Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων: Άσκηση και Αρθρίτιδα Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Η άσκηση αποτελεί την καταλληλότερη «μη φαρμακευτική» παρέμβαση για την πρόληψη και αποκατάσταση χρόνιων παθήσεων και επιφέρει πολλαπλά θετικά οφέλη τόσο στη σωματική όσο και στην ψυχική υγεία. Ωστόσο, για να είναι ασφαλής και αποτελεσματική για τον ανθρώπινο οργανισμό, θα πρέπει κατά το σχεδιασμό και την εφαρμογή της να λαμβάνονται υπόψη οι βασικές αρχές της προπονητικής, αλλά και οι ιδιαιτερότητες του κάθε ατόμου (π.χ. ηλικία, επίπεδο φυσικής κατάστασης, κατάσταση υγείας κ.α.). Επιπρόσθετα, η καθοδήγησή της πρέπει να γίνεται από επιστημονικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
Στο συγκεκριμένο βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε επιστήμονες - επαγγελματίες υγείας και άσκησης, αποτυπώνονται οι πλέον σύγχρονες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με το σχεδιασμό, την εφαρμογή, την καθοδήγηση και την αξιολόγηση προγραμμάτων άσκησης που απευθύνονται τόσο σε υγιή όσο και σε χρονίως πάσχοντα άτομα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Σταυρόπουλος-Καλίνογλου Α., Τζιαμούρτας Α., Κήτας Γ.
  • Εκδότης: Υπεύθυνος έκδοσης: Δρ. Γεροδήμος Βασίλειος
  • Ημερομηνία: Τρίτη, 01 Ιανουαρίου 2013
  • Δικαιώματα χρήσης: Δωρεάν πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Κεφάλαιο Βιβλίου
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Η άσκηση ως μέσο πρόληψης και αποκατάστασης χρόνιων παθήσεων, κεφάλαιο 8, σελίδες 316-341
  • Γλώσσα: Ελληνικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.