Προσδόκιμο επιβίωσης και πτώση της Ελλάδας στη λίστα μακροβιότητας της ευρωπαϊκής ένωσης την τελευταία 20ετία. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Στόχος να μελετηθεί το προσδόκιμο ποσοστό επιβίωσης στην Ελλάδα, να μελετηθούν οι παράγοντες εκείνοι που συνέβαλαν στην πτώση της Ελλάδας στη λίστα μακροβιότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και να προταθούν μέτρα επίλυσης του προβλήματος  ώστε η Ελλάδα να καταταχθεί και πάλι ανάμεσα στις ευρωπαϊκές χώρες με υψηλό ποσοστό επιβίωσης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Θανοπούλου, Φ.
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.