Μακροχρόνια τηλεπαρακολούθηση ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Β: Αποτελέσματα από τη 2η ομάδα του Έργου "Renewing Health", πολυκεντρική τυχαιοποιημένη πρακτική δοκιμή. Ενδιαφέρον για την έρευνα

Μελέτη πάνω στις επιπτώσεις της μακροχρόνιας τηλέ-παρακολούθησης ασθενών με σακχαρώδη διαβήτη τύπου Β στον γλυκαιμικό έλεγχο και στην ποιότητα ζωής σε σχέση με την κατάσταση υγείας, σε σύγκριση με τη συνηθισμένη φροντίδα. Συγκεντρωτικά αποτελέσματα τριών Ευρωπαικών περιοχών (Βερολίνο-Γερμανία, Θεσσαλία- Ελλάδα και Βενέτο- Ιταλία)

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Dafoulas.G.E., Bargiota.A., Mavrodi.A., Greuel.M., Croci.A., Dario.C., Calcatera.F., Stafylas.P., Theodorou.K., Koukoulis.G., Aletras.V.H
  • Εκδότης: Association's 75th Scientific Sessions Abstract Book, supplement to the journal DIABETES.
  • Ημερομηνία: Δευτέρα, 01 Ιουνίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο συγγραφέας κατέχει εν μέρει τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: CLINICAL THERAPEUTICS/NEW TECHNOLOGY—GLUCOSE MONITORING AND SENSINING, p:A637-638
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: Sessions Abstract Book, the June 2015 supplement to the journal DIABETES.
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.