Εισαγωγή: η άνοδος του αριθμού των ηλικιωμένων, οι ανάγκες των ευπαθών ενηλίκων προϋποθέτουν ότι οι μελλοντικοί γιατροί είναι επαρκώς εκπαιδευμένοι στις δεξιότητες της γηριατρικής ιατρικής. Λίγες χώρες έχουν αφιερωμένα προγράμματα σπουδών στη γηριατρική σε προπτυχιακό επίπεδο. Σκοπός του έργου αυτού ήταν η ανάπτυξη συναίνεσης μεταξύ των γηριατρικών σε ένα πρόγραμμα σπουδών με τις ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να επιτύχει ένας φοιτητής ιατρικής μέχρι το τέλος της ιατρικής σχολής.
Μέθοδοι: Χρησιμοποιήθηκε μια τροποποιημένη μέθοδος Delphi. Πρώτον, οι ειδικοί εκπαιδευτικοί και οι γηρίατροι πρότειναν ένα σύνολο μαθησιακών στόχων βασισμένων στην ανασκόπηση της βιβλιογραφίας. Δεύτερον, τρεις κύκλοι της μεθόδου Delphi, που συμπεριλάμβαναν μια ομάδα από 49 εμπειρογνώμονες, οι οποίοι εκπροσωπούν 29 χώρες συνδεδεμένες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ΕΙΔΙΚΩΝ Ιατρών (UEMS) χρησιμοποιήθηκαν για την επίτευξη συναίνεσης σε ένα τελικό πρόγραμμα σπουδών.
Αποτελέσματα: Ο αριθμός των διαφωνιών μετά τους Δελφούς 1 και 2 ήταν 81 και 53 αντίστοιχα. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε μετά τον τρίτο. Το τελικό πρόγραμμα σπουδών αποτελείται από λεπτομερείς στόχους που ομαδοποιούνται κάτω από 10 γενικά μαθησιακά αποτελέσματα.
Συζήτηση: Επιτεύχθηκε μια συμφωνία από τους ευρωπαίους γηρίατρους σχετικά με τις ελάχιστες απαιτήσεις των στόχων γηριατρικής μάθησης για τους φοιτητές ιατρικής. Θα χρειαστούν σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή αυτών των απαιτήσεων, δεδομένων των μεγάλων διαφορών στην ποιότητα διδασκαλίας της γηριατρικής στις ιατρικές σχολές. Αυτό το πρόγραμμα σπουδών αποτελεί ένα πρώτο βήμα για τη βελτίωση της διδασκαλίας της γηριατρικής στα ιατρικά σχολεία και θα χρησιμεύσει επίσης ως βάση για την προώθηση της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη γηριατρική σε όλη την Ευρώπη

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Masud T., Blundell A., Lee Gordon A., Mulpeter K., Roller R., Singler K., Goeldlin A., Stuck A.
 • Εκδότης Oxford Academic - British Geriatric Society
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Σεπτεμβρίου 2014
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Age and Ageing, Volume 43, Issue 5, 1 September 2014, Pages 695–702,
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI https://doi.org/10.1093/ageing/afu019
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Στόχος: Η εργασία αυτή στοχεύει στη διερεύνηση της συσχέτισης μεταξύ πρόσληψης ψαριών και συμπτωμάτων κατάθλιψης σε ηλικιωμένους ενήλικες.
Μέθοδος: Κατά την περίοδο 2005-2007 συμμετείχαν στη μελέτη 1.190 άνδρες και γυναίκες (> 65 ετών) που ζούσαν ελεύθερα σε διάφορα ελληνικά νησιά και στην Κύπρο. Τα καταθλιπτικά συμπτώματα αξιολογήθηκαν χρησιμοποιώντας την επικυρωμένη κλίμακα γηριατρικής κατάθλιψης (GDS) και την πρόσληψη τροφής μέσω ερωτηματολογίου συχνότητας τροφής.
Αποτελέσματα: Σχεδόν το 70% των συμμετεχόντων σημείωσε ποσοστά πάνω από την καταθλιπτική αποκοπή (δηλ., Βαθμολογία GDS> 5), με τις γυναίκες να έχουν υψηλότερες τιμές. Οι άνθρωποι που ταξινομούνται στο πρώτο τέταρτο του σκορ GDS (δηλ., GDS ≤ 5) ήταν πιο μορφωμένοι, σωματικά ενεργοί και ανέφεραν υψηλότερη κατανάλωση ψαριού. Μια μερική αύξηση της κατανάλωσης ψαριών την εβδομάδα συσχετίστηκε με 0.58 φορές (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,45-0,73) χαμηλότερη πιθανότητα εμφάνισης βαθμολογίας GDS πάνω από το κλινικό όριο μετά από διάφορες προσαρμογές.
Συζήτηση: Τα ευρήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τη βελτίωση της πρόληψης των συναισθηματικών διαταραχών μεταξύ των ηλικιωμένων, προωθώντας τις υγιεινότερες διατροφικές συνήθειες.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Bountziouka V., Polychronopoulos E., Zeimbekis A., Papavenetiou E., Ladoukaki E., Papairakleous N., Gotsis E., Metallinos G., Lionis Ch., Panagiotakos D.
 • Εκδότης Journal of Aging and Health
 • Ημερομηνία Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2009
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Διατροφή και πρόληψη, Η μακροχρόνια λήψη ψαριών συσχετίζεται με λιγότερα σοβαρά καταθλιπτικά συμπτώματα μεταξύ των ηλικιωμένων ανδρών και γυναικών: Η επιδημιολογική μελέτη MEDIS (MEDiterranean Islands Elderly), Volume 21 Number 6,Journal of Aging and Hea
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Πρακτικά, Περιλήψεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΕΓΓΕ
 • Εκδότης ΕΓΓΕ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΕΓΓΕ
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Βιβλίο Περιλήψεων

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΕΓΓΕ
 • Εκδότης ΕΓΓΕ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΕΓΓΕ
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 00:21

Εμείς οι θνητοί.

Στο βιβλίο αυτό, ο Ατούλ Γκαουάντε συνδυάζει ανθρώπινες ιστορίες με την προσωπική του περιπλάνηση στο πεδίο της γηριατρικής και της οργανωμένης φροντίδας των ηλικιωμένων, ψάχνοντας για τις επιλογές που θα εξασφαλίζουν μια ζωή με αυτοτέλεια, χαρά και αξιοπρέπεια. Πρόκειται για μια αναζήτηση επίμονη, ειλικρινή και βαθιά συγκινητική.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Gawande A.
 • Εκδότης Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 978-960-524-463-7
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

Έχει χρησιμοποιηθεί ένα 'έξυπνο' σύστημα παρακολούθησης προκειμένου να εξαχθούν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πρότυπα χρήσης της τηλεόρασης και στη συνέχεια να συνδεθούν με κλινικά ευρήματα εμπειρογνωμόνων. Το 'έξυπνο' σύστημα απομακρυσμένης παρακολούθησης της λειτουργίας της τηλεόρασης εγκαταστάθηκε στο σπίτι τεσσάρων ηλικιωμένων γυναικών και συγκέντρωσε δεδομένα για περισσότερο από 11 μήνες. Τα αποτελέσματα υποδεικνύουν ότι η καθημερινή χρήση της τηλεόρασης (ο χρόνος που η τηλεόραση είναι ενεργοποιημένη) μπορεί να προβλέψει αλλαγές στην ψυχική υγεία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Billis A, Batziakas A, Bratsas C, Tsatali M, Karagianni M, Bamidis P
 • Εκδότης Healthcare technology letters
 • Ημερομηνία Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Enabling active and healthy ageing decision support systems with the smart collection of TV usage patterns, Healthc Technol Lett. 2016 Mar; 3(1): 46–50.
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • DOI 10.1049/htl.2015.0056
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος έρευνες

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.). Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικές νόσους που απασχολούν την τρίτη ηλικία.
Η Ελληνική Γηριατρική και Γεορντολογική Εταιρεία:
- από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG)
- πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
- δημοσιεύει ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
- πραγματοποιεί το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής ανά διετία,
- πραγματοποιεί Ημερίδες και συναντήσεις
- συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και
- ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με σημαντικά θέματα της Τρίτης Ηλικίας

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
 • Εκδότης Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 1977
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.gerontology.gr/
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.). Πρόκειται για μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα της την Πάτρα.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικών νόσων που απασχολούν την τρίτη ηλικία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Εκδότης Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 1999
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.giriatriki.org.gr/company/
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

Η παρούσα μελέτη ασχολείται με την έννοια της κατάθλιψης και τις διάφορες μορφές που αυτή έχει. Παράλληλα μελετά τους σύγχρονους τρόπους αντιμετώπισής της και τις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζονται από τους κλινικούς γιατρούς και ψυχολόγους. Η κατάθλιψη είναι μια κατάσταση χαμηλής διάθεσης και αποστροφής σε δραστηριότητες. Η κατάθλιψη μπορεί να επηρεάσει τις σκέψεις, τη συμπεριφορά,τα συναισθήματα ενός ατόμου  και την αίσθηση της ευημερίας του. Οι γυναίκες ειδικότερα εμφανίζουν  μεγαλύτερα ποσοστά κατάθλιψης λόγω των ορμονικών τους αλλαγών που προκαλούνται κυρίως από το αναπαραγωγικό τους σύστημα. Οι ηλικιωμένοι επίσης εμφανίζουν μεγάλα ποσοστά λόγω των ασθενειών,  της φθοράς και της κοινωνικής απομόνωσης.  

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κωνσταντακού Κ.
 • Εκδότης Σχολή Επαγγελμάτων υγείας και πρόνοίας
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε δραματική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις υπηρεσίες όλων των χωρών. Τη δημογραφική γήρανση ακολουθούν και οι πληθυσμοί της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι νοσηλευτές είναι από τους βασικούς και κύριους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα υγείας στους ηλικιωμένους και η νοσηλευτική επιστήμη διεθνώς, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες αλλαγές και ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού έχει εντάξει στα προγράμματα σπουδών θέματα σχετικά με τη γήρανση και τους ηλικιωμένους, ενώ έχει αναπτυχθεί και η εξειδίκευση στη Γεροντολογική Νοσηλευτική. Η στάση ως προς τους ηλικιωμένους είναι μια παράμετρος που έχει μελετηθεί εκτενώς για το πώς μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία των νοσηλευτών να εργαστούν με τους ηλικιωμένους, αλλά και να παρέχουν ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, ενώ η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει τη στάση τους ως προς τους ηλικιωμένους. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχουν τα νοσηλευτικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων και η δυνατότητα βελτίωσής τους. Η μελέτη σχεδιάστηκε ως συγχρονική μελέτη επισκόπησης με πολλαπλές μεθόδους συλλογής των δεδομένων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν α) πρωτόκολλο για την ανάλυση των οδηγών σπουδών των νοσηλευτικών προγραμμάτων Ελλάδας και Κύπρου και β) ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δημογραφικές ερωτήσεις, την κλίμακα του Kogan για τη μέτρηση των στάσεων - η οποία αποτελείται από δύο υποκλίμακες, μία με αρνητικές προτάσεις και μία με θετικές - και το ερωτηματολόγιο του Palmore, Facts on Aging Quiz I, για τη μέτρηση γνώσεων ως προς τους ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρωτόκολλο έδειξαν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα των βασικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ελλάδας και Κύπρου (ΕΚΠΑ, ΤΕΙ και Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου) παρουσιάζουν πολλές διαφορές. Διαφέρουν ως προς το διαχωρισμό των ακαδημαϊκών ετών, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις θεωρητικές και τις εργαστηριακές ώρες, αλλά και την κλινική άσκηση. Και τα τρία νοσηλευτικά ιδρύματα όμως περιέχουν μαθήματα με θέματα που αφορούν στη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων. Τα ευρήματα που προέκυψαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας του Kogan και του ερωτηματολογίου του Palmore έδειξαν ότι οι φοιτητές του ΕΚΠΑ επηρεάζονται από τις σπουδές τους θετικά, δηλαδή έχουν πιο θετική στάση ως προς τους ηλικιωμένους αν και τα αποτελέσματα της αρνητικής υποκλίμακας του Kogan δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Οι γνώσεις, όμως, των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους δεν παρουσίασαν βελτίωση στη συγκεκριμένη μελέτη. Η νοσηλευτική εκπαίδευση βρέθηκε να έχει θετική επίδραση και στη στάση των σπουδαστών του Τμήματος Νοσηλευτικής Β’του ΤΕΙ της Αθήνας ως προς τους ηλικιωμένους. Οι γνώσεις των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους φαίνονται να είναι περίπου οι ίδιες. Οι αλλαγές στους σπουδαστές της Νοσηλευτικής Σχολής της Κύπρου και με τις δύο υποκλίμακες μέτρησης στάσεων του Kogan ήταν στατιστικά σημαντικές. Μετά τη νοσηλευτική εκπαίδευση οι τιμές της θετικής και της αρνητικής κλίμακας ήταν χαμηλότερες. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι σπουδαστές της Νοσηλευτικής Σχολής της Κύπρου επηρεάζονται από τις σπουδές τους, αν και είναι αντικρουόμενα ως προς τα αναμενόμενα. Οι γνώσεις των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους φαίνονται να είναι βελτιωμένες, αλλά, όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Το βασικότερο συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση των νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων, με μελέτη της εξέλιξης των ιδίων φοιτητών και σπουδαστών (διαχρονική μελέτη). Η νοσηλευτική και οι νοσηλευτές έχουν χαρακτηριστικό ρόλο στην υγεία των ηλικιωμένων και καλύπτουν κλινικές και κοινωνικές ανάγκες. Για να υπάρχουν καλοί νέοι νοσηλευτές για τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός προγραμμάτων που να προάγουν τη θετική συμπεριφορά ως προς τους ηλικιωμένους και τη θεμελίωση γνώσεων που αφορούν στην υγεία και στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Λαμπρινού Α.
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Απριλίου 2005
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, διατριβές
Σελίδα 1 από 2

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.