Επιπολασμός και διαχείριση της ρευματοειδούς αρθρίτιδας στο γενικό πληθυσμό της Ελλάδας- η μελέτη ESORDIG.

ΣΚΟΠΟΣ: Η εκτίμηση του επιπολασμού και της διαχείρισης της ρευματοειδούς αρθρίτιδας (ΡΑ) στο γενικό ενήλικο πληθυσμό της Ελλάδας.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στον πληθυσμό 7 κοινοτήτων (8547 άτομα) και σε άλλα 2100 άτομα (ανάμεσα σε 5.686) τυχαία επιλεγμένα από άλλες 2 κοινότητες. Οι συμμετέχοντες ήταν άνω των 19 ετών. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με κατ'οίκον επίσκεψη ρευματολόγων στους συμμετέχοντες και με χορήγηση σταθμισμένου ερωτηματολογίου, κλινική αξιολόγηση και εργαστηριακές εξετάσεις, όπου κρίθηκε απαραίτητο. Η διάγνωση βασίστηκε στα κριτήρια του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας του 1987.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Ένα σύνολο 8.740 ατόμων συμμετείχε (ποσοστό απόκρισης  82.1%).  ΡΑ διαγνώστηκε σε 59 άτομα. Ο επιπολασμός της ΡΑ ήταν 0.68% και στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερος σε θηλυκά σε σχέση με αρσενικά άτομα. Ο επιπολασμός παρουσιάζει αύξηση με την ηλικία με τα μεγαλύτερα ποσοστά να αφορούν στην ηλικιακή ομάδα 50-59 ετών ενώ σε μεγαλύτερες ηλικίες σημειώνει μείωση. Από τους ασθενείς με ΡΑ, το 19% επισκέφθηκε ρευματολόγο εξαρχής ενώ το 61% ένα χρόνο αργότερα. Η έγκαιρη επίσκεψη σε ρευματολόγο και η θεραπεία με συνδυασμό αντιρευματικών ανοσοτροποποιητικών παραγόντων παρουσιάζει αρνητική συσχέτιση με τα στάδια II-IV του Αμερικανικού Κολλεγίου Ρευματολογίας.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο επιπολασμός της ΡΑ στον ενήλικο ελληνικό πληθυσμό είναι αντίστοιχος με άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Η έγκαιρη επίσκεψη σε ρευματολόγο και η χορήγηση της κατάλληλης θεραπείας σχετίζεται με καλύτερο αποτέλεσμα.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Andrianakos A1, Trontzas P, Christoyannis F, Kaskani E, Nikolia Z, Tavaniotou E, Georgountzos A, Krachtis P; ESORDIG Study Group
  • Εκδότης: Oxford University Press
  • Ημερομηνία: Πέμπτη, 11 Μαΐου 2006
  • Δικαιώματα χρήσης: Ο εκδότης κατέχει όλα τα πνευματικά δικαιώματα
  • Τύπος Έκδοσης: Άρθρο
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Rheumatology (Oxford). 2006 Dec;45(12):1549-54. Epub 2006 May 11.
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: https://doi.org/10.1093/rheumatology/kel140
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: άλλο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.