Το ντελίριο σε ασθενείς της μονάδας εντατικής θεραπείας. Ανασκόπηση σχετικά με τις σύγχρονες προληπτικές και θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Το ντελίριο, ένα οργανικό ψυχοσύνδρομο που εμφανίζεται συχνά σε νοσηλευόμενους  ασθενείς  της  μονάδας  εντατικής  θεραπείας (ΜΕΘ),  απασχολεί όλο  και  περισσότερο  τα  τελευταία  χρόνια  τους  επιστημονικούς  κύκλους. Ασθενείς σε προχωρημένη ηλικία εμφανίζουν συχνότερα το σύνδρομο. Η εν λόγω ανασκόπηση περιγράφει το σύνδρομο, μέτρα πρόληψης και στρατηγικές αντιμετώπισης.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Γιαβάση Γ., Σαμαρτζής Γ., Νανάς Σ.
  • Εκδότης: Athens Medical Society
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 29 Οκτωβρίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Archives of Hellenic Medicine 2015, 32(3):263 - 279
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • DOI: E: ISSN 11-05-3992
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.