Σκοπός. Να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των ρευματικών ασθενειών όσον αφορά την αναπηρία και την αξιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης στον γενικό ενήλικα πληθυσμό της Ελλάδας.
Μέθοδοι. Η μελέτη διεξήχθη με βάση το συνολικό ενήλικο πληθυσμό επτά κοινοτήτων (8547 άτομα), καθώς και σε 2100 από τα 5686 τυχαία επιλεγμένα άτομα σε άλλες δύο κοινότητες. Οι ρευματολόγοι επισκέφθηκαν τους συμμετέχοντες στα σπίτια τους για να αξιολογήσουν τον επιπολασμό έξι δεικτών νοσηρότητας σχετικά με την αναπηρία και τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με ρευματικές ασθένειες ή άλλες ομάδες σημαντικών ασθενειών.
Αποτελέσματα. Το ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη ήταν 82,1%. Ο επιπολασμός των χρόνιων προβλημάτων υγείας, η μακροχρόνια αναπηρία, η βραχυχρόνια αναπηρία, οι επισκέψεις στα γραφείων των γιατρών και η χρήση συνταγογραφούμενων ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων λόγω των ρευματικών νόσων στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού-στόχου ήταν 14,3, 4,3, 2,9, 2,8, 7,2 και 2,0 %, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με όλες τις άλλες κύριες ομάδες ασθενειών, οι ρευματικές ασθένειες ήταν η συνηθέστερη αιτία χρόνιων προβλημάτων υγείας (38,7%), μακροχρόνιας ανικανότητας (47,2%), βραχυπρόθεσμης αναπηρίας (26,2%) και επισκέψεων των ιατρών (20,5%) ενώ κατέχουν τη δεύτερη θέση για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24,0%) ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (17,7%). Οι ρευματικές ασθένειες ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας σε πέντε από τους έξι δείκτες στα άτομα ηλικίας ≤65 ετών. Η ανάλυση λογικής παλινδρόμησης αποκάλυψε μια συσχέτιση γυναικείου φύλου, ηλικίας ≥45 ετών και παχυσαρκίας με σχεδόν όλους τους δείκτες νοσηρότητας που σχετίζονται με τις ρευματικές ασθένειες.
Συμπέρασμα. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ρευματικές ασθένειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Andrianakos A., Miyakis S., Trontzas P., Kaziolas F., Christoyannis K.,. Karamitsos D., Karanikolas G., Dantis P. for the ESORDIG study group
 • Εκδότης Oxford University Press
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2005
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Rheumatology, Volume 44, Issue 7, 1 July 2005, Pages 932–938,
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί ο ορισμός των ευπαθών κοινωνικών ομάδων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η εκπαίδευση των ομάδων αυτών και η κοινωνική ένταξή τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Αθανασιάδου, Τ.Χ.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Η έρευνα μας αφορά σε μια υπηρεσία που μπορεί να υποστηρίξει τους ηλικιωμένους στην ανεξάρτητη διαβίωση και στην ενεργό γήρανση. Όπως προτείνεται, η σωματική και νοητική άσκηση μπορεί να συμβάλει στη σημαντική παράταση της προσωπικής αυτονομίας και της συμμετοχής στην κοινωνία πέρα από τις επικρατούσες βλάβες που σχετίζονται με την ηλικία, όπως η γνωστική παρακμή. Στην παρούσα εργασία, η προσέγγιση μας εξετάζει τον συνδυασμό τόσο της σωματικής όσο και της νοητικής εκπαίδευσης - που υιοθετείται από το πρόγραμμα LLM -  και συζητείται σε σχέση με άλλα παρόμοια προγράμματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα της φροντίδας και της κατάρτισης των ηλικιωμένων στο σπίτι. Σκοπός αυτής της εργασίας είναι να περιγράψει τις τεχνικές λεπτομέρειες σχεδίασης της διαδικασίας ενσωμάτωσης της υπηρεσίας LLM, η οποία βασίζεται σε μια αρχιτεκτονική υπηρεσίας Web, και να συζητήσει εναλλακτικά στοιχεία διεπαφής που θα συμπεριληφθούν στην πλατφόρμα LLM από την άποψη της δυνατότητας πρόσβασης και αποδοχής από τους χρήστες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Konstantinidis I. E. , Billis A., Hlauschek W., Panek P., Bamidis D. B. ,
 • Εκδότης PubMed
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Τεχνολογία και αυτόνομη διαβίωση, Ενσωμάτωση της Γνωστικής και Φυσικής Κατάρτισης σε ένα έξυπνο περιβάλλον για τους ηλικιωμένους, PubMed
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Στόχος: Η μελέτη αυτή εξετάζει τις κοινωνικοοικονομικές ανισότητες στην υγεία των κατοίκων της Μεσογείου, ηλικίας 50 ετών και άνω.
Μέθοδοι: Τα δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν στην ανάλυση προέρχονται από την Έρευνα Υγείας, Γήρανσης και Συνταξιοδότησης στην Ευρώπη, κύμα 1, έκδοση 2. Το δείγμα περιλαμβάνει 2.671 Έλληνες, 2.502 Ιταλούς και 2.343 Ισπανούς ηλικιωμένους. Εξετάστηκαν επτά δείκτες υγείας με τη χρήση μεθόδων τυποποιημένων ποσοστών επικράτησης ( ηλικίας – φύλου) και με τη χρήση μοντέλων λογιστικής παλινδρόμησης. Υπολογίζονται επίσης  οι δείκτες συγκέντρωσης για την αυτοαξιολόγηση της υγείας .
Αποτελέσματα: Η κοινωνικοοικονομική θέση των ατόμων μειώνεται με την ηλικία. Τα άτομα χαμηλότερης κοινωνικοοικονομικής θέσης έχουν χειρότερη υγεία σε όλες τις περιπτώσεις. Ανεξάρτητα από την εκπαίδευση και το φύλο, οι  Έλληνες ηλικιωμένοι εμφανίζουν τα χαμηλότερα ποσοστά
αυτοαξιολογούμενης υγείας, σωματικά συμπτώματα και συμπτώματα κατάθλιψης, οι Ισπανοί ηλικιωμένοι παρουσιάζουν τα υψηλότερα ποσοστά χρόνιων παθήσεων και οι Ιταλοί εμφανίζουν καλύτερα ποσοστά όσον αφορά τους λειτουργικούς περιορισμούς. Η ανάλυση στο εσωτερικό των χωρών δείχνει ότι το μέγεθος των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην αυτοαξιολογούμενη υγεία είναι μεγαλύτερο στην Ελλάδα, ακολουθούμενη από την Ισπανία και τέλος από την Ιταλία.
Συμπεράσματα: Η ανάλυση επιβεβαιώνει  το πλεονέκτημα της υψηλής έναντι της χαμηλής κοινωνικοοικονομικής θέσης σε όλες τις χώρες και τους δείκτες υγείας, και αναδεικνύει την εκπαίδευση ως σημαντικό συσχετισμό σε σύγκριση με τον πλούτο και το εισόδημα των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tsimbos C.
 • Εκδότης International Journal of Public Health
 • Ημερομηνία Τρίτη, 06 Οκτωβρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ανισότητες στην υγεία, Αξιολόγηση των κοινωνικοοικονομικών ανισοτήτων στην υγεία, μεταξύ ηλικιωμένων στην Ελλάδα, την Ιταλία και την Ισπανία, 55:5–15 , International Journal of Public Health
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Οι συσχετισμοί μεταξύ της κοινωνικοοικονομικής θέσης και της φυσικής λειτουργίας έχουν συχνά διερευνηθεί, αλλά λίγα είναι γνωστά για το ποια μέτρα είναι τα καλύτερα για τους ηλικιωμένους. Αυτή η μελέτη εξέτασε τον τρόπο με τον οποίο, διαφορετικοί δείκτες κοινωνικοοικονομικής θέσης, σχετίζονται με τη φυσική λειτουργία των ανδρών ηλικίας 50 ετών και άνω, κατά το 2004 στην Αγγλία και την Ελλάδα. Τα δεδομένα, προέρχονται από το WAVE 1 της Αγγλικής Γεωγραφικής Μελέτης της Γήρανσης (English Longitudinal Study of Ageing [ELSA ]) και από την Έρευνα Υγείας, Γήρανσης και Συνταξιοδότησης στην Ευρώπη (SHARE). Αυτοαξιολογούμενοι περιορισμοί σωματικής λειτουργίας και δυσκολίες κινητικότητας, συνδυάστηκαν και ταξινομήθηκαν σε κατηγορίες όπως «καμία αναπηρία», «ήπια αναπηρία», και "σοβαρή αναπηρία". Οι δείκτες που μελετήθηκαν ήταν: πλούτος, εκπαιδευτικό επίπεδο και επαγγελματική τάξη. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι ερωτηθέντες με λιγότερο πλούτο, λιγότερα εκπαιδευτικά προσόντα και χαμηλότερη επαγγελματική τάξη ήταν περισσότερο πιθανόν να εμφανίσουν ήπια ή σοβαρή σωματική αναπηρία από εκείνους με υψηλότερους κοινωνικοοικονομικούς δείκτες . Όταν και τα τρία μέτρα κοινωνικοοικονομικής θέσης  προσαρμόστηκαν μεταξύ τους και στα δύο δείγματα, ο πλούτος διατηρεί ισχυρή σχέση με την ήπια και σοβαρή αναπηρία, ενώ η εκπαίδευση συνδέεται με σοβαρή αναπηρία, αλλά μόνο μεταξύ των Άγγλων ηλικιωμένων. Η επαγγελματική τάξη δεν συνδέθηκε στενά με τη σωματική αναπηρία σε καμία περίπτωση. Ως εκ τούτου, ανάμεσα στους Άγγλους και τους Έλληνες ηλικιωμένους άνδρες, ο πλούτος ήταν ο πιο σημαντικός παράγοντας πρόβλεψης δυσκολιών φυσικής λειτουργίας από ότι η επαγγελματική τάξη ή εκπαίδευση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tabassum F, Verropoulou G., Tsimbos C, Gjonca E, Breeze E.
 • Εκδότης Cambridge University Press
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ανισότητες και κοινωνικοοικονομική κατάσταση, Κοινωνικό-οικονομικές ανισότητες στη φυσική λειτουργία: μια συγκριτική μελέτη μεταξύ Άγγλων και Ελλήνων ηλικιωμένων, Volume 29, Issue 7, Cambridge University Press
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Παρουσίαση έρευνας γύρω από τις Εκπαιδευτικές ανάγκες των ηλικιωµένων µελών του Κ.Α.Π.Η του ∆ήµου Κρουσώνα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γεωργιάδη Ε., Σαμόλη Ε., Φριλίγκου Γ.
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Ο επιπολασμός της άνοιας ποικίλλει σε ολόκληρο τον κόσμο, γεγονός που συνέβαλε ενδεχομένως στις διεθνείς διαφορές στα ποσοστά της κλινικής συσχέτισης που σχετίζεται με την ηλικία. Πρωταρχικός στόχος μας ήταν να διερευνήσουμε πώς τα ποσοστά της συρρίκνωσης της απόδοσης της γνωστικής εξέτασης που σχετίζεται με την ηλικία ήταν διαφορετικά στις διεθνείς μελέτες  για τη γνωστική γήρανση. Καθορίσαμε επίσης τον βαθμό στον οποίο το φύλο,το μορφωτικό επίπεδο και η κατάσταση του φορέα της απολιποπρωτεΐνης Ε ε4 (APOE * 4) συσχετίστηκαν με πτώση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Lipnicki, D. Crawford,J. Dutta R, Thalamuthu,A. Kochan, N. Andrews,G M. Lima-Costa,F. Castro-Costa,E. Brayne,C. Matthews,F. Stephan,B. Lipton,R.
 • Εκδότης PLOS MEDICINE
 • Ημερομηνία Τρίτη, 21 Μαρτίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.). Πρόκειται για μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα της την Πάτρα.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικών νόσων που απασχολούν την τρίτη ηλικία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Εκδότης Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 1999
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.giriatriki.org.gr/company/
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

H σύμπραξη WeDO2  έχει αναπτύξει ένα έτοιμο προς χρήση, ευπροσάρμοστο πακέτο εκπαιδευτικού υλικού που είναι κατάλληλο για κάθε ομάδα ενδιαφερόμενων που αντιμετωπίζει τα παραπάνω θέματα. Αυτός ο οδηγός θα σας παρέχει μια γενική εικόνα των
στόχων και του περιεχομένου της εκπαίδευσης και του
εγχειριδίου της. Έχετε διάθεση για συζήτηση και εργασία
πάνω στην ποιότητα φροντίδας στον οργανισμό σας;
Τότε ας ξεκινήσουμε. Μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο ολοκληρωμένο εγχειρίδιο της εκπαίδευσης συμπεριλαμβανομένων των εργαλείων και υλικών στον ιστότοπο του WeDO. www.wedo-partnership.eu

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας WeDO2 partners
 • Εκδότης AGE Platform Europe
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο αριθμός των ηλικιωμένων ατόμων στην Ευρώπη αυξάνεται και οι απαιτήσεις για φροντίδα και στήριξη αλλάζουν. Σε όλη την Ευρώπη υπάρχει ανάγκη για εκπαίδευση των φοιτητών και επαγγελματιών υγείας και κοινωνικής φροντίδας με τις κατάλληλες ικανότητες για να μπορούν να εργαστούν με ηλικιωμένα άτομα. Ως εκ τούτου, το παρόν Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Βασικών Ικανοτήτων για επαγγελματίες υγείας και

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Dijkman, B., Roodbol, P., Aho, J., Achtschin-Stieger, S., Andruszkiewicz, A., Coffey, A., Felsmann, M., Klein, R., Mikkonen, I., Oleksiw, K., Schoofs, G., Soares, C. & Sourtzi, P
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2016
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.