Ενδεχομένως τα επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος Β, στο αίμα σχετίζονται με τον κίνδυνο κατάθλιψης ή/και γνωσιακής έκπτωσης στους ηλικιωμένους. ΜΕΘΟΔΟΣ: Στη μελέτη «ΒΕΛΕΣΤΙΝΟ» συλλέχθηκαν ερωτηματολόγια (προσωπικές συνεντεύξεις) και δείγματα αίματος σε ηλικιωμένους άνω των 65 ετών. Για την αξιολόγηση της κατάθλιψης χρησιμοποιήθηκε, ως ανιχνευτικό εργαλείο, η δοκιμασία Geriatric Depression Scale-GDS 15 (GDS>6) και για τη γνωσιακή έκπτωση η δοκιμασία Mini Mental State Examination-MMSE (MMSE≤23). Εκτιμήθηκε ο επιπολασμός της κατάθλιψης και αξιολογήθηκε η σχέση των επιπέδων φυλλικού οξέος και βιταμίνης Β12 με τον κίνδυνο κατάθλιψης (εφαρμογή μοντέλων πολλαπλής λογαριθμιστικής εξάρτησης). Διενεργήθηκε μετα-ανάλυση συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας μελέτης.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ο επιπολασμός της κατάθλιψης βρέθηκε υψηλός (50.7%) με σαφή υπεροχή των γυναικών (62.3% ) έναντι των ανδρών (36.1%,). Η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων στις γυναίκες σχετίζονταν θετικά με την ηλικία. Ο κίνδυνος παρουσίας καταθλιπτικών συμπτωμάτων αυξανόταν επίσης σημαντικά μεταξύ γυναικών με χαμηλά επίπεδα φυλλικού οξέος στον ορό (1ο ως προς το 3ο τριτημόριο, OR: 2.08, 95% CI: 1.07-4.05), ελέγχοντας και ως προς τα επίπεδα βιταμίνης Β12. Στους άνδρες η κατάθλιψη σχετίζονταν αντίστροφα με το δείκτη οικογενειακής/κοινωνικής υποστήριξης (OR: 0.46, 95% CI: 0.31- 0.68, για αύξηση της τιμής του δείκτη κατά μία μονάδα) και η παρουσία καταθλιπτικών συμπτωμάτων σχετίζονταν με την παρουσία γνωσιακής έκπτωσης και ο κίνδυνος ήταν υπερδιπλάσιος (OR: 2.21, 95% CI: 1.26-3.87). Μέσω των μετα-αναλύσεων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική θετική σχέση μεταξύ των χαμηλών επιπέδων βιταμίνης Β12 στον ορό και της κατάθλιψης μεταξύ των γυναικών (OR: 1.33, 95% CI: 1.02-1.74, fixed effects model), ενώ τα επίπεδα φυλλικού οξέος στον ορό δεν σχετίζονταν με τον κίνδυνο κατάθλιψης σε κανένα από τα δύο φύλα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κατσιαρδάνη - Τζιοβανέτο, Καλλιόπη - Πηνελόπη Σιδέρης
 • Εκδότης Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ). Σχολή Επιστημών Υγείας. Τμήμα Ιατρικής. Τομέας Κοινωνικής Ιατρικής - Ψυχιατρικής και Νευρολογίας. Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιατρικής Στατιστικής
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, διατριβές, έρευνες

Τα έλκη κατάκλισης αποτελούν διαχρονικό πρόβλημα στους νοσηλευόμενους ασθενείς. Η συχνότητα εμφάνισής τους παραμένει ιδιαίτερα υψηλή, αποτελώντας βασικό αίτιο νοσηρότητας και θνητότητας παγκόσμια. Παρά τις πολυετείς προσπάθειες της επιστημονικής κοινότητας, οι ακριβείς παθοφυσιολογικοί μηχανισμοί δεν είναι ακόμη απόλυτα σαφείς. Ωστόσο, η άσκηση πίεσης στο δέρμα και στους υποκείμενους ιστούς σε συνδυασμό με τη δράση τοπικών αλλά και συστηματικών παραγόντων φαίνεται να αποτελούν πρωταρχικούς παράγοντες κινδύνου. Η διατροφή αποτελεί αδιαμφισβήτητα βασικό συστηματικό παράγοντα με σημαντικό ρόλο στη δημιουργία της βλάβης και ενδεχομένως και στην επούλωση αυτής. Στην παρούσα ανασκόπηση παρουσιάζονται τα αποτελέσματα επιδημιολογικών και κλινικών μελετών που ολοκληρώθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση, αναδεικνύοντας τον ρόλο της διατροφής στην πρόληψη και στην αντιμετώπιση των ελκών κατάκλισης

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ε. Χρυσανθοπούλου
 • Εκδότης Athens Medical Society
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Σεπτεμβρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΑΡΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ 2017, 34(5):643-647
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η συγκεκριμένη ανασκόπηση διερευνά τη σχέση μεταξύ διατροφής και ευπάθειας στην τρίτη ηλικία. Ως ευπάθεια ορίζεται το σύνδρομο που περιλαμβάνει ακούσια απώλεια βάρους, μειωμένη μυϊκή ισχύ, αίσθηση εξάντλησης, μειωμένη ικανότητα φυσικής δραστηριότητας και μειωμένη ταχύτητα βάδισης. Η διατροφή συνιστά έναν παράγοντα στενά συνδεδεμένο με την ευπάθεια στην τρίτη ηλικία, καθώς επηρεάζει πληθώρα διεργασιών, τόσο μεμονωμένα θρεπτικά συστατικά , όπως η πρωτεΐνη, όσο και η ενεργειακή πρόσληψη. Επιπροσθέτως, υγιεινά διατροφικά πρότυπα, όπως η Μεσογειακή Διατροφή φαίνεται πως σχετίζονται με την πρόληψη της ευπάθειας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Yannakoulia M., Ntanasi E., Anastasiou C.A., Scarmeas N.
 • Εκδότης Metabolism
 • Ημερομηνία Τρίτη, 06 Δεκεμβρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Metabolism 68 (2017) 64 – 76
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Στόχος: Η συσχέτιση της κατανάλωσης καφέ με καρδιαγγειακές παθήσεις παραμένει αμφισβητούμενη. Η ενδοθηλιακή λειτουργία σχετίζεται με καρδιαγγειακό κίνδυνο. Εξετάσαμε τη σχέση μεταξύ χρόνιας κατανάλωσης καφέ και λειτουργίας ενδοθηλίου σε ηλικιωμένους κατοίκους της νήσου Ικαρίας.
Μέθοδοι: Η ανάλυση διεξήχθη σε 142 ηλικιωμένους (ηλικίας 66-91 ετών) της Μελέτης Ικαρίας. Η ενδοθηλιακή λειτουργία αξιολογήθηκε με υπερηχογραφική μέτρηση της  διαστολής διαμεσολαβούσης ροής (FMD). Η κατανάλωση καφέ αξιολογήθηκε βάσει ερωτηματολογίου συχνότητας φαγητού και κατηγοριοποιήθηκε ως «χαμηλή» ( 450 ml / ημέρα).
Αποτελέσματα: Από τα άτομα που περιλαμβάνονται στην μελέτη, το 87% κατανάλωσε καυτό ελληνικό καφέ. Επιπλέον, το 40% είχε ημερήσια κατανάλωση καφέ «χαμηλή», 48% «μέτρια» και 13% «υψηλή». Παρατηρήθηκε γραμμική αύξηση της διαστολής διαμεσολαβούσης ροής σύμφωνα με την κατανάλωση καφέ («χαμηλή»: 4,33 ± 2,51% έναντι «μέτριας»: 5,39 ± 3,09% έναντι «υψηλής»: 6,47 ± 2,72% • p = 0,032). Επιπλέον, τα άτομα που κατανάλωναν κυρίως καυτό ελληνικό καφέ είχαν σημαντικά υψηλότερη διαστολή διαμεσολαβούσης ροής σε σύγκριση με εκείνους που κατανάλωναν άλλα είδη καφέ (p = 0,035).
Συμπεράσματα: Η χρόνια κατανάλωση καφέ συνδέεται με τη βελτίωση της ενδοθηλιακής λειτουργίας σε ηλικιωμένα άτομα, παρέχοντας μια νέα σύνδεση μεταξύ της διατροφής και της αγγειακής υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Siasos G., Oikonomou E., Chrysohoou Ch., Tousoulis D., Panagiotakos D., Zaromitidou M., Zisimos K., Kokkou E., Marinos G., Papavassiliou G. A., Pitsavos Ch., Stefanadis Ch.
 • Εκδότης Vascular Medicine
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Διατροφή και καρδιαγγειακή λειτουργία, Η κατανάλωση βραστού ελληνικού τύπου καφέ συνδέεται με βελτιωμένη ενδοθηλιακή λειτουργία: Η Μελέτη της Ικαρίας,18(2) 55– 62, Vascular Medicine
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες
Παρασκευή, 22 Σεπτεμβρίου 2017 13:16

Τρίτη ηλικία και άσκηση.

Στόχος της εργασίας είναι να παρουσιάσει αρχικά το προφίλ του ατόμου που βρίσκεται στην Τρίτη ηλικία, να επισημάνει την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει η άσκηση στο σώμα και τη ψυχολογία του υπερήλικα και τέλος να τονίσει τις διατροφικές συνήθειες που απαιτούνται να ακολουθηθούν από τους ηλικιωμένους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ζάνιου, Ν.
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Μελετώνται οι παράγοντες που επηρεάζουν τη διατροφική συμπεριφορά των ατόμων τρίτης ηλικίας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κουννίδου, Ε.
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Νοεμβρίου 2011
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ μακροθρεπτικών συστατικών (συστατικά που αποδίδουν ενέργεια) με την εμφάνιση παχυσαρκίας και κεντρικού τύπου παχυσαρκίας, έπειτα από προσαρμογή για κοινωνικο-οικονομικούς παράγοντες, παράγοντες του τρόπου ζωής και κλινικές παραμέτρου, σε υγιείς ηλικιωμένους. Κατά το χρονικό διάστημα 2005-2007, 533 ηλικιωμένοι άντρες και 637 ηλικιωμένες γυναίκες, από οχτώ μεσογειακά νησιά της Ελλάδας και της Κύπρου, συμμετείχαν στη μελέτη. Οι πληροφορίες, που συλλέχθηκαν, περιλάμβαναν δημογραφικά, βιο-κλινικά και διαιτολογικά χαρακτηριστικά. Η αξιολόγηση της προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή έγινε μέσω του ερωτηματολογίου MedDiet score. Ο επιπολασμός της παχυσαρκίας ήταν 27% στους άνδρες και 39% στις γυναίκες, ενώ το 73% των ανδρών και το 87% των γυναικών είχαν κεντρική παχυσαρκία. Ο επιπολασμός του σακχαρώδους διαβήτη, της υπερχοληστερολαιμίας και της υπέρτασης ήταν υψηλότερος στα παχύσαρκα άτομα συγκριτικά με τα μη παχύσαρκα. Έπειτα από προσαρμογή για ποικίλους παράγοντες, κάθε 1% αύξηση στην πρόσληψη υδατανθράκων σχετιζόταν με 12% μείωση της πιθανότητας κεντρικής παχυσαρκίας, ενώ 1% αύξηση στην πρόσληψη υδατανθράκων και πρωτεΐνης σχετιζόταν με 14% και 16% μικρότερη πιθανότητα εμφάνισης παχυσαρκίας, αντιστοίχως. Η κατανάλωση φυτικής πρωτεΐνης σχετίσθηκε με 15% μείωση ύπαρξης παχυσαρκίας, ενώ μόνο οι χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη υδατάνθρακες σχετίστηκαν με 6% μικρότερη πιθανότητα  ύπαρξης κεντρικής παχυσαρκίας.Τα συγκεκριμένα ευρήματα προτείνουν πως μία διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες και φυτικής προέλευσης πρωτεΐνη σχετίζεται με μικρότερη πιθανότητα παχυσαρκίας και φαίνεται να βοηθάει στη διατήρηση κανονικού βάρους στα ηλικιωμένα άτομα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tyrovolas S, Psaltopoulou T, Pounis G, Papairakleous N, Bountziouka V, Zeimbekis A, Gotsis E, Antonopoulou M, Metallinos G, Polychronopoulos E, Lionis C, Panagiotakos DB.
 • Εκδότης Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Ιουνίου 2011
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Nutr Metab Cardiovasc Dis. 2011 Jun;21(6):438-45
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διατροφή της ηλικιακής ομάδας άνω των 65 ετών σε ο,τι αφορά τις συστάσεις του Υπουργείου Υγείας, τις συνήθειες της εν λόγω ομάδας αλλά και τη σχέση της διατροφής με την υγεία και τη σύγχρονη νοσολογία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Τσετσενέκος Μ.Π
 • Εκδότης εχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πελοποννήσου Σχολή Τεχνολογίας Γεωπονίας και Τεχνολογίας Τροφίμων και Διατροφής Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Νοεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Τσετσενέκος, Μ. Π. (2017). Διατροφικές συνήθειες ατόμων ηλικίας 65 ετών και άνω σύμφωνα με το Διατροφικό Οδηγό του Υπουργείου Υγείας.
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών διαιτολογικών υπηρεσιών και του επιπολασμού υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, διαβήτη και παχυσαρκίας σε δείγμα ηλικιωμένων ατόμων, (αντρών και γυναικών) άνω των 65 ετών, κατοίκων επιλεγμένων ελληνικών νησιών και της Κύπρου.
Κατά την διάρκεια του 2010, συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διαιτολογικές υπηρεσίες που παρέχονταν σε  εννέα ελληνικά νησιά και την Κύπρο, μέσω συνεντεύξεων με τους διαιτολόγους (88 στον αριθμό) που δραστηριοποιούνταν στα εν λόγω νησιά. Πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων ανακλήθηκαν από τα στοιχεία της μελέτης MEDIS.
Βάσει των αποτελεσμάτων οι κύριοι λόγοι για την επίσκεψη των ηλικιωμένων στους διαιτολόγους ήταν οι εξής: διαβήτης (79%),υπερχοληστερολαιμία(75%) και παχυσαρκία (70%). Το 90% των ηλικιωμένων επισκέφθηκε διαιτολόγο κατόπιν παραπομπής από γιατρό, ενώ το 45% αυτών ολοκλήρωσε τις συνεδρίες τους. Όσο μεγαλύτερη χρονικά  ήταν η παρουσία διαιτολόγου στο νησί, τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας , διαβήτη και παχυσαρκίας πάνω από το μέσο ποσοστό του πληθυσμού. Οι κύριες αιτίες διακοπής της διαιτολογικής παρακολούθησης ήταν οικονομικά προβλήματα και η απόσταση από το διαιτολογικό γραφείο.
Εν κατακλείδι, η ενίσχυση των διαιτολογικών υπηρεσιών στο σύστημα υγείας, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στα ηλικιωμένα άτομα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tyrovolas S, Polychronopoulos E, Tountas Y, Panagiotakos DB.
 • Εκδότης Rural and remote health
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Rural Remote Health. 2011;11(3):1776.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 19:00

Δυσθρεψία στην τρίτη ηλικία.

Περιγραφή της δυσθρεψίας στην τρίτη ηλικία και των παραγόντων που μπορεί να οδηγήσουν σε αυτή.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Συντυχάκη, Α., & Κασάμπαλη, Ε.
 • Εκδότης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Τ.Ε.Ι. Κρήτης, Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Π), Τμήμα Νοσηλευτικής
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.