Ο επιπολασμός των ρευματικών νόσων στην κεντρική Ελλάδα: δημογραφική έρευνα Ενδιαφέρον για την έρευνα

Οι ρευματικές ασθένειες αποτελούν σημαντικό οικονομικό και κοινωνικό βάρος για τις κοινωνίες. Ο επιπολασμός των ρευματικών νόσων μπορεί να μεταβληθεί με την πάροδο του χρόνου, και ως εκ τούτου, επιδιώξαμε να εκτιμήσουμε τον επιπολασμό των ρευματικών νόσων σε  ενήλικο πληθυσμό της κεντρικής Ελλάδας.
Μέθοδοι
Σε αυτή την προοπτική πληθυσμιακή έρευνα, ένα τυχαίο δείγμα ενήλικου πληθυσμού αντλήθηκε από καταλόγους δημοσκοπήσεων μιας περιφέρειας στην κεντρική Ελλάδα. Ένα ερωτηματολόγιο απεστάλει σε 3.528 άτομα για την παρουσία οποιασδήποτε ρευματικής νόσου. Όλες οι θετικές περιπτώσεις επιβεβαιώθηκαν περαιτέρω με κλινική εξέταση χρησιμοποιώντας τα κριτήρια του American College of Rheumatoloy. Χρησιμοποιήθηκε ανάλυση πολλαπλής παλινδρόμησης για την αξιολόγηση των παραγόντων κινδύνου για ρευματικές ασθένειες.
Αποτελέσματα
Το ποσοστό απάντησης ήταν 48,3% (1,705 απαντήσεις). Τετρακόσια είκοσι άτομα (24,6%) είχαν ρευματική πάθηση. Ο επιπολασμός της ρευματοειδούς αρθρίτιδας ήταν 0,58% (95% διάστημα εμπιστοσύνης [CI], 0,32-0,87), ψωριασικής αρθρίτιδας ήταν 0,35% (95% CI, 0,33-1,13), αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα ήταν 0,29% (95% CI, 0,28 -0,94), του πρωτογενούς συνδρόμου Sjögren ήταν 0,23% (95% CI, 0,22-0,75) και του συστηματικού ερυθηματώδους λύκου ήταν 0,11% (95% CI, 0,11-0,37). Ένα άτομο είχε συστηματική σκλήρυνση (επιπολασμός 0.058%), 1 άτομο είχε δερματομυοσίτιδα (επιπολασμός, 0.058%, 95% CI, 0.05-0.18), 2 άτομα είχαν αγγειίτιδα (επικράτηση 0,11%, 95% CI 0,11-0,37), 81 άτομα είχαν ουρική αρθρίτιδα (επιπολασμός, 4,75%, 95% CI, 4,41-5,13) και 304 άτομα είχαν οστεοαρθρίτιδα (ΟΑ) (επιπολασμός 17,82%, 95% CI, 16,50-19,34). Η ουρική αρθρίτιδα συσχετίστηκε με το αρσενικό φύλο, τον σακχαρώδη διαβήτη και την υπέρταση και η ΟΑ συσχετίστηκε με την ηλικία, το γυναικείο φύλο και την υπέρταση.
Συμπεράσματα - Οι ρευματικές νόσοι είναι κοινές στην κεντρική Ελλάδα, επηρεάζοντας σχεδόν το ένα τέταρτο του ενήλικου πληθυσμού. Η ΟΑ και η ουρική αρθρίτιδα είναι οι συχνότερες διαταραχές στις αρθρώσεις.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Anagnostopoulos I., Zinzaras E. Alexiou I., Papathanasiou A., Davas E., Koutroumpas A., Barouta G., Sakkas L.
  • Εκδότης: BIOMEDCENTRAL
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 26 Μαΐου 2010
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: BMC Musculoskelet Disord. 2010; 11: 98.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1186/1471-2474-11-98
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.