Αξιολογήθηκε η πρώτη εφαρμογή της υπηρεσίας διασύνδεσης καταγμάτων σε ένα στρατιωτικό νοσοκομείο της Αθήνας. Από τους 213 ασθενείς που προσκλήθηκαν να συμμετέχουν, 97 (45.5%) αρνήθηκαν να συμμετάσχουν. Από τους 116 που συμμετείχαν (μέση ηλικία 74.8 ± 12 έτη), 77 (66.4%) αποσύρθηκαν από τη μελέτη κάποια στιγμή στη διάρκεια της παρακολούθησης ενώ 39 ασθενείς ολοκλήρωσαν την παρακολούθηση. Όλοι οι 116 ασθενείς αξιολογήθηκαν για παράγοντες κινδύνου για οστεοπόρωση και συμμετείχαν σε εκπαίδευση που περιλάμβανε και άσκηση. Η συμμετοχή ήταν μέτρια (54.5%) και απαιτείται βελτίωση. Φαρμακευτική αγωγή για την οστεοπόρωση είτε προτάθηκε είτε αναθεωρήθηκε  σε 74 από τους 116 ασθενείς που συμμετείχαν.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Makras P, Panagoulia M, Mari A, Rizou S, Lyritis GP
 • Εκδότης Springer
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Δεκεμβρίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Arch Osteoporos. 2017 Dec;12(1):3
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1007/s11657-016-0299-7
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Μελετήθηκαν οι στάσεις σχετικά με την Ευθανασία (ΕΥΘ) και την Υποβοηθούμενη από Γιατρό Αυτοκτονία (ΥΓΑ) σε ένα δείγμα Ελλήνων ιατρών ειδικευομένων στην Ψυχιατρική (ΕΨ) (n=120, μέση ηλικία 32,01±0,21, άνδρες 60,0%) και συγκρίθηκαν με τις στάσεις ειδικευομένων ιατρών σε άλλες ιατρικές ειδικότητες (ΕΑΕΕ) όπως παθολογία, χειρουργική, εντατική φροντίδα (n=154, μέση ηλικία 32,97±1,17, άνδρες 57,1%): Οι περισσότεροι από τους ειδικευόμενους ιατρούς ήταν υπέρ της άποψης της αποδοχής της ΕΥΘ και της ΥΓΑ υπό προϋποθέσεις. Συχνότερα οι ΕΨ απάντησαν «ποτέ» στην ερώτηση σχετικά με την επιθυμία ασθενούς που πάσχει από ανίατη-καταληκτική ασθένεια να πραγματοποιηθεί διακοπή της μηχανικής υποστήριξης των ζωτικών του λειτουργιών (p0,001), και ακόμη συχνότερα απάντησαν «Ποτέ» στην ερώτηση σχετικά με την επιθυμία συγγενών του ασθενούς που βρίσκεται σε μη αναστρέψιμη κατάσταση προκειμένου να τερματιστεί η ζωή του ασθενούς (p0,01). Εξάλλου οι ΕΑΕΕ ήταν συχνότερα υπέρ της αποδοχής της ΕΥΘ κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις (p0,001) και συχνότερα υποστήριζαν την άποψη της θετικής στάσης απέναντι στην ΕΥΘ και την ΥΓΑ σε ασθενείς με ανίατη-καταληκτική νόσο και χαμηλή ποιότητα ζωής (p0,001). Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της μελέτης υπάρχει ανάγκη ειδικής εκπαίδευσης των ειδικευομένων στην Ψυχιατρική σε θέματα χειρισμού αποφάσεων τερματισμού της ζωής. Επίσης θεωρείται σημαντικό για τους εκπαιδευτές να γνωρίζουν τις απόψεις των ειδικευομένων στα εν λόγω θέματα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μ.-Ε. Κονταξάκη, Κ. Παπλός, Μ. Δασοπούλου, Β. Κονταξάκης
 • Εκδότης Ελληνική Ψυχιατρική Εταιρεία
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Ιανουαρίου 2018
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Psychiatriki 2018, 29:74–78
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο παρών διαδικτυακός τόπος απευθύνεται σε άτομα που κατοικούν στην Ελλάδα και ασχολείται με τον εμβολιασμό ενηλίκων. Οι πληροφορίες που περιέχονται προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Ο ιστότοπος περιέχει επίσης και ένα βίντεο ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό ενηλίκων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Pfizer Ελλάς Α.Ε
 • Εκδότης Pfizer Ελλάς Α.Ε
 • Ημερομηνία Σάββατο, 02 Ιανουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

Σκοπός η διερεύνηση του βαθμού κατά τον οποίο οι δημογραφικοί παράγοντες σχετίζονται με τη σωματική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Βαρελτζή, Β.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιουνίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η εργασία έχει σκοπό, με δεδομένα από την απογραφή του 2001, να αναδείξει τα γενικά και ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ομάδας των ηλικιωμένων, να ταξινομήσει τις περιοχές της Ελλάδας με βάση αυτά τα χαρακτηριστικά και να δώσει το προφίλ των ομάδων που δημιουργούνται. Η εργασία μπορεί να βοηθήσει τις επιχειρήσεις του εμπορίου και των υπηρεσιών που ενδιαφέρονται, να παρέχουν εξειδικευμένα προϊόντα και υπηρεσίες στους ηλικιωμένους της Ελλάδας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γαβριήλ, Ε.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Στόχος να μελετηθεί το προσδόκιμο ποσοστό επιβίωσης στην Ελλάδα, να μελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν στην πτώση της Ελλάδας στη λίστα μακροβιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προταθούν μέτρα επίλυσης του προβλήματος  ώστε η Ελλάδα να καταταχθεί και πάλι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό ποσοστό επιβίωσης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Θανοπούλου, Φ.
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Aν και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση βασίζονται στα ίδια δεδομένα, είναι ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσά τους. Οι διαφορές αυτές μπορούν να αποδοθούν όχι μόνο σε διαφορές στους προαναφερθέντες ιδιαίτερους χαρακτήρες κάθε περιοχής, αλλά και σε διαφορές στη φιλοσοφία, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις μεταξύ των συγγραφικών ομάδων. Η αποσπασματική παρουσίαση διαφορετικών κατευθυντήριων οδηγιών σε εκπαιδευτικές συναντήσεις οδηγεί τους κλινικούς γιατρούς σε αβεβαιότητα ή και σύγχυση ως προς την ενδεδειγμένη στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσουν στους ασθενείς τους στην πράξη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, Επιτροπή Σύνταξης Οδηγιών, Συμβουλευτική Επιτροπή
 • Εκδότης Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση, 2008, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 25(3):271-285
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η ενημέρωση και η συναίνεση του ασθενούς αποτελούν θεμελιώδη ζητήματα της ιατρικής ηθικής. Ο κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, που μόλις πρόσφατα ψηφίστηκε από την Ελληνική Βουλή, θέτει, για πρώτη φορά στη χώρα μας, κανόνες για την υποχρέωση του γιατρού να ενημερώνει τον ασθενή και μόνο. Ωστόσο, όσον αφορά στην ενημέρωση των ασθενών με κακοήθεια, η ρύθμιση αυτή δεν φαίνεται να συνυπολογίζει την ιδιάζουσα θέση της οικογένειας στην Ελλάδα. Τα τελευταία 30 χρόνια η τακτική ενημέρωσης άλλαξε, από την «προστατευτική» απόκρυψη στην πλήρη αποκάλυψη της αλήθειας στον ασθενή. Η αλλαγή αυτή είναι απόρροια του σεβασμού στην αρχή της αυτονομίας και είναι πιο έντονη στη βόρεια Αμερική και τη βορειοδυτική Ευρώπη. Σε πολλές χώρες, και στην Ελλάδα, η απόκρυψη της αλήθειας από τον ασθενή με κακοήθεια εξακολουθεί να αποτελεί συχνή πρακτική. Πολλοί παράγοντες συμβάλλουν στη διαμόρφωση αυτών των διαφορετικών τακτικών ενημέρωσης. Στις κοινωνίες, όπως την ελληνική, όπου ο θεσμός της οικογένειας διατηρείται ισχυρός, υπάρχει τάση από τους συγγενείς να «προστατεύεται» ο ασθενής από τα κακά νέα. Τα σοβαρά προβλήματα του κάθε μέλους τα χειρίζεται η οικογένεια και κατ’ επέκταση η ασθένεια δεν αφορά μόνο στο άτομο, αλλά με την ίδια ένταση σε όλη
την οικογένεια, η οποία αντιδρά ως σύνολο, παρέχοντας ουσιαστική υποστήριξη στο ευάλωτο μέλος. Ως αποτέλεσμα, η σχέση γιατρού-ασθενούς διαμορφώνεται σε σχέση γιατρού-οικογένειας-ασθενούς και η έννοια της αυτονομίας παίρνει ευρύτερο περιεχόμενο, με την οικογένεια μάλλον παρά το άτομο να λειτουργεί ως αυτόνομη μονάδα. Αυτή η «οικογενειακή αυτονομία», που χαρακτηρίζει την ελληνική πραγματικότητα, δεν φαίνεται να έχει ληφθεί υπόψη από τον πρόσφατο κώδικα ιατρικής δεοντολογίας.
Η σύνθεση των θετικών στοιχείων της αυτονομίας άλλων κοινωνιών, με την ευεργετική επίδραση της οικογένειας στην Ελλάδα, θα οδηγούσε στην αντιμετώπιση του θέματος της ενημέρωσης των ασθενών με κακοήθεια με τρόπο που να λειτουργεί καλύτερα στην ελληνική νοοτροπία και όχι με υιοθέτηση πρακτικών από άλλες κοινωνίες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ιωαννίδου Ε.; Γαλανάκης Ε.
 • Εκδότης Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 25 Μαΐου 2007
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ο πρόσφατος κώδικας ιατρικής δεοντολογίας, η ενημέρωση του ασθενούς με κακοήθεια και η εμπλοκή της ελληνικής οικογένειας, 2008, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 25(2):224-230
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Επιχειρείται η εξακρίβωση των παραγόντων που επηρεάζουν και επιδρούν στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων σε Ελλάδα και Ευρώπη μελετώντας την κατάθλιψη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μπασουράκου, Α.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η παρούσα έρευνα αποτυπώνει καθαρά πως η ακράτεια ούρων και πιο συγκεκριμένα το σύνδρομο υπερδραστήριας κύστης αφορά ένα σημαντικό ποσοστό (35%) του πληθυσμού στη χώρα μας. Είναι ένα πρόβλημα που επηρεάζει περισσότερο τις γυναίκες και άτομα πάνω από 55 ετών. Τα συμπτώματα που συνοδεύουν το σύνδρομο επηρεάζουν αρκετά την καθημερινότητα των ασθενών, οι οποίοι στην πλειοψηφία είναι εσωστρεφείς με το πρόβλημά τους και απογοητευμένοι από τις μέχρι τώρα λύσεις. Η άγνοια των ίδιων αλλά και όσων δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα υπερδραστήριας κύστης κάνει αναγκαία την επίλυση του γιατί πέρα από πρόβλημα υγείας παραμένει και πρόβλημα κοινωνικό. Για αυτό και η ενημέρωση από ανθρώπους ειδικούς μπορεί να δώσει στους ασθενείς πραγματικές λύσεις που θα αλλάξουν και θα βελτιώσουν την ποιότητα της ζωής τους και θα αλλάξει την λανθασμένη αντίληψη της κοινωνίας γύρω από τη φύση της ασθένειας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Χαρμπίλα, Α
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 11 Ιουνίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.