Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των Συστηματικών Αγγειιτίδων Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία των Συστηματικών Αγγειιτίδων: της αρτηρίτιδας Takayasu, της γιγαντοκυτταρικής αρτηρίτιδας, των ANCA αγγειΐτιδων (κοκκιωμάτωση με πολυαγγειΐτιδα, μικροσκοπική πολυαγγειΐτιδα (MPA) και ηωσινοφιλική κοκκιωμάτωση με πολυαγγειΐτιδα), της IgA αγγειΐτιδας, της νόσου Αδαμαντιάδη-Behcet, της κρυοσφαιριναιμική αγγειΐτιδας και της οζώδους πολυαρτηρίτιδας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Θωμάς Κ., Τσαλαπάκη Χ., Κουτσιανάς Χ., Βασιλόπουλος Δ.
  • Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.