Ευπάθεια και καρδιαγγειακή αποκατάσταση: Κάλεσμα για δράση από την Ευρωπαϊκή Εταιρεία Προληπτικής Καρδιολογίας Ενδιαφέρον για την έρευνα

Η ευπάθεια είναι ένα γηριατρικό σύνδρομο που χαρακτηρίζεται από ευαλωτότητα και μειούμενη λειτουργία πολλαπλών φυσιολογικών συστημάτων. Υπάρχουν δύο μοντέλα μελέτης της ευπάθειας, το φαινοτυπικό (πρωτογενής ευπάθεια) και το αθροιστικό έλλειμμα (δευτερογενής), ενώ έχουν προταθεί και σταθμιστεί εργαλεία μέτρησής τους. Η ευπάθεια θεωρείται προγνωστικός παράγοντας των θεραπευτικών αποτελεσμάτων πολλών παθήσεων, μεταξύ αυτών και των καρδιαγγειακών προβλημάτων. Είναι σημαντικό να μελετηθεί πως η ευπάθεια αλληλεπιδρά με τις μεθόδους καρδιαγγειακής αποκατάστασης έτσι ώστε να χρησιμοποιείται επιτυχώς στη βελτίωση της υγείας των ηλικιωμένων.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Vigorito C., Abreu A., Ambrosetti M., Belardinelli R., Corrà U., Cupples M., Davos CH., Hoefer S., Iliou MC., Schmid JP., Voeller H., Doherty P.
  • Εκδότης: Sage
  • Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Απριλίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Eur J Prev Cardiol. 2017 Apr;24(6):577-590
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1177/2047487316682579
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.