11ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Πρακτικά, Περιλήψεις του 11ου Πανελληνίου Συνεδρίου Γεροντολογίας και Γηριατρικής

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Βιβλίο Περιλήψεων

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Το 13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας & Γηριατρικής - Πρακτικά, περιλήψεις ομιλητών

Πρόκειται για την επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Γεροντολογικής και Γηριατρικής Εταιρείας (Ε.Γ.Γ.Ε.). Στην ιστοσελίδα της εταιρείας μπορεί να ενημερωθεί κανείς για τις δραστηριότητες της εταιρείας και για θέματα που άπτονται βασικές νόσους που απασχολούν την τρίτη ηλικία.
Η Ελληνική Γηριατρική και Γεορντολογική Εταιρεία:
- από το 1979 αποτελεί μέλος της Διεθνούς Εταιρείας Γεροντολογίας και Γηριατρικής (International Assosiation of Gerontology and Geriatrics, IAGG)
- πρωτοστάτησε στην ίδρυση και λειτουργία των Κέντρων Ανοικτής Προστασίας των Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ)
- δημοσιεύει ανακοινώσεις σε Ελληνικά και διεθνή συνέδρια
- πραγματοποιεί το Πανελλήνιο Συνέδριο Γεροντολογίας και Γηριατρικής ανά διετία,
- πραγματοποιεί Ημερίδες και συναντήσεις
- συμμετέχει σε Ευρωπαϊκά προγράμματα και
- ενημερώνει και ευαισθητοποιεί το κοινό σχετικά με σημαντικά θέματα της Τρίτης Ηλικίας

Στην Ελλάδα, σε αντίθεση με πολλές άλλες ανεπτυγμένες χώρες, δεν διαθέτουμε επικαιροποιημένες προβολές του πληθυσμού βάσει τεκμηριωμένων εναλλακτικών σεναρίων για την περίοδο 2015-2050. Οι τελευταίες προβολές του πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ) ,οι οποίες χρονολογούνται από το 2007, καθώς και αξιόπιστων διεθνών οργανισμών (EUROSTAT, UNPP, OCDE4, IIASA-VID-OAW-WU), δεν καλύπτουν τις υφιστάμενες ανάγκες.Αυτοί οι διεθνείς οργανισμοί, που ετοιμάζουν σενάρια για πληθώρα χωρών, δεν δύνανται από την φύση τους να εργασθούν συστηματικά και σε βάθος αναπτύσσοντας εναλλακτικές υποθέσεις εργασίας και σενάρια για τον πληθυσμό κάθε χώρας (πόσο δε μάλλον για την Ελλάδα όπου τα διαθέσιμα δεδομένα παρουσιάζουν προβλήματα που χρήζουν επίλυσης).Οι προβολές τους έχουν γίνει πριν το 2015 και έχουν λάβει υπόψη μερικώς η ακόμη και καθόλου  ( με εξαίρεση εν μέρει τις προβολές των Η.Ε [UNPP] ) τις επιπτώσεις της συνεχιζόμενης βαθιάς οικονομικής κρίσης και προφανώς καθόλου τις επιπτώσεις της πλέον πρόσφατης «προσφυγικής κρίσης» (2015-2016) . Τα προαναφερθέντα, καθιστούσαν επιτακτική την ανάπτυξη προβολών του πληθυσμού της Ελλάδας που θα λάμβαναν υπόψη τόσο τις μακρόχρονες τάσεις των δημογραφικών συνιστωσών που προσδιορίζουν την αναπαραγωγή του πληθυσμού της, όσο και τις πρόσφατες εξελίξεις (οικονομική και προσφυγική κρίση) και τις επιπτώσεις τους – στον βραχύ και μέσο χρόνο- στις δημογραφικές συνιστώσες. Στο πλαίσιο αυτό, το Εργαστήριο Δημογραφικών και Κοινωνικών Αναλύσεων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εκπόνησε πρόσφατα (Ιούνιος 2016) δημογραφικές προβολές,τα αποτελέσματα των οποίων παρουσιάζονται εδώ και σχολιάζονται.

ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΟΣΤΕΟΠΟΡΩΣΗΣ Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Το Video που θα παρακολουθήσετε είνα απο συνέδριο του 2013 και ασχολείται συγκεκριμένα με την οστεοπόρωση και τις μη φαρμακευτικές παρεμβάσεις. Γίνεται αναφορά στη συχνότητα εμφάνισης της οστεοπόρωσης μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και στα οστεοπορωτικά κατάγματα όπου είναι συχνότερα από τα εγκεφαλικά, τα καρδιακά επεισόδια, και τον καρκίνο του μαστού.

Το REMOTE είναι ένα έργο AAL που στοχεύει στην προώθηση της ανάπτυξης στον τομέα της τηλε-υγειονομικής περίθαλψης και της περιβαλλοντικής ευφυΐας ενισχύοντας την κατοικία των ηλικιωμένων με οπτικοακουστικές, αισθητηριακές, κινητικές δυνατότητες παρακολούθησης και αυτοματοποίησης για την ανίχνευση ζωτικών κινήσεων, δραστηριότητας και συμπεριφοράς, την κατάσταση της υγείας και την ανίχνευση κινδύνων και κρίσιμων καταστάσεων, καθώς και την ενεργητική και αποτελεσματική στήριξη στο σπίτι. Το παρόν έγγραφο παρουσιάζει τους στόχους του έργου, την προσέγγιση και τις αρχές που εγκρίθηκαν, καθώς και τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Συνολικά, το REMOTE χαρακτηρίζεται από μια φιλοσοφία με επίκεντρο τον χρήστη και τη συνεπή συμμετοχή των χρηστών, τις διαδικασίες για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων, την ισχυρή δέσμευση σε ηθικά και νομικά θέματα, τις ορθές επιστημονικές και τεκμηριωμένες μεθόδους (συμπεριλαμβανομένων πιλοτικών πραγματικών περιπτώσεων σε 6 χώρες) για τη μέτρηση της χρηστικότητας, του αντίκτυπου και της αποδοχής των εξελίξεων από τους ηλικιωμένους πληθυσμούς.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.