Η παρούσα έκθεση θέτει το πλαίσο και το σχεδιάγραμμα για την αξιολόγηση των υπηρεσιών που υλοποιούνται δοκιμαστικά στα πλαίσια του Έργου INDEPENDENT.  Το σχέδιο αξιολόγησης έχει σχεδιαστεί σε συνεργασία με τους εταίρους που έχουν αναλάβει τις δοκιμές των ιστότοπων, προκειμένου να εξασφαλιστεί πως η αξιολόγηση θα παρέχει συγκρίσημα αποτελέσματα,λαμβάνοντας υπόψη τους ειδικούς σκοπούς και τους στόχους της κάθε δοκιμής.
Παράλληλα έγινε μία εκτεταμένη βιβλιογραφική ανασκόπηση προκειμένου να αναγνωριστούν οι υπάρχουσες πρακτικές, τα κυριότερα θέματα και οι προκλήσεις, που αφορούν την τηλε-πρόνοια και την τηλε-ιατρική καθώς και τρόπους αφομοίωσης της υγείας και της κοινωνικής πρόνοιας καθώς και αξιολόγηση της ποιότητας ζωής.

Κύριος σκοπός του έργου είναι να προσφέρει μια νέα συνεργατική προσέγγιση μεταφραστικής έρευνας στα νοσήματα Νοητικών Διαταραχών, η οποία θα έχει τη δυνατότητα να:
αποτιμά διαρκώς την κατάσταση (προγραμματισμένη και μη) ενός ασθενή με ΗΝΔ, κατ’ οίκον και να παρακολουθεί βιολογικούς αλλά και περιβαλλοντικούς παραμέτρους.
παρακολουθεί και να καταγράφει την ομαλή και ορθή εκτέλεση μη φαρμακευτικών παρεμβάσεων στο σπίτι να επιταχύνει την μετάφραση της καινοτομικής γνώσης σε υπηρεσία στοχευόμενης θεραπείας στον ασθενή.
επιτρέπει σε θεράποντες ιατρούς να παρακολουθούν τις παρεχόμενες θεραπείες.
παρακολουθεί την καθημερινή συμπεριφορά των ασθενών και την γενικότερη ψυχολογική τους κατάσταση αλλά και να επιτρέπει την αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ χρηστών του συστήματος.
επεμβαίνει όταν παραστεί ανάγκη για την αποφυγή της επιδείνωσης της κατάστασης των ασθενών.
παρέχει σε ιατρούς, αλλά και ερευνητές που μελετούν τις αιτίες εμφάνισης της ΗΝΔ καθώς και της εξέλιξης αυτής σε ΝΑ, ένα ολοκληρωμένο αρχείο νευροεκφυλλιστικών νοσημάτων στο οποίο θα καταγράφονται περιστατικά ασθενών με ΗΝΔ και ΝΑ από διαφορετικές ομάδες και ιατρούς απ’όλη την Ελλάδα.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.