Μην προλαμβάνεις τις πτώσεις - Προώθησε την κινητικότητα. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Το άρθρο επιχειρηματολογεί υπέρ της πρόληψης των ενδονοσοκομειακών πτώσεων μέσω της προώθησης της κίνητοποίησης των ηλικιωμένων νοσηλευόμενων από τους νοσηλευτές. Τα περισσότερα προγράμματα πρόληψης πτώσεων αποσκοπούν στην καθιέρωση μιας προγνωστικής προσέγγισης του πότε και πώς οι ηλικιωμένοι ασθενείς θα πέσουν, αποφεύγοντας τους κινδύνους που σχετίζονται με αυτούς τους παράγοντες, και κρατώντας τους ασθενείς σε ακινησία ώστε να τους αποτρέψουν από την πτώση και τον τραυματισμό τους. Πολλά προγράμματα πτώσεων στην πραγματικότητα είναι ενάντια στη δραστηριότητα για ηλικιωμένους νοσηλευόμενους. Ωστόσο, μόνο η άσκηση μπορεί να μεταστρέψει την πρόληψη των πτώσεων από κάτι το επικίνδυνο, σε μια ευκαιρία φροντίδας των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας και ιδιαίτερα εκείνων που αδυνατούν να νοσηλευτούν.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Kagan SH, Puppione AA
  • Εκδότης: Geriatric Nursing
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Φεβρουαρίου 2011
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Not Preventing Falls—Promoting Function, 2011 Jan-Feb;32(1):55-7, GeriatricNursing
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.