Άτομα τρίτης ηλικίας: Άτομα ενεργά ή άτομα σε αδράνεια, έρευνα στα Κ.Α.Π.Η. του δήμου Ηρακλείου. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

∆ιερευνούνται οι παράγοντες και τα ερεθίσµατα που ωθούν τα άτοµα της τρίτης ηλικίας ώστε να είναι ενεργά άτοµα ή άτοµα σε αδράνεια. Παρουσιάζονται όλοι οι φορείς προστασίας των ηλικιωµένων και ερευνάται το κατά πόσο ανταποκρίνονται ικανοποιητικά στις ανάγκες των ηλικιωµένων. Ιδίως αν τα Κ.Α.Π.Η. ασκούν στο έπακρο τον κοινωνικοποιητικό και βοηθητικό τους ρόλο προς ψυχαγωγία και παροχή πρωτοβάθµιας υγειονοµικής περίθαλψης, ώστε να παραµένουν οι ηλικιωµένοι υγιή, αυτόνοµα, ισότιµα και ενεργά µέλη του κοινωνικού συνόλου.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Λαζαρίδου, Β., Μαριδάκη, Μ., Μουσικάκη, Β.
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2008
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.