Συνύπαρξη ηλικιωμένων & παιδιών στο πλαίσιο των Κ.Α.Π.Η. Το παράδειγμα του προγράμματος "Γέφυρα επικοινωνίας Γενεών. Ανταλλαγή συναισθημάτων, εμπειριών, σκέψεων. Ενδιαφέρον για την εκπαίδευση

Η συνύπαρξη ηλικιωµένων και παιδιών στο πλαίσιο των ∆Ο.Κ.Α.Π.Η. και το παράδειγµα του Προγράµµατος ΄΄Γέφυρα επικοινωνίας γενεών, ανταλλαγή συναισθηµάτων, σκέψεων, εµπειριών…΄΄, αποτέλεσαν µια πρώτη προσπάθεια επαφής ηλικιωµένων και παιδιών µέσα από δραστηριότητες και εκδηλώσεις που αφορούν σε θέµατα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα τόσο για τους ηλικιωµένους όσο και για τα παιδιά. Κύριος σκοπός της µελέτης αποτελεί η διερεύνηση των αποτελεσµάτων της λειτουργίας του προγράµµατος, ¨Γέφυρα επικοινωνίας Γενεών Ανταλλαγή συναισθηµάτων, εµπειριών, σκέψεων¨, µέσα από την πραγµατοποίηση της διαδικασίας της αναλυτικής περιγραφής και εκτίµησής του και κατ΄ επέκταση η αποτελεσµατικότητα προγραµµάτων που αφορούν στην επικοινωνία και στη συνεργασία µεταξύ ηλικιωµένων και παιδιών. 

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Ανδρεοπούλη Μ., Κανελλοπούλου Κ., Χαμαλάκη Ε.
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 01 Ιανουαρίου 2009
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Πτυχιακή, διατριβή
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: διατριβές

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.