Υπηρεσίες κατ'οίκον νοσηλείας στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης Ενδιαφέρον για την έρευνα

Διεξήχθη ανασκόπηση της υπάρχουσας νομοθεσίας, της έντυπης και ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο, τις δομές που παρέχουν κατ’οίκον νοσηλεία, τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών, τη στελέχωση και το είδος των υπηρεσιών φροντίδας υγείας που παρέχεται. Η ανασκόπηση της βιβλιογραφίας αποκάλυψε τα δυνατά σημεία και τις αδυναμίες του υπάρχοντος συστήματος της κατ'οίκον νοσηλείας αλλά και τις ευκαιρίες και απειλές που αυτό αντιμετωπίζει στην Ελλάδα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Όλα αυτά συνοψίζονται στην ανάλυση SWOT.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Adamakidou T., Kalokerinou-Anagnostopoulou A.
  • Εκδότης: International Nursing Review journal
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 17 Νοεμβρίου 2016
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Adamakidou T. & Kalokerinou-Anagnostopoulou A. (2017) Home health nursing care services in Greece during an economic crisis. International Nursing Review 64, 126–134, DOI: 10.1111/inr.12329
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: 10.1111/inr.12329
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.