Πρακτικά, Περιλήψεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΕΓΓΕ
 • Εκδότης ΕΓΓΕ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 04 Φεβρουαρίου 2010
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΕΓΓΕ
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Βιβλίο Περιλήψεων

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας ΕΓΓΕ
 • Εκδότης ΕΓΓΕ
 • Ημερομηνία Πέμπτη, 01 Νοεμβρίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΕΓΓΕ
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη της Ελληνικής έκδοσης και η στάθμιση τoυ ερωτηματολογίου αξιολόγησης της λειτουργικότητας των ηλικιωμένων OARS.Η μελέτη έγινε σε 300 ηλικιωμένους πάνω από 65 ετών στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Η συλλογή δεδομένων έγινε με συνέντευξη με χρήση του ερωτηματολογίου OMFAQ. Τα ευρήματα έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές κατά φύλο και γεωγραφική προέλευση, π.χ. οι ηλικιωμένοι από την Αθήνα είχαν περισσότερους κοινωνικούς δεσμούς σε σύγκριση με του συνομηλίκους τους από τη Θεσσαλονίκη.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Προύσκας Κ
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 2000
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Αγγλικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.). Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικές νόσους που απασχολούν την τρίτη ηλικία.
Η Ελληνική Γηριατρική και Γεορντολογική Εταιρεία:
- από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG)
- πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
- δημοσιεύει ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
- πραγματοποιεί το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής ανά διετία,
- πραγματοποιεί Ημερίδες και συναντήσεις
- συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και
- ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με σημαντικά θέματα της Τρίτης Ηλικίας

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
 • Εκδότης Ελληνική Γεροντολογική και Γηριατρική Εταιρεία
 • Ημερομηνία Σάββατο, 01 Ιανουαρίου 1977
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.gerontology.gr/
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Γηριατρικής και Γεροντολογικής Εταιρείας Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.). Πρόκειται για μια εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (ΜΚΟ), που ιδρύθηκε το 1999 και έχει ως έδρα της την Πάτρα.
Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικών νόσων που απασχολούν την τρίτη ηλικία.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Εκδότης Γηριατρική και Γεροντολογική Εταιρεία Νοτιοδυτικής Ελλάδος (Γ.Γ.Ε.Ν.Ε.)
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 1999
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης http://www.giriatriki.org.gr/company/
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

Η ραγδαία αύξηση του γηραιού πληθυσμού, ο πολλαπλασιασμός και επιδείνωση των προβλημάτων των ατόμων τρίτης ηλικίας και η εμφάνιση της άνοιας σε όλο και μεγαλύτερο ποσοστό ηλικιωμένων ταυτόχρονα με τις δραματικές συνέπειες που αυτή προκαλεί στους ασθενείς και τις οικογένειές τους,ήταν οι βασικότεροι λόγοι που μας ώθησαν να ερευνήσουμε το συγκεκριμένο θέμα.  
Στόχος μας ήταν μέσω της έρευνας να προσπαθήσουμε να ανιχνεύσουμε την απώλεια των γνωστικών λειτουργιών που προδιαθέτουν για άνοια στον αγροτικό πληθυσμό του νομού Ηρακλείου. Επιδιώξαμε επίσης να διερευνήσουμε τη λειτουργικότητα, τη συναισθηματική κατάσταση και το γενικότερο τρόπο ζωής των ηλικιωμένων ατόμων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κοκκώδη Μ., Σαμαρά Ε .
 • Εκδότης ΑΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΣΕΥΠ ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2006
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρήθηκε δραματική αύξηση του πληθυσμού των ηλικιωμένων, δημιουργώντας νέες προκλήσεις και απαιτήσεις στις υπηρεσίες όλων των χωρών. Τη δημογραφική γήρανση ακολουθούν και οι πληθυσμοί της Ελλάδας και της Κύπρου. Οι νοσηλευτές είναι από τους βασικούς και κύριους επαγγελματίες υγείας που παρέχουν φροντίδα υγείας στους ηλικιωμένους και η νοσηλευτική επιστήμη διεθνώς, ανταποκρινόμενη στις τρέχουσες αλλαγές και ανάγκες του ηλικιωμένου πληθυσμού έχει εντάξει στα προγράμματα σπουδών θέματα σχετικά με τη γήρανση και τους ηλικιωμένους, ενώ έχει αναπτυχθεί και η εξειδίκευση στη Γεροντολογική Νοσηλευτική. Η στάση ως προς τους ηλικιωμένους είναι μια παράμετρος που έχει μελετηθεί εκτενώς για το πώς μπορεί να επηρεάσει την επιθυμία των νοσηλευτών να εργαστούν με τους ηλικιωμένους, αλλά και να παρέχουν ποιοτική νοσηλευτική φροντίδα, ενώ η εκπαίδευση αποτελεί το σημαντικότερο παράγοντα που καθορίζει τη στάση τους ως προς τους ηλικιωμένους. Ο σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση του επιπέδου εκπαίδευσης που παρέχουν τα νοσηλευτικά προγράμματα Ελλάδας και Κύπρου ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων και η δυνατότητα βελτίωσής τους. Η μελέτη σχεδιάστηκε ως συγχρονική μελέτη επισκόπησης με πολλαπλές μεθόδους συλλογής των δεδομένων. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν α) πρωτόκολλο για την ανάλυση των οδηγών σπουδών των νοσηλευτικών προγραμμάτων Ελλάδας και Κύπρου και β) ερωτηματολόγιο το οποίο περιλάμβανε δημογραφικές ερωτήσεις, την κλίμακα του Kogan για τη μέτρηση των στάσεων - η οποία αποτελείται από δύο υποκλίμακες, μία με αρνητικές προτάσεις και μία με θετικές - και το ερωτηματολόγιο του Palmore, Facts on Aging Quiz I, για τη μέτρηση γνώσεων ως προς τους ηλικιωμένους. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν από το πρωτόκολλο έδειξαν ότι τα εκπαιδευτικά προγράμματα των βασικών νοσηλευτικών ιδρυμάτων Ελλάδας και Κύπρου (ΕΚΠΑ, ΤΕΙ και Νοσηλευτική Σχολή Κύπρου) παρουσιάζουν πολλές διαφορές. Διαφέρουν ως προς το διαχωρισμό των ακαδημαϊκών ετών, το περιεχόμενο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τις θεωρητικές και τις εργαστηριακές ώρες, αλλά και την κλινική άσκηση. Και τα τρία νοσηλευτικά ιδρύματα όμως περιέχουν μαθήματα με θέματα που αφορούν στη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων. Τα ευρήματα που προέκυψαν με τη συμπλήρωση της κλίμακας του Kogan και του ερωτηματολογίου του Palmore έδειξαν ότι οι φοιτητές του ΕΚΠΑ επηρεάζονται από τις σπουδές τους θετικά, δηλαδή έχουν πιο θετική στάση ως προς τους ηλικιωμένους αν και τα αποτελέσματα της αρνητικής υποκλίμακας του Kogan δεν ήταν στατιστικά σημαντικά. Οι γνώσεις, όμως, των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους δεν παρουσίασαν βελτίωση στη συγκεκριμένη μελέτη. Η νοσηλευτική εκπαίδευση βρέθηκε να έχει θετική επίδραση και στη στάση των σπουδαστών του Τμήματος Νοσηλευτικής Β’του ΤΕΙ της Αθήνας ως προς τους ηλικιωμένους. Οι γνώσεις των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους φαίνονται να είναι περίπου οι ίδιες. Οι αλλαγές στους σπουδαστές της Νοσηλευτικής Σχολής της Κύπρου και με τις δύο υποκλίμακες μέτρησης στάσεων του Kogan ήταν στατιστικά σημαντικές. Μετά τη νοσηλευτική εκπαίδευση οι τιμές της θετικής και της αρνητικής κλίμακας ήταν χαμηλότερες. Τα ευρήματα αυτά δείχνουν ότι οι σπουδαστές της Νοσηλευτικής Σχολής της Κύπρου επηρεάζονται από τις σπουδές τους, αν και είναι αντικρουόμενα ως προς τα αναμενόμενα. Οι γνώσεις των φοιτητών ως προς τους ηλικιωμένους μετά την εκπαίδευση τους φαίνονται να είναι βελτιωμένες, αλλά, όχι σε στατιστικά σημαντικό βαθμό. Το βασικότερο συμπέρασμα της παρούσας μελέτης είναι η αναγνώριση της ανάγκης για περαιτέρω διερεύνηση των νοσηλευτικών εκπαιδευτικών προγραμμάτων στην Ελλάδα και στην Κύπρο ως προς τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων, με μελέτη της εξέλιξης των ιδίων φοιτητών και σπουδαστών (διαχρονική μελέτη). Η νοσηλευτική και οι νοσηλευτές έχουν χαρακτηριστικό ρόλο στην υγεία των ηλικιωμένων και καλύπτουν κλινικές και κοινωνικές ανάγκες. Για να υπάρχουν καλοί νέοι νοσηλευτές για τη φροντίδα υγείας των ηλικιωμένων είναι αναγκαίος ο σχεδιασμός προγραμμάτων που να προάγουν τη θετική συμπεριφορά ως προς τους ηλικιωμένους και τη θεμελίωση γνώσεων που αφορούν στην υγεία και στις ανάγκες των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Λαμπρινού Α.
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Απριλίου 2005
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, διατριβές

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής - Πρακτικά, περιλήψεις ομιλητών

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ε.Γ.Γ.Ε.
 • Εκδότης Ε.Γ.Γ.Ε.
 • Ημερομηνία Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Βιβλίο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης ΕΓΓΕ
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • DOI http://www.gerontology2015.gr/ehome/index.php?eventid=95295&#
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.