Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να αξιολογηθεί, με τη χρήση δέντρων ταξινόμησης και παλινδρόμησης, η δομή των σχέσεων μεταξύ διατροφικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας με τον αθροιστικό επιπολασμό των κλασσικών παραγόντων κινδύνου για την εμφάνιση καρδιαγγειακής νόσου σε ηλικιωμένα άτομα των νησιών της Ελλάδας και της Κύπρου.
Κατά τη χρονική περίοδο 2005-2009, 744 άντρες και 742 γυναίκες ηλικίας άνω των 65 ετών,από 9 ελληνικά νησιά και τη Δημοκρατία της Κύπρου συμμετείχαν εθελοντικά στη μελέτη. Καταγράφηκαν ποικίλες κοινωνικο-δημογραφικές και κλινικές παράμετροι, καθώς και χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής των συμμετεχόντων. Επιπλέον, αντλήθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διατροφολογικές πρακτικές και τις θρεπτικές υπηρεσίες στις οποίες υπήρχε πρόσβαση σε κάθε νησί.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, τόσο οι ιατρικές όσο και οι διατροφολογικές υπηρεσίες είναι αποτελεσματικές για τη μείωση του καρδιαγγειακού κινδύνου των ηλικιωμένων. Πιο συγκεκριμένα, ηλικιωμένα άτομα που κατοικούν σε περιοχές, όπου υπάρχουν διαιτολογικές υπηρεσίες για τουλάχιστον 5 χρόνια και συνεργασία μεταξύ διατροφολόγων και γιατρών, μείωσαν τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου κατά 42%. Αντιθέτως, σε περιοχές όπου η διαιτολογική υπηρεσία υπήρχε λιγότερο από 5 χρόνια, αλλά περισσότερο από 2, η ύπαρξη ενός ανεπτυγμένου συστήματος υγείας φαινόταν να περιορίζει τους καρδιαγγειακούς παράγοντες κινδύνου στο μέσο όρο της ομάδας μελέτης.
Καταληκτικά,το δέντρο ταξινόμησης και παλινδρόμησης έχει αποδείξει τη σημασία της αλληλοσυσχέτισης μεταξύ διαιτολογικών υπηρεσιών και του συστήματος υγείας για τη βελτίωση της υγείας και της ποιότητας ζωής των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας Tyrovolas S, Tountas Y, Polychronopoulos E, Panagiotakos D.
  • Εκδότης International Journal of Food Sciences and Nutrition Taylor& Francis on line
  • Ημερομηνία Τετάρτη, 01 Αυγούστου 2012
  • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης Int J Food Sci Nutr. 2012 Aug;63(5):522-9
  • Γλώσσα Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.