Η ψυχική υγεία των ηλικιωμένων στην Ελλάδα και την Ευρώπη και παράγοντες που την επηρεάζουν. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Επιχειρείται η εξακρίβωση των παραγόντων που επηρεάζουν και επιδρούν στην ψυχική υγεία των ηλικιωμένων σε Ελλάδα και Ευρώπη μελετώντας την κατάθλιψη.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Μπασουράκου, Α.
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2011
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.