Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση 2008 Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Aν και όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες για την υπέρταση βασίζονται στα ίδια δεδομένα, είναι ενδιαφέρον το ότι υπάρχουν διαφορές ανάμεσά τους. Οι διαφορές αυτές μπορούν να αποδοθούν όχι μόνο σε διαφορές στους προαναφερθέντες ιδιαίτερους χαρακτήρες κάθε περιοχής, αλλά και σε διαφορές στη φιλοσοφία, τη νοοτροπία και τις αντιλήψεις μεταξύ των συγγραφικών ομάδων. Η αποσπασματική παρουσίαση διαφορετικών κατευθυντήριων οδηγιών σε εκπαιδευτικές συναντήσεις οδηγεί τους κλινικούς γιατρούς σε αβεβαιότητα ή και σύγχυση ως προς την ενδεδειγμένη στρατηγική που πρέπει να εφαρμόσουν στους ασθενείς τους στην πράξη.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΤΑΣΗΣ, Επιτροπή Σύνταξης Οδηγιών, Συμβουλευτική Επιτροπή
  • Εκδότης: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Πρακτικές Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Υπέρταση, 2008, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 25(3):271-285
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.