Κατευθυντήριες οδηγίες για τη θεραπεία του Συστηματικού Ερυθηματώδους Λύκου Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Ο συστηματικός ερυθηματώδης λύκος (ΣΕΛ) είναι μια σύνθετη πολυσυστηματική αυτοάνοση νόσος με ποικιλία κλινικών εκδηλώσεων. Προς διευκόλυνση της διαχείρισης των ασθενών με ΣΕΛ, στην παρούσα εργασία συνοψίζουμε τη θεραπεία της νόσου επί τη βάσει των επίσημων κατευθυντήριων οδηγιών και της βιβλιογραφίας και διαμορφώνουμε πρακτικούς θεραπευτικούς αλγόριθμους. Έγινε σύνθεση των κατευθυντήριων οδηγιών της Ευρωπαϊκής και Αμερικανικής Εταιρίας Ρευματολογίας και ανάλυση της πρόσφατης βιβλιογραφίας για τη θεραπεία του ΣΕΛ.
Η χορήγηση υδροξυχλωροκίνης συνιστάται σε όλους τους ασθενείς με ΣΕΛ εφόσον δε συντρέχουν αντενδείξεις ή ανεπιθύμητες ενέργειες. Στον εξω-νεφρικό ΣΕΛ, η αρχική θεραπεία περιλαμβάνει κορτικοστεροειδή σε δοσολογία ανάλογη της βαρύτητας των εκδηλώσεων, σε συνδυασμό με ανοσοτροποποιητικό/ανοσοκατασταλτικό παράγοντα (μεθοτρεξάτη ή αζαθειοπρίνη σε μετρίως σοβαρή, αζαθειοπρίνη ή κυκλοφωσφαμίδη σε σοβαρή/απειλητική για τη ζωή νόσο). Στη μακροχρόνια θεραπεία της νόσου, η αποδεκτή ημερήσια δοσολογία κορτικοστεροειδών είναι 7.5 mg (ισοδύναμο πρεδνιζόνης) καθώς υψηλότερες δόσεις σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης βλάβης οργάνων, νοσηρότητας και θνησιμότητας. Σε ανθεκτική, ή υπολειπόμενη (μερική κλινική ανταπόκριση), ή υποτροπιάζουσα νόσο, μπορεί να χορηγηθεί διαφορετικός από τον αρχικό ανοσοκατασταλτικός παράγοντας (συμπεριλαμβανομένου του μυκοφαινολικού), belimumab, ή rituximab. Η θεραπεία της υπερπλαστικής ή μεμβρανώδους νεφρίτιδας ΣΕΛ περιλαμβάνει ένα αρχικό στάδιο ανοσοκατασταλτικής θεραπείας (επαγωγής της ύφεσης) με ενδοφλέβια κυκλοφωσφαμίδη ή μυκοφαινολικό. Υψηλή δόση ενδοφλέβιας κυκλοφωσφαμίδης συνιστάται σε σοβαρή νόσο. Η μακροχρόνια θεραπεία συντήρησης της ύφεσης γίνεται με αζαθειοπρίνη ή μυκοφαινολικό. Απαιτείται μέριμνα για την πρόληψη και αντιμετώπιση των συννοσηροτήτων, ιδίως λοιμώξεων και καρδιαγγειακών νοσημάτων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Φανουριάκης Α, Μπούμπας Δ., Μπερτσιάς Γ.
  • Εκδότης: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ & ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ (Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.)
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Μαρτίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Έκθεση
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.