Κατάγματα χαμηλής βίας του ισχίου: ιδιαίτερες επισημάνσεις στη φυσικοθεραπευτική παρέμβαση. Ενδιαφέρον για την έρευνα

Στην εργασία  αυτή  προτείνεται ένα  αυξανόμενης δυσκολίας πρόγραμμα ελεύθερων  ενεργητικών ασκήσεων, κύριοι  στόχοι  του  οποίου  είναι  η αύξηση της κινητικότητας και  του εύρους τροχιάς των επιμέρους κινήσεων, η ενδυνάμωση των μυών και η βελτίωση  της  λειτουργικότητας  του μέλους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Στάση Σ., Κρασούλης Κ., Παπαθανασίου Γ.
  • Εκδότης: Θεματα Φυσικοθεραπείας
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 13 Σεπτεμβρίου 2011
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Στασή, Σ., Κρασούλης, Κ., & Παπαθανασίου, Γ. (2015). Low energy hip fractures.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.