Η Έκθεση αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα του Ευρωπαικού Έργου INDEPENDENT όπως αυτα προκύπτουν απο την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιήθηκαν και σε σχέση με το αντίκτυπο που είχαν στους χρήστες, στους παρόχους και στους επαγγελματίες φροντίδας. Επιπλέον, γίνεται και μία ανάλυση των κοινωνικών - οικονομικών επιπτώσεων που θα προκύψουν υπό το πρίσμα ανάπτυξης ενός επιχειρηματικού σχεδίου που θα περιλαμβάνει ευρύτερο φάσμα υπηρεσιών και αναβάθμιση των υπαρχουσών και πέρα απο τη πιλοτική περίοδο.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Kubitschke. L., Meyer.I., Muller.S., Delaney.S
  • Εκδότης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
  • Ημερομηνία Τρίτη, 13 Αυγούστου 2013
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης D7.2: INDEPENDENT pilot outcomes, Empirica
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.