Παρά τις πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις και τους δημόσιους υγειονομικούς φορείς στην Ελλάδα, η χώρα στερείται ολοκληρωμένης και ισχυρής μακροπρόθεσμης πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα που συνδέεται με τη θεραπευτική αγωγή παρά με τις δράσεις δημόσιας υγείας είναι ο κύριος λόγος αυτών των ελλείψεων. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε αρκετές εθνικές εκθέσεις επικεντρωμένες στο ελληνικό σύστημα υγείας και σε άλλες συγκεκριμένες πηγές της χώρας, προκειμένου να σκιαγραφήσει τις μεγάλες θεσμικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις για την προαγωγή της υγείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την προαγωγή της υγείας για τους ηλικιωμένους.
Το έγγραφο βασίζεται στη μέθοδο της αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράσεις προώθησης της υγείας των ηλικιωμένων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές και / ή στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Απαιτούνται κυβερνητικές προσπάθειες για την τόνωση συντονισμένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στα θετικά αποτελέσματα της προαγωγής της υγείας. Τα προγράμματα προώθησης της υγείας ,ου εφαρμόζονται με επιτυχία, πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη κρατική στήριξη για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Pavlova M. , Skalkidis Y. , Groot W. , Sowa A. , Golinowska S.
  • Εκδότης Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
  • Ημερομηνία Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης Δημόσια Υγεία, Μία ελληνική τραγωδία της εποχής μας ; Θεσμική και οικονομική διάσταση της προώθησης της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα, Τεύχος 15, αριθμός 1, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
  • Γλώσσα Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.