Ο στόχος της παρούσας διατριβής είναι να οικοδομηθεί ένα πλήρες σύνολο δεδομένων που αποτελείται από προσομοιωμένες καθημερινές ενέργειες και καταστάσεις. Για τον λόγο αυτό, έξυπνα τηλέφωνα έχουν χρησιμοποιηθεί για τον σχολιασμό των δεδομένων με λεπτομέρεια. Το σύνολο δεδομένων περιλαμβάνει ειδοποιήσεις με αισθητήρες και γυροσκόπιο και επιταχυνσιόμετρο για ένα smartphone. Για αυτές τις πληροφορίες, αξιολογήθηκαν συγκριτικά πειραματικά δεδομένα που χρησιμοποιήθηκαν για την παραμετροποίηση.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Χέλμη, Μ.Ν.
 • Ημερομηνία Παρασκευή, 01 Ιανουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές
Πέμπτη, 21 Σεπτεμβρίου 2017 00:22

Ιατρικές πράξεις και ανοϊκοί ασθενείς.

Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η παρουσίαση των ζητημάτων που σχετίζονται με την παροχή συναίνεσης σε ιατρικές πράξεις όταν ο ασθενής πάσχει από ανοϊκή νόσο. Ειδικότερα στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστούν η έννοια της άνοιας, ο θεσμός της δικαστικής συμπαράστασης και ζητήματα δικαιοπρακτικής ικανότητας του ανοϊκού ασθενούς, ενώ στο δεύτερο μέρος θα αναλυθούν οι έννοιες της συναίνεσης κατόπιν ενημέρωσης και της ικανότητας συναίνεσης του ανοικού ασθενούς κατά τον Κώδικα Ιατρικής Δεοντολογίας (στο εξής ΚΙΔ), σε γενικές αλλά και ειδικές ιατρικές πράξεις.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Μοναστηριώτης, Ε.
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 01 Φεβρουαρίου 2016
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Πτυχιακή, διατριβή
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος διατριβές

ΣΚΟΠΟΣ Η εκτίμηση της ικανοποίησης ασθενών από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης. Επί πλέον, η σύγκριση των μετρήσεων της 24ωρης καταγραφής της αρτηριακής πίεσης με τις μετρήσεις στο ιατρείο και τις μετρήσεις κατ’ οίκον. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ : Διεξήχθη μια συγχρονική μελέτη στο ιατρείο υπέρτασης του Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. Ο μελετώμενος πληθυσμός αποτελείτο από 102 ασθενείς και η συλλογή των δεδομένων πραγματοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2013 έως τον Απρίλιο του 2014. Καταχωρήθηκε η αρτηριακή πίεση των ασθενών μέσω της 24ωρης καταγραφής, των μετρήσεων κατ’ οίκον και των μετρήσεων στο ιατρείο. Η ικανοποίηση των ασθενών από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης εκτιμήθηκε με 13 ερωτήσεις. Εκτιμήθηκε η ευαισθησία και η ειδικότητα των μετρήσεων κατ’ οίκον και των μετρήσεων στο ιατρείο. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Η συνολική ικανοποίηση των ασθενών από την 24ωρη μέτρηση της αρτηριακής πίεσης ήταν αρκετά υψηλή.
Το 62% των ασθενών δήλωσαν ότι προτιμούν την 24ωρη καταγραφή έναντι
των μετρήσεων κατ’ οίκον για επανεκτίμηση της αρτηριακής τους πίεσης. Η
μέση συστολική πίεση στο ιατρείο ήταν στατιστικώς σημαντικά μεγαλύτερη
σε σχέση με τη μέση συστολική πίεση της 24ωρης καταγραφής (146,4 mmHg
έναντι 141,1 mmHg,

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Κωστής Α.; Γαλάνης Π.; Θεοδώρου Μ.; Χριστοδούλου Χ.; Βουνού Ε.; Μπιλάλη Α.
 • Εκδότης Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
 • Ημερομηνία Δευτέρα, 28 Σεπτεμβρίου 2015
 • Δικαιώματα χρήσης Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης Ικανοποίηση ασθενών στην Κύπρο από την 24ωρη καταγραφή της αρτηριακής πίεσης και σύγκριση με τις μετρήσεις στο ιατρείο και κατ’ οίκον, 2016, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 33(2):239-248
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης
Τετάρτη, 06 Σεπτεμβρίου 2017 19:43

Νόσος Alzheimer και το κοινωνικό στίγμα.

Σκοπός της μελέτης ήταν η διερεύνηση της κοινωνικής προκατάληψης που βιώνουν οι ασθενείς με άνοια και των γνώσεων δείγματος γενικού πληθυσμού για τη νόσο.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Φουντούκη, Α., Τούλης,Σ., Νούσι, Α., Κοσμίδης, Δ., Θεοφανίδης, Δ.
 • Εκδότης Το Βήμα του Ασκληπιού, Τριμηνιαίο επιστημονικό, ηλεκτρονικό περιοδικό του τμήματος Νοσηλευτικής Α'
 • Ημερομηνία Κυριακή, 01 Απριλίου 2012
 • Δικαιώματα χρήσης Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
 • Τύπος Έκδοσης Άρθρο
 • Αναγνωριστικά Έκδοσης 11ος Τόμος, 2ο Τεύχος, Απρίλιος - Ιούνιος 2012
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες
Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου -0001 01:34

Café Alzheimer

Στόχος του προγράμματος είναι η παροχή συναισθηματικής υποστήριξης, η αλληλοβοήθεια και η μείωση της κοινωνικής απομόνωσης που συχνά βιώνουν οι ασθενείς με άνοια, αλλά και οι φροντιστές τους.

Περισσότερα Στοιχεία

 • Συγγραφέας Ψυχογηριατρική εταιρεία "Ο Νέστωρ"
 • Εκδότης Ψυχογηριατρική εταιρεία "Ο Νέστωρ"
 • Ημερομηνία Σάββατο, 08 Απριλίου 2017
 • Δικαιώματα χρήσης Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
 • Γλώσσα Ελληνικά
 • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος για το κοινό

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.