Οι συνεχιζόμενες ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας για τη βελτίωση των Υπηρεσιών Φροντίδας στο σπίτι Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η μελέτη αυτή διερευνά τις ανάγκες κατάρτισης των επαγγελματιών υγείας (EY) στον τομέα  Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που αφορά στις υπηρεσίες μακροχρόνιας φροντίδας για ογκολογικούς ασθενείς στην Ελλάδα, με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών φροντίδας που παρέχονται, καθώς και τη συνεργασία με τους φροντιστές και τις οικογένειες. Αυτή η ποιοτική μελέτη χρησιμοποίησε ημι-δομημένες συνεντεύξεις και θεματική ανάλυση. Για το σκοπό αυτό επιλέχτηκαν δεκαεπτά επαγγελματίες υγείας από το αντίστοιχο ιατρικό/νοσηλευτικό προσωπικό με ειδίκευση στους ογκολογικούς ασθενείς από δύο μεγάλα Ογκολογικά Νοσοκομεία της Αθήνας(Ελλάδα). Οι απομαγνητοφωνήσεις αναλύθηκαν θεματικά. Όλοι οι επαγγελματίες υγείας επιβεβαίωσαν την ανάγκη τους για περαιτέρω κατάρτιση σε όλους τους τομείς, όπως σε νέα φάρμακα και τεχνολογίες,σε τεχνικές επικοινωνίας για ψυχοκοινωνική υποστήριξη σε ασθενείς καθώς και σε θέματα που αφορούν την ποιότητα ζωής των ογκολογικών ασθενών. Οι επαγγελαμτίες υγείας,ιδιαίτερα οι νεότεροι, υπογράμμισαν την ανάγκη τους για ενημερωτική κατάρτιση και για συναισθηματική υποστήριξη μέσω των ομαδικών συνεδριάσεων. Κάποια συγκεκριμένα συμπεράσματα σχετίζονται με την εκμάθηση δεξιοτήτων διαχείρισης θλίψης και οικονομικά της υγείας. Ένα κοινό αίτημα ήταν η πρόβλεψη για εκπαίδευση πάνω στη λειτουργία μιας καλά οργανωμένης διεπιστημονικής ομάδα. Περαιτέρω και καλύτερα στοχευμένη εκπαίδευση έχει αναγνωριστεί ως απαραίτητη προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα των υπηρεσιών κατ 'οίκον φροντίδας και αυτό αποτελεί κοινή απαίτηση τόσο τωνεπαγγελματιών υγείας όσο και των ογκολογικών ασθενών οι οποίοι είναι και οι αποδέκτες της κατ' οίκον νοσηλείας.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Pierrakos G., Tzamalouka G., Latsou D., Goula A., Asonitou S., Adamakidou T., Tzamaloukas D., Pateras J., Platis C., Kalokerinou A.
  • Εκδότης: International Journal of Strategic Innovative Marketing
  • Ημερομηνία: Σάββατο, 01 Ιουλίου 2017
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Volume 03 Issue 01 (2016)
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: DOI:10.15556
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.