Χρόνια οστεοαρθρίτιδα γονάτων: Στοχεύοντας την αντιμετώπιση του πόνου. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η χρόνια οστεοαρθρίτιδα γονάτων είναι η πλέον συχνή αρθρίτιδα. Προσβάλλει μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ιδιαίτερα της μέσης και μεγάλης ηλικίας. Η αιτιολογική αντιμετώπιση της νόσου μέχρι σήμερα δεν είναι εφικτή, παρά το γεγονός ότι γίνεται προσπάθεια εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων, όπως η εφαρμογή βλαστοκυττάρων. Η τοπική εφαρμογή καψαϊκίνης αποτελεί καινοτόμο μέθοδο αντιμετώπισης του πόνου στη χρόνια οστεοαρθρίτιδα. Η τοπική εφαρμογή λιδοκαΐνης αποτελεί μια  επίσης εναλλακτική καινοτόμο μέθοδο . Η από του στόματος χορήγηση διασερεΐνης έχει αποδειχθεί ότι περιορίζει την παραγωγή των φλεγμονωδών κυτταροκινών που παρατηρείται στο χρόνιο πόνο. Σκοπός της ερευνητικής εργασίας είναι η εκτίμηση της επίδρασης της τοπικής εφαρμογής καψαϊκίνης 8% και της τοπικής εφαρμογής λιδοκαΐνης 5% και της από του στόματος χορήγησης διασερεΐνης στον πόνο στη χρόνια οστεοαρθρίτιδα γονάτων. Μέθοδοι αιτιολογικής αντιμετώπισης της χρόνιας οστεοαρθρίτιδας δεν υπάρχουν μέχρι σήμερα. Οι υπάρχουσες μέθοδοι όπως η χορήγηση μη στεροειδών αντιφλεγμονώδων φαρμάκων (ΜΣΑΦ) χαρακτηρίζονται από την εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών. Η εφαρμογή καινοτόμων θεραπειών που αντιμετωπίζουν το κύριο σύμπτωμα της νόσου, που είναι ο πόνος, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα δώσει λύση σε πρόβλημα που αντιμετωπίζει μεγάλο μέρος του πληθυσμού.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Αθανασίου Π., Κώστογλου-Αθανασίου Ι.,Τζαναβάρη Α. ,Γεωργιάδης Α.,Σιαφάκα Ι., Κουτσιλιέρης Μ.
  • Εκδότης: Mediterranean Journal of Rheumatology
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Mediterr J Rheumatol 2016; 27(4): 87-88
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.