - οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν υπό το πρίσμα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και αναβάθμιση των υπαρχουσών και πέρα απο τη πιλοτική περίοδο.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Kubitschke. L., Meyer.I., Muller.S., Delaney.S
 • Εκδότης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
 • Ημερομηνία Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Το άρθρο αυτό αποτελεί την τελική έκθεση αναφοράς για το Ευρωπαικό Έργο SUSTAINS, η οποία και εκδίδεταιμε την ολοκλήρωση των 3 ετών διάρκειας του Έργου. Η έκθεση αυτή παρέχει μία συνολική ανακεφαλαίωση των βασικών στόχων και των αποτελεσμάτων του Έργου, στον αντίκτυπό του, στις δράσεις για τη διάδοση των πληροφοριών και ανακαφαλαιώνει τα όσα έχουν αποκομιστεί απο την υλοποιησή του.
Το έργο SUSTAINS στοχεύει στο να παρέχει στους πολίτες on line πρόσβαση στους ηλεκτρονικούς ιατρικούς φακέλους τους παρέχοντας παράλληλα επιπλέον τηλέ-υπηρεσίες κάνοντας απο τη μία πλευρά την αλληλεπίδραση με τον ηλεκτρονικό φάκελο πιο ελκυστική και από την άλλη αλλάζει ριζικά τον ρόλο του ασθενή/πολίτη στη διαχείριση της υγείας του αλλα και του θεραπείας που ακολουθεί ανάλογα με τη παθησή του.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Chelli, R
 • Εκδότης D1.10 v1.1 SUSTAINS Public final report
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 13 Μαρτίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης D1.10 v1.1 SUSTAINS Public final report
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI D1.10 v1.1 SUSTAINS Public final report
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Μελέτη πάνω στις επιπτώσεις της μακροχρόνιας τηλέ-παρακολούθησης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Β στον γλυκαιμικό έλεγχο και στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την κατάσταση υγείας, σε σύγκριση με τη συνηθισμένη φροντίδα. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τριών Ευρωπαικών περιοχών (Βερολίνο-Γερμανία, Θεσσαλία- Ελλάδα και Βενέτο- Ιταλία)

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Dafoulas.G.E., Bargiota.A., Mavrodi.A., Greuel.M., Croci.A., Dario.C., Calcatera.F., Stafylas.P., Theodorou.K., Koukoulis.G., Aletras.V.H
 • Εκδότης Association's 75th Scientific Sessions Abstract Book, supplement to the journal DIABETES.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης CLINICAL THERAPEUTICS/NEW TECHNOLOGY—GLUCOSE MONITORING AND SENSINING, p:A637-638
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI Sessions Abstract Book, the June 2015 supplement to the journal DIABETES.
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.