Το πρόγραμμα ήταν ένα θεματικό δίκτυο από 40 διεπιστημονικές οργανώσεις από 11 χώρες με διαχείριση από το EHMA (European Health Management Association). Ανέλαβε μία 3-ετή διακρατική σύγκριση των μεθόδων για την ολοκληρωμένη φροντίδα και δημοσίευσε ένα e-book: “Δημιουργία ολοκληρωμένων υπηρεσιών για ηλικιωμένους: Οδηγό για Διοικητές Μονάδων Υγείας και Φροντίδας”. Επιμέλεια Αγγλικής έκδοσης: Dr Henk Nies και Philip Berman (ebook) που μεταφράστηκε στα ελληνικά με επιμέλεια του Καθ. Χρήστου Λιονή. Υπάρχουν 13 κεφάλαια που καλύπτουν όλες τις πτυχές της ενσωμάτωσης των υπηρεσιών για τους ηλικιωμένους, συμπεριλαμβανομένων: των μεθόδων αξιολόγησης και παροχής υπηρεσιών, νέες μεθόδους και σχεδιασμό παροχής περίθαλψης, την παρακολούθηση και τη διαχείριση της απόδοσης φροντίδας, καθώς και τις μεθόδους συντονισμού του δικτύου.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.