Επιπολασμός της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας γόνατος, άκρας χειρός και ισχίου στην Ελλάδα. Η μελέτη ESORDIG Ενδιαφέρον για την έρευνα

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση του επιπολασμού της συμπτωματικής οστεοαρθρίτιδας γόνατος, άκρας χειρός και ισχίου στο γενικό ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε στο συνολικό πληθυσμό 7 κοινοτήτων (8547 άτομα) και σε άλλα 2100  (ανάμεσα σε 5686 ) τυχαία επιλεγμένα άτομα από 2 κοινότητες. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με κατ οίκον επίσκεψη δεκαέξι ρευματολόγων στους συμμετέχοντες και τη χορήγηση ερωτηματολογίου, κλινική εξέταση και εργαστηριακές εξετάσεις,όπου κρίθηκε απαραίτητο. Για τη διάγνωση χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Από το τελικό σύνολο 10.647 ατόμων, συμμετείχαν στην έρευνα 8.740. Το ποσοστό απόκρισης ανήλθε σε 82.1%. Ο σταθμισμένος κατά το φύλο και την ηλικία επιπολασμός για την συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος, άκρας χειρός και ισχίου ήταν 6%, 2% και 0.9% αντίστοιχα. Τα ποσοστά ήταν σημαντικά αυξημένα στις γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες και παρουσίαζαν σημαντική αύξηση με την πάροδο της ηλικίας. Η συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος βρέθηκε σημαντικά συχνότερη στις αγροτικές σε σχέση με τις αστικές ή ημιαστικές περιοχές. Σημειώθηκε στατιστικά σημαντική συσχέτιση του γυναικείου φύλου και της ηλικίας από 50 και άνω με συμπτωματική οστεοαρθρίτιδα γόνατος, άκρας χειρός και ισχίου, της παχυσαρκίας με οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου και του χαμηλού επιπέδου εκπαίδευσης με την οστεοαρθρίτιδα γόνατος.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Η οστεοαρθρίτιδα γόνατος, άκρας χειρός και ισχίου είναι κοινή στον ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας, με επικράτηση του γυναικείου φύλου και αύξηση του επιπολασμού με την πάροδο της ηλικίας. Το γυναικείο φύλο και η ηλικία αποτελούν παράγοντες κινδύνου για όλες τις πλευρές της οστεοαρθρίτιδας, η παχυσαρκία για την  οστεοαρθρίτιδα γόνατος και ισχίου και το χαμηλό επίπεδο εκπαίδευσης για την οστεοαρθρίτιδα γόνατος. 

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Andrianakos AA, Kontelis LK, Karamitsos DG, Aslanidis SI, Georgountzos AI, Kaziolas GO, Pantelidou KV, Vafiadou EV, Dantis PC; ESORDIG Study Group.
  • Εκδότης: The Journal of Rheumatology
  • Ημερομηνία: Παρασκευή, 01 Δεκεμβρίου 2006
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: The Journal of Rheumatology December 2006, 33 (12) 2507-2513
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: έρευνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.