Εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες: Από την προσομοίωση στους πραγματικούς ασθενείς Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η σύγχρονη ιατρική εκπαίδευση ταλαντεύεται ανάμεσα στη δυνατότητα παροχής ολοκληρωμένης εκπαίδευσης και παροχής ποιοτικών υπηρεσιών υγείας. Η ασφάλεια των ασθενών αποτελεί πλέον τη βασική προτεραιότητα της Ιατρικής, δημιουργώντας προβλήματα και περιορισμούς στην εκπαίδευση των προπτυχιακών φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες. Λόγω των συγκεκριμένων ιδιαίτερων περιορισμών αναπτύχθηκαν σταδιακά, σε όλο τον κόσμο, τα Εργαστήρια Κλινικών Δεξιοτήτων (ΕΚΔ), ενώ η εκπαίδευση σε αυτά, σε συνθήκες προσομοίωσης, θεωρείται βασικό και αναπόσπαστο πρώτο στάδιο της εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας. Η ανάπτυξη των τεχνικών προσομοίωσης και η υιοθέτησή τους σε πολλά προγράμματα προπτυχιακών ιατρικών σπουδών σε όλο τον κόσμο ήλθε να δώσει τη λύση για μια ασφαλέστερη ιατρική εκπαίδευση. Βέβαια, μελετώντας τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της εκπαίδευσης που βασίζεται στην προσομοίωση γεννάται το ερώτημα αν αρκεί αυτή αποκλειστικά και μόνο για την ολοκληρωμένη διδασκαλία, απόκτηση και εφαρμογή κλινικών δεξιοτήτων σε πραγματικές συνθήκες. Η απάντηση βρίσκεται κάπου στη μέση. Η εκπαίδευση σε συνθήκες προσομοίωσης δεν μπορεί να αντικαταστήσει την εκπαίδευση με πραγματικούς ασθενείς, αλλά πιθανόν να δράσει συνεργατικά με αυτή. Ο βέλτιστος συνδυασμός εκπαίδευσης σε συνθήκες προσομοίωσης και εκπαίδευσης με πραγματικούς ασθενείς υπό επίβλεψη, με ταυτόχρονη αξιολόγηση και παροχή άμεσης ανατροφοδότησης, αποτελεί την ιδανική λύση για επιτυχή εκπαίδευση κλινικών δεξιοτήτων σε προπτυχιακό επίπεδο.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Μοιρασγεντή Μ.; Σμυρνάκης Ε.; Τούφας Κ.; Μπένος Α.
  • Εκδότης: Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής
  • Ημερομηνία: Κυριακή, 25 Οκτωβρίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Εκπαίδευση στις κλινικές δεξιότητες: Από την προσομοίωση στους πραγματικούς ασθενείς, 2016, Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής, 33(4):439-446
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.