Διαιτολογικές υπηρεσίες σε σχέση με την κατάσταση υγείας ηλικιωμένων ατόμων που κατοικούν στα νησιά της Μεσογείου.

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της σχέσης μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών διαιτολογικών υπηρεσιών και του επιπολασμού υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας, διαβήτη και παχυσαρκίας σε δείγμα ηλικιωμένων ατόμων, (αντρών και γυναικών) άνω των 65 ετών, κατοίκων επιλεγμένων ελληνικών νησιών και της Κύπρου.
Κατά την διάρκεια του 2010, συλλέχθηκαν πληροφορίες αναφορικά με τις διαιτολογικές υπηρεσίες που παρέχονταν σε  εννέα ελληνικά νησιά και την Κύπρο, μέσω συνεντεύξεων με τους διαιτολόγους (88 στον αριθμό) που δραστηριοποιούνταν στα εν λόγω νησιά. Πληροφορίες για την κατάσταση υγείας των συμμετεχόντων ανακλήθηκαν από τα στοιχεία της μελέτης MEDIS.
Βάσει των αποτελεσμάτων οι κύριοι λόγοι για την επίσκεψη των ηλικιωμένων στους διαιτολόγους ήταν οι εξής: διαβήτης (79%),υπερχοληστερολαιμία(75%) και παχυσαρκία (70%). Το 90% των ηλικιωμένων επισκέφθηκε διαιτολόγο κατόπιν παραπομπής από γιατρό, ενώ το 45% αυτών ολοκλήρωσε τις συνεδρίες τους. Όσο μεγαλύτερη χρονικά  ήταν η παρουσία διαιτολόγου στο νησί, τόσο μικρότερη ήταν η πιθανότητα εμφάνισης υπέρτασης, υπερχοληστερολαιμίας , διαβήτη και παχυσαρκίας πάνω από το μέσο ποσοστό του πληθυσμού. Οι κύριες αιτίες διακοπής της διαιτολογικής παρακολούθησης ήταν οικονομικά προβλήματα και η απόσταση από το διαιτολογικό γραφείο.
Εν κατακλείδι, η ενίσχυση των διαιτολογικών υπηρεσιών στο σύστημα υγείας, μπορεί να συμβάλει στη μείωση των καρδιαγγειακών παραγόντων κινδύνου στα ηλικιωμένα άτομα, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Tyrovolas S, Polychronopoulos E, Tountas Y, Panagiotakos DB.
  • Εκδότης: Rural and remote health
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2011
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Rural Remote Health. 2011;11(3):1776.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης, έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.