Διφασική περικαρδιακή συλλογή μετά από την τοποθέτηση βηματοδότη Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η περίπτωση αναφέρεται για έναν ασθενή που ανέπτυξε περικαρδιακή συλλογή, τόσο νωρίς, σε 24 ώρες, και αργά, σε 3 εβδομάδες, μετά την τοποθέτηση ενός βηματοδότη.
Η καθυστερημένη συλλογή συνοδεύτηκε από εκδηλώσεις περικαρδίτιδας. Η περικαρδίτιδα που εμφανίζεται λίγες εβδομάδες μετά την εισαγωγή ενός βηματοδότη είναι μια παραλλαγή του συνδρόμου μετά την καρδιακή βλάβη (PCIS). Αυτή η μορφή περικαρδίτιδας, που θεωρείται ότι είναι αυτοάνοσης προέλευσης, περιγράφηκε αρχικά μετά από έμφραγμα του μυοκαρδίου και καρδιακή χειρουργική επέμβαση. Στις περιπτώσεις αυτές, η συχνότητα εμφάνισης του PCIS είναι αυξημένη στους ασθενείς με πρώιμη περικαρδιακή αντίδραση, η οποία θεωρείται τραυματική και προκύπτει από ώρες έως λίγες ημέρες μετά το βεβιασμένο συμβάν. Παρόλο που έχουν τεκμηριωθεί τόσο η πρώιμη όσο και η όψιμη μορφή της περικαρδίτιδας μετά την εισαγωγή ενός βηματοδότη, δεν βρέθηκε καμία αναφορά για πρόωρη και καθυστερημένη περικαρδιακή αντίδραση που εμφανίζεται διαδοχικά στον ίδιο ασθενή.
Η πορεία αυτού του ασθενούς υποστηρίζει την υπόθεση ότι, σε συμφωνία με τις άλλες μορφές του PCIS, μπορεί να υπάρχει μια σύνδεση μεταξύ των πρώιμων και των όψιμων μορφών περικαρδιακής αντίδρασης μετά την εμφύτευση ενός βηματοδότη.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Sthongos E.; Vallianou N.; Avgerinos P.C.
  • Εκδότης: Archives of Hellenic Medicine
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 23 Ιουνίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ειδική κατηγορία (π.χ. ελεύθερη αναπαραγωγή μέρους του εγγράφου, δωρεάν πνευματικά δικαιώματα σε μη κερδοσκοπική e-βιβλιοθήκη (ΕΓΓΕ))
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Biphasic pericardial effusion following the implantation of a pacemaker,Archives of Hellenic Medicine , 2016, 33(1):90-92
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.