"Ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας" είναι μια έννοια που συζητείται συχνά και έχει λάβει σημαντική προσοχή διεθνώς. Συγκεκριμένα, η ενσωμάτωση της δημόσιας υγείας στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας έχει λάβει μεγάλη προσοχή τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Ωστόσο, παρά το γεγονός αυτό, η ολοκληρωμένη υγειονομική περίθαλψη, η οποία καλύπτει τη δημόσια υγεία, την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και την πρακτική που βασίζεται σε τεκμήρια, παραμένει σε μεγάλο βαθμό παραμελημένη περιοχή σε πολλά ευρωπαϊκά περιβάλλοντα. Πολλές πτυχές που σχετίζονται με τη λειτουργία και την εφαρμογή αυτών των εννοιών παραμένουν ανεπίλυτες, ιδίως σε χώρους όπου η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας βρίσκεται υπό ανάπτυξη ή βρίσκεται σε εξέλιξη ή μεταρρύθμιση. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να μοιραστούμε τις εμπειρίες της Κλινικής Κοινωνικής και Οικογενειακής Ιατρικής (ΚΠΣ) της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης σε αυτόν τον τομέα την τελευταία δεκαετία, όσον αφορά τις γνώσεις που αποκτήθηκαν μέσω της έρευνας, τις προσπάθειες οικοδόμησης ικανοτήτων και την πρακτική που επικεντρώθηκε στην αντιμετώπιση σημαντικών θεμάτων δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Παρέχουμε μια σύντομη επισκόπηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα σχετικά με την παροχή υγειονομικής περίθαλψης, τα οποία συλλέγονται από τις πρωτοβουλίες δημιουργίας ικανοτήτων και ερευνητικές πρωτοβουλίες, μπορούν να διευκολύνουν τον αποτελεσματικό σχεδιασμό και την εφαρμογή της μεταρρύθμισης της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας που εκτυλίσσεται στην Ελλάδα. Πιστεύουμε ότι αυτές οι πληροφορίες δείχνουν τον καλύτερο σχεδιασμό και την ταχεία δοκιμή προσεγγίσεων που βασίζονται σε τεκμηριωμένες πληροφορίες για τη λειτουργία και εφαρμογή ολοκληρωμένης υγειονομικής περίθαλψης, προσεγγίσεις που μπορούν να εξυπηρετήσουν τις προτεραιότητες δημόσιας υγείας, να βελτιώσουν την υγεία και την ευημερία του πληθυσμού και να υποστηρίξουν τα αποδεικτικά στοιχεία -για τη χάραξη πολιτικής, στην Ελλάδα και σε περιοχές παρόμοιες με την Ελλάδα.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Lionis C., Petelos E.,Papadakis S., Tsiligianni I., Anastasaki M., Angelaki A., Bertsias A., Mechili E.A., Papadakaki M., Sifaki-Pistolla D., Symvoulakis E.
 • Εκδότης PUBLIC HEALTH PANORAMA
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Δεκεμβρίου 2018
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης VOLUME 4 | ISSUE 4 | DECEMBER 2018 | 491–735
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Η έρευνα αυτή μελέτησε την πολυφαρμακία των ηλικιωμένων- μελών των (Κέντρων Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων) Κ.Α.Π.Η. του Δήμου Πατρέων και την πιθανή συσχέτιση αυτής με άλλους δημογραφικούς, ιατρικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Παράλληλα, διερευνήθηκε η πιθανή συσχέτιση της πολυφαρμακίας με τη συμμόρφωση των ατόμων στη φαρμακευτική τους αγωγή. Το δείγμα της έρευνας αποτελείτο από 120 άτομα άνω των 60 ετών, από τα 3 Κ.Α.Π.Η. (Ζαρουχλέικα, Αγυιά, Προσφυγικά) της Πάτρας, για την μέγιστη δυνατή ομοιόμορφη κατανομή του δείγματος. Στο δείγμα χορηγήθηκαν 2 ερωτηματολόγια, προσωπικά και εξατομικευμένα υπό μορφή δομημένης συνέντευξης. Το πρώτο ερωτηματολόγιο περιελάμβανε ερωτήσεις κλειστού τύπου, δημογραφικού χαρακτήρα, ερωτήσεις σχετιζόμενες με φάρμακα και παθήσεις, καθώς επίσης και ερωτήσεις σχετιζόμενες με την λήψη υπηρεσιών από τα Κ.Α.Π.Η.. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε ήταν το «Morisky medication adherence scale 8 item (MMAS-8)» για την εκτίμηση της συμμόρφωσης των ηλικιωμένων στην φαρμακευτική τους αγωγή. Η επεξεργασία των δεδομένων που συλλέχθηκαν έγινε με τη χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSSv.19. Η πολυφαρμακία, ως ένα σύνολο χρήσης 5 και άνω φαρμάκων, συναντάται στο 45,8% του δείγματος. Τα ευρήματα έδειξαν ότι υπάρχει ισχυρή θετική συσχέτιση ανάμεσα στην ηλικία και την πολυφαρμακία, καθώς επίσης, συσχέτιση εμφανίστηκε και μεταξύ του μορφωτικού επίπεδου και του φύλου, και της πολυφαρμακίας. Όσον αφορά τη συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή, τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι στο συγκεκριμένο δείγμα το 36% είχε μέτρια συμμόρφωση, το 33,3% είχε υψηλή συμμόρφωση και το 26,7% είχε χαμηλή συμμόρφωση.  Στην πλειονότητά τους τα ευρήματα της παρούσας μελέτης συμφωνούν με τη διεθνή βιβλιογραφία και τις αρχικές υποθέσεις.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ξυντάρα Μ
 • Εκδότης Τμήμα Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

Σκοπός. Να εκτιμηθεί η επιβάρυνση των ρευματικών ασθενειών όσον αφορά την αναπηρία και την αξιοποίηση της υγειονομικής περίθαλψης στον γενικό ενήλικα πληθυσμό της Ελλάδας.
Μέθοδοι. Η μελέτη διεξήχθη με βάση το συνολικό ενήλικο πληθυσμό επτά κοινοτήτων (8547 άτομα), καθώς και σε 2100 από τα 5686 τυχαία επιλεγμένα άτομα σε άλλες δύο κοινότητες. Οι ρευματολόγοι επισκέφθηκαν τους συμμετέχοντες στα σπίτια τους για να αξιολογήσουν τον επιπολασμό έξι δεικτών νοσηρότητας σχετικά με την αναπηρία και τη χρήση της υγειονομικής περίθαλψης που σχετίζεται με ρευματικές ασθένειες ή άλλες ομάδες σημαντικών ασθενειών.
Αποτελέσματα. Το ποσοστό συμμετοχής στη μελέτη ήταν 82,1%. Ο επιπολασμός των χρόνιων προβλημάτων υγείας, η μακροχρόνια αναπηρία, η βραχυχρόνια αναπηρία, οι επισκέψεις στα γραφείων των γιατρών και η χρήση συνταγογραφούμενων ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων λόγω των ρευματικών νόσων στο σύνολο του ενήλικου πληθυσμού-στόχου ήταν 14,3, 4,3, 2,9, 2,8, 7,2 και 2,0 %, αντίστοιχα. Σε σύγκριση με όλες τις άλλες κύριες ομάδες ασθενειών, οι ρευματικές ασθένειες ήταν η συνηθέστερη αιτία χρόνιων προβλημάτων υγείας (38,7%), μακροχρόνιας ανικανότητας (47,2%), βραχυπρόθεσμης αναπηρίας (26,2%) και επισκέψεων των ιατρών (20,5%) ενώ κατέχουν τη δεύτερη θέση για τη χρήση συνταγογραφούμενων φαρμάκων (24,0%) ή μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων (17,7%). Οι ρευματικές ασθένειες ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας σε πέντε από τους έξι δείκτες στα άτομα ηλικίας ≤65 ετών. Η ανάλυση λογικής παλινδρόμησης αποκάλυψε μια συσχέτιση γυναικείου φύλου, ηλικίας ≥45 ετών και παχυσαρκίας με σχεδόν όλους τους δείκτες νοσηρότητας που σχετίζονται με τις ρευματικές ασθένειες.
Συμπέρασμα. Αυτά τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι οι ρευματικές ασθένειες αποτελούν σημαντικό πρόβλημα της δημόσιας υγείας και πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον σχεδιασμό της προπτυχιακής και μεταπτυχιακής ιατρικής εκπαίδευσης, της έρευνας και των υπηρεσιών υγειονομικής περίθαλψης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Andrianakos A., Miyakis S., Trontzas P., Kaziolas F., Christoyannis K.,. Karamitsos D., Karanikolas G., Dantis P. for the ESORDIG study group
 • Εκδότης Oxford University Press
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2005
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Rheumatology, Volume 44, Issue 7, 1 July 2005, Pages 932–938,
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η παρούσα έκθεση εξετάζει τη σχέση μεταξύ των πολιτικών λιτότητας και της δημόσιας υγείας σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ενώ υπήρξε μεγάλη συζήτηση με θέμα τη σχετική επιτυχία της λιτότητας όσον αφορά τη στήριξη της οικονομικής ανάπτυξης και τον έλεγχο των δαπανών, ο άμεσος αντίκτυπός της στην υγεία δεν έχει διερευνηθεί τόσο ευρέως, ιδιαίτερα σε διεθνές επίπεδο. Χρησιμοποιώντας διεθνή δεδομένα και στοιχεία από μεμονωμένες χώρες (συμπεριλαμβανομένης της Ελλάδας), η έκθεση αυτή καταγράφει την εξέλιξη της λιτότητας σε ολόκληρη την ήπειρο, τις μεταγενέστερες αλλαγές στα συστήματα υγείας και τα αποτελέσματα της, προτού επιδιώξει να ξεπεράσει τους συγκεκριμένους διαύλους μέσω των οποίων η λιτότητα μπορεί να επηρέασε την υγεία κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Franklin Β., Hochlaf D., Holley-Moore G.
 • Εκδότης A Research Report from ILC-UK
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Έκθεση
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

Παρά τις πολυάριθμες νομοθετικές πράξεις και τους δημόσιους υγειονομικούς φορείς στην Ελλάδα, η χώρα στερείται ολοκληρωμένης και ισχυρής μακροπρόθεσμης πολιτικής στον τομέα της δημόσιας υγείας. Η παραδοσιακά υψηλή προτεραιότητα που συνδέεται με τη θεραπευτική αγωγή παρά με τις δράσεις δημόσιας υγείας είναι ο κύριος λόγος αυτών των ελλείψεων. Η έκθεση αυτή βασίζεται σε αρκετές εθνικές εκθέσεις επικεντρωμένες στο ελληνικό σύστημα υγείας και σε άλλες συγκεκριμένες πηγές της χώρας, προκειμένου να σκιαγραφήσει τις μεγάλες θεσμικές και χρηματοδοτικές προκλήσεις για την προαγωγή της υγείας στην Ελλάδα και συγκεκριμένα την προαγωγή της υγείας για τους ηλικιωμένους.
Το έγγραφο βασίζεται στη μέθοδο της αναλυτικής βιβλιογραφικής ανασκόπησης. Τα ευρήματα δείχνουν ότι οι δράσεις προώθησης της υγείας των ηλικιωμένων πραγματοποιούνται στην Ελλάδα αλλά κυρίως στις αστικές περιοχές και / ή στο πλαίσιο των έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ. Απαιτούνται κυβερνητικές προσπάθειες για την τόνωση συντονισμένων παρεμβάσεων δημόσιας υγείας σε τοπικό επίπεδο με έμφαση στα θετικά αποτελέσματα της προαγωγής της υγείας. Τα προγράμματα προώθησης της υγείας ,ου εφαρμόζονται με επιτυχία, πρέπει να λαμβάνουν την απαραίτητη κρατική στήριξη για να εξασφαλίσουν τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητά τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Pavlova M. , Skalkidis Y. , Groot W. , Sowa A. , Golinowska S.
 • Εκδότης Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Δημόσια Υγεία, Μία ελληνική τραγωδία της εποχής μας ; Θεσμική και οικονομική διάσταση της προώθησης της προαγωγής υγείας των ηλικιωμένων στην Ελλάδα, Τεύχος 15, αριθμός 1, Zdrowie Publiczne i Zarządzanie (Δημόσια Υγεία και διοίκηση)
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό, για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί, με τη χρήση δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης, η δομή των σχέσεων μεταξύ διατροφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας με τον αθροιστικό επιπολασμό των κλασσικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε ηλικιωμένα άτομα των νησιών της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009, 744 άντρες και 742 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών,από 9 ελληνικά νησιά και τη Δημοκρατία της Κύπρου συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη. Καταγράφηκαν ποικίλες κοινωνικο-δημογραφικές και κλινικές παράμετροι, καθώς και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διατροφολογικές πρακτικές και τις θρεπτικές υπηρεσίες στις οποίες υπήρχε πρόσβαση σε κάθε νησί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο οι ιατρικές όσο και οι διατροφολογικές υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα, ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν σε περιοχές, όπου υπάρχουν διαιτολογικές υπηρεσίες για τουλάχιστον 5 χρόνια και συνεργασία μεταξύ διατροφολόγων και γιατρών, μείωσαν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου κατά 42%. Αντιθέτως, σε περιοχές όπου η διαιτολογική υπηρεσία υπήρχε λιγότερο από 5 χρόνια, αλλά περισσότερο από 2, η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου συστήματος υγείας φαινόταν να περιορίζει τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου στο μέσο όρο της ομάδας μελέτης.
Καταληκτικά,το δέντρο ταξινόμησης και παλινδρόμησης έχει αποδείξει τη σημασία της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ διαιτολογικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Tyrovolas S, Tountas Y, Polychronopoulos E, Panagiotakos D.
 • Εκδότης International Journal of Food Sciences and Nutrition Taylor& Francis on line
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Int J Food Sci Nutr. 2012 Aug;63(5):522-9
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Στην Ελλάδα, με δεδομένη τη δημογραφική γήρανση του πληθυσμού, οι γνωσιακές διαταραχές στους ηλικιωμένους, όπως αγγειακή άνοια και νόσος Alzheimer, αποτελoύν σημαντικό πρόβλημα δημόσιας υγείας, με το συνολικό κόστος της άμεσης και έμμεσης περίθαλψης των ασθενών να ανέρχεται στα 6 δις ευρώ, ετησίως. Στόχος εδώ είναι η αξιολόγηση του επιπολασμού και των παραγόντων κινδύνου που συντελούν στην παθογενετική διαδικασία εμφάνισης της άνοιας, σε αστικό και ημι-αστικό πληθυσμό ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μπαμπάτσικου Φ., Νοταρά Β., Κουρή Μ., Καμπά Ε., Ζυγά Σ., Κουτής Χ.
 • Εκδότης Τρίμηνη, ηλεκτρονική έκδοση του Τμήματος Νοσηλευτικής, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιουλίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης - “To VimatouAsklipiou” JournalVolume 15, Issue 3 (July – September 2016)
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • DOI 10.5281/zenodo.56494
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος άλλο

Μέσα από μια σειρά 3 άρθρων του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου για τα Συστήματα και τις Πολιτικές Υγείας, Έλληνες συγγραφείς εξετάζουν τη σχέση μεταξύ της επιδείνωσης των επιδημιολογικών δεικτών της δημόσιας υγείας και της ανάγκης για την αύξηση του κόστους για την αντιμετώπιση των νέων υγειονομικών αναγκών που προκύπτουν από την οικονομική κρίση και την λιτότητα, ειδικά στο ελληνικό σύστημα υγείας.
Η οικονομική κρίση στην Ελλάδα έχει επιδεινωθεί από το 2010 που διεσώθει από τη διεθνή κοινότητα. Η χώρα υπέστη το έκτο συνεχόμενο έτος οικονομικής συρρίκνωσης, το 2013, με την οικονομία της να συρρικνώνεται κατά 20% μεταξύ του 2008 και του 2012 ενώ η πρόβλεψη για το 2014 είναι αναιμική ή ανύπαρκτη.
Η ανεργία έχει τριπλασιαστεί, από 7, 7% το 2008 σε 24,3% το 2012, ενώ η μακροχρόνια ανεργία έφτασε στο 14,4%. Εξετάζουμε το ιστορικό της κρίσης, εκτιμούμε το πως τα μέτρα λιτότητας έχουν επηρεάσει την υγεία του ελληνικού πληθυσμού και την πρόσβασή τους στις δημόσιες υπηρεσίες υγείας, και εξετάζουμε την πολιτική απόκριση, στις ολοένα αυξανόμενες ενδείξεις για μία ελληνικής τραγωδίας αναφορικά με τη δημόσιας υγείας.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Kentikelenis, A., Karanikolos, M , Reeves, A. , McKee, M. , Stuckler, D.
 • Εκδότης The Lancet
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Lancet 2014; 383: 748–53
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736(13)62291-6
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Η σημασία αυτών των μελετών σχετικά με τις επιπτώσεις της λιτότητας στoυς ελληνικούς δείκτες που αφορούν τη δημόσια υγεία είναι σημαντική για τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων, προκειμένου να προβλέψουν το αυξημένο κόστος μέριμνας και περίθαλψης λόγω της επιδείνωσης της υγείας του πληθυσμού σε ορισμένες περιοχές της Ελλάδας και ιδιαίτερα τις απομακρυσμένες, νησιωτικές και ορεινές περιοχές.
Η Ελλάδα, η Ισπανία, και η Πορτογαλία υιοθέτησαν αυστηρή δημοσιονομική λιτότητα. Οι οικονομίες τους συνεχίζουν να υποχωρούν και η πίεση στα συστήματα υγείας τους βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Οι αυτοκτονίες και τα κρούσματα μολυσματικών ασθενειών γίνονται ολοένα και πιο συχνά σε αυτές τις χώρες, ενώ οι περικοπές του προϋπολογισμού περιορίζουν την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη. Αντίθετα, η Ισλανδία απέρριψε τα μέτρα λιτότητας μέσα από δημοψήφισμα, και η οικονομική κρίση φαίνεται να έχει λίγες ή καθόλου επιδράσεις στην υγεία. Αν και υπάρχουν πολλοί εν δυνάμει παράγοντες διαφοροποίησης μεταξύ των χωρών, η ανάλυσή μας δείχνει ότι, αν και οι υφέσεις ενέχουν κινδύνους για την υγεία, η αλληλεπίδραση της δημοσιονομικής λιτότητας με οικονομικούς κλυδωνισμούς και η αδύναμη κοινωνική προστασία είναι αυτό που φαίνεται τελικά να κλιμακώνει την υγειονομική και κοινωνική κρίση στην Ευρώπη. Οι πολιτικές αποφάσεις σχετικά με τον τρόπο ανταπόκρισης στις οικονομικές κρίσεις, έχουν έντονα και ανεπιθύμητα αποτελέσματα για τη δημόσια υγεία, αλλά οι φωνές για τη δημόσια υγεία έχουν παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σιωπηλές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Karanikolos, M. , Mladovsky, P. , Cylus, J. , Thomson, S. , Basu, S., , Stuckler, D. , Mackenbach, J., McKee M.
 • Εκδότης The Lancet
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 27 Μαρτίου 2013
 • Δικαιώματα χρήσης Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Lancet 2013; 381: 1323–31
 • DOI http://dx.doi.org/10.1016/ S0140-6736(13)60102-6
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.