Πολιτιστική κατανόηση της υγείας και εστίαση στα καρδιαγγειακά νοσήματα ανάμεσα στους Έλληνες ηλικιωμένους. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η εμφάνιση χρόνιων ασθενειών είναι ένα σημαντικό συμβάν στη ζωή που λειτουργεί ως μεγάλη πρόκληση σε μικροοικονομικό και μακροοικονομικό επίπεδο. Μια τέτοια χρόνια ασθένεια είναι η καρδιαγγειακή νόσος (CVD), η οποία αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας. Ο τρόπος με τον οποίο τα άτομα προσαρμόζονται σε χρόνιες ασθένειες συνδέεται στενά με τους πολιτιστικούς και γλωσσικούς παράγοντες που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της προσωπικής ταυτότητας. Αυτή η μελέτη παρουσιάζει τις πεποιθήσεις υγείας των ηλικιωμένων Ελλήνων Αυστραλών και τον τρόπο με τον οποίο κατανοούν την υγεία και τις ασθένειες. Η διαδικασία μέσω της οποίας οι ηλικιωμένοι Έλληνες Αυστραλοί θεωρούν την CVD και αναζητούν ιατρική περίθαλψη θα συζητηθεί στο πλαίσιο των ιδιαίτερων πολιτισμικών τους απόψεων και στάσεων απέναντι στην ασθένεια.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Avgoula M. I. , Fanany R.
  • Εκδότης: Aging and Society: An Interdisciplinary Journal
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 01 Ιανουαρίου 2012
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Προαγωγή Υγείας - Συμπεριφορές Υγείας, Πολιτιστική κατανόηση της υγείας, μεταξύ των Ελλήνων ηλικιωμένων, εστίαση στα καρδιαγγειακά νοσήματα, Volume 1, Issue 4, Aging and Society: An Interdisciplinary Journal
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.