Ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης. Ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

Σκοπός της μελέτης είναι να διερευνήσει την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων ασθενών μετά από επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως ημι-πειραματική με μετρήσεις πριν και μετά. Συμμετείχαν  63 ηλικιωμένοι ασθενείς, οι οποίοι χειρουργήθηκαν σε μεγάλο νοσοκομείο της Αθήνας. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν με συνέντευξη πριν την επέμβαση, 4 και 12 μήνες μετά με το ερωτηματολόγιο MacNew Heart disease health-related quality of life.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η πλειοψηφία των ασθενών ήταν άνδρες(48 άτομα, 76.2%), έγγαμοι (49 άτομα, 77.8%) και συνταξιούχοι (54 άτομα, 61.7%). Μετά την επέμβαση και πριν την έξοδο από το νοσοκομείο  42 άτομα (66.6%) παρουσίασαν επιπλοκές. Ένα έτος μετά την επέμβαση 45 (80,4%) ασθενείς παρουσίασαν βελτίωση και μόλις 11 (19.6%) επιδείνωση στην ποιότητα ζωής τους. Παρά την μετεγχειρητική βελτίωση σε όλους τους τομείς, ένα υψηλό ποσοστό των ασθενών (60% και πάνω) συνέχιζαν να παρουσιάζουν επιδείνωση στις ερωτήσεις που αφορούσαν την αυτοπεποίθηση και την εξάρτηση από τους άλλους, υποδεικνύοντας έτσι ένα υπερπροστατευτικό περιβάλλον. Περίπου ένας στους δύο ασθενείς σημείωσαν σημάδια γνωστικής δυσλειτουργίας κατά τη διάρκεια της μετεγχειρητικής περιόδου. Οι ηλικιωμένοι ασθενείς γνώριζαν πολύ λίγα για την ασθένειά τους, ειδικά πριν την επέμβαση. Το επίπεδο εκπαίδευσης, η παρουσία επιπλοκών μετά την επέμβαση και η αναφερόμενη στηθάγχη συσχετίστηκαν με χειρότερη ποιότητα ζωής.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ένα μεγάλο ποσοστό των ασθενών ένιωσαν βελτίωση ενώ ένας σημαντικός αριθμός παρουσίασε χειροτέρευση σχετικά με την αυτοπεποίθηση και την εξάρτηση από τους άλλους.  Ένα σημαντικό βήμα για να βελτιωθεί αυτή η κατάσταση θα μπορούσε να ήταν μέσω ενός διεπιστημονικού προγράμματος δομημένου για την αποκατάσταση  έχοντας ως επίκεντρο τη συναισθηματική υποστήριξη,τη διάθεση των πληροφοριών και την εκπαίδευση των ηλικιωμένων ασθενών(που έχουν κάνει επέμβαση αορτοστεφανιαίας παράκαμψης)και των συγγενών τους.

Περισσότερα Στοιχεία

  • Συγγραφέας: Merkouris A, Apostolakis E, Pistolas D, Papagiannaki V, Diakomopoulou E, Patiraki E.
  • Εκδότης: SAGE journals
  • Ημερομηνία: Τετάρτη, 01 Απριλίου 2009
  • Αναγνωριστικά Έκδοσης: Eur J Cardiovasc Nurs. 2009;8(1):74-81
  • Γλώσσα: Αγγλικά
  • DOI: DOI:10.1016/j.ejcnurse.2008.02.008
  • Υλικό ιδιαίτερου ενδιαφέροντος: για τους επαγγελματίες υγείας και περίθαλψης

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

Επιλέγοντας κατηγορία μπορείτε να δείτε παρακατω τα άρθρα που ανήκουν σε αυτή.

Επιλέγοντας "Πίσω" επιστρέφετε στην προηγούμενη κατηγορία.