Περιορισμοί στην πρόσβαση σε βιολογικούς παράγοντες για τη θεραπεία της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στην Ελλάδα: η επίδραση της οικονομικής κρίσης-μελέτη HOPE Ενδιαφέρον για την έρευνα

Σύμφωνα με πρόσφατες αλλαγές στο σύστημα διανομής βιολογικών ανοσοτροποποιητικών φαρμάκων, η παροχή αυτών γίνεται πλέον μόνο μέσω των φαρμακείων του Εθνικού Οργανισμού Παροχής Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ) και των νοσοκομείων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (ΕΣΥ) καθιστώντας περίπλοκη τη διαδικασία πρόσβασης σε αποτελεσματική θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα στην Ελλάδα. Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εντοπιστούν οι περιορισμοί στην πρόσβαση σε θεραπεία για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα καταγράφοντας τις εμπειρίες ασθενών, ρευματολόγων και φαρμακοποιών του ΕΟΠΥΥ. Συμμετείχαν 133 ασθενείς, 12 ρευματολόγοι και 27 φαρμακοποιοί από την Αθήνα και άλλες αστικές περιοχές. Χρησιμοποιήθηκαν τριών ειδών σταθμισμένα ερωτηματολόγια για κάθε ομάδα συμμετεχόντων με τη μέθοδο της προσωπικής συνέντευξης για τους ασθενείς και με ταχυδρομική αποστολή του ερωτηματολογίου στους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς. Κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους 26% των ασθενών αντιμετώπισαν δυσκολία στην πρόσβαση στο ρευματολόγο και 49% στην πρόσβαση στη φαρμακευτική τους αγωγή. Το 92% των ρευματολόγων και το 96% των φαρμακοποιών επιβεβαιώνουν τη δυσκολία των ασθενών στην πρόσβαση στην φαρμακευτική τους αγωγή για τη ρευματοειδή αρθρίτιδα. Οι πιο συχνά αναφερόμενες αιτίες για δυσκολία στην πρόσβαση σε ιατρική φροντίδα είναι η δυσκολία στη μετακίνηση, η μακρινή απόσταση από το ρευματολογικό ιατρείο ή την κλινική και η καθυστέρηση στην εύρεση ιατρικού ραντεβού. Οι πιο συχνές αιτίες περιορισμένης πρόσβασης στη φαρμακευτική αγωγή είναι δυσκολίες στη συνταγογράφηση, μεγάλη απόσταση από τα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ και ελλείψεις στα νοσοκομεία του ΕΣΥ. Συμπερασματικά η μελέτη κατέδειξε περιορισμένη πρόσβαση των ασθενών με ρευματοειδή αρθρίτιδα σε έγκαιρη και αποτελεσματική θεραπεία και εντόπισε την ανάγκη για επανασχεδιασμό του συστήματος διανομής της φαρμακευτικής αγωγής.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Souliotis K, Papageorgiou M, Politi A, Ioakeimidis D, Sidiropoulos P.
  • Εκδότης: Springer
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Ιανουαρίου 2014
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Rheumatology International January 2014, Volume 34, Issue 1, pp 25–33
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1007/s00296-013-2866-1
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.