Κοινωνική νόηση σε ενήλικες: ο ρόλος του γνωσιακού ελέγχου. Ενδιαφέρον για την έρευνα

ΣΚΟΠΟΣ: Αυτή η μελέτη στοχεύει να εξετάσει τις άμεσες και έμμεσες επιπτώσεις της ηλικίας στην κοινωνική νόηση και ιδιαίτερα σε πολύπλοκες μορφές κοινωνικής νόησης, όπως ο έμμεσος λόγος και τα κοινωνικά ολισθήματα (faux pas). Ο έλεγχος θα γίνει μέσω γνωστικού ελέγχου και αναγνώρισης συναισθημάτων.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Το δείγμα περιελάμβανε συνολικά 70 ενήλικες ηλικίας 18 έως 83 ετών. Οι συμμετέχοντες δε διέφεραν ως προς το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο σε κάθε μία από τις τρεις ηλικιακές ομάδες (νέοι, μεσήλικες και ηλικιωμένοι). Η κοινωνική νόηση μετρήθηκε με την χορήγηση τριών διαφορετικών δοκιμασιών για την αναγνώριση του έμμεσου λόγου, των κοινωνικών ολισθημάτων (faux pas) και την κατανόηση των κοινωνικών διανοητικών ρήξεων.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η ηλικία έχει σημαντική αρνητική έμμεση επίδραση, μέσω του γνωστικού ελέγχου, στην κοινωνική νόηση ως προς την ικανότητα ερμηνείας της έμμεσης ομιλίας και των κοινωνικών ολισθημάτων (faux pas).
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η μειωμένη απόδοση των γνωστικά υγιών ηλικιωμένων σε συγκεκριμένες περίπλοκες διαστάσεις της κοινωνικής νόησης μπορεί να αποδοθεί στις αρνητικές επιπτώσεις της ηλικίας στον γνωστικό έλεγχο. Ωστόσο, είναι πιθανό ότι ορισμένες άλλες πολύπλοκες διαστάσεις της κοινωνικής γνώσης δεν επηρεάζονται από την γήρανση.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Nazlidou E, Moraitou D, Natsopoulos D, Papantoniou G.
  • Εκδότης: Hellenic Journal Nuclear Medicine
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Σεπτεμβρίου 2015
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Hell J Nucl Med. 2015 Sep-Dec;18 Suppl 1:109-21.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.